onsdag den 22. januar 2014

Skat af fri telefonSkat af fri telefon er ofte et emne blandt iværksættere.

Dette er reglerne frem til FRI TELEFON - opdateret 2024

Lad mig starte med at slå fast, at den gamle multimedieskat, som betød beskatning af computer, internet og telefon er afskaffet og afløst af en ren beskatning af fri telefon.

Skatten udløses så snart du får betalt nogen del af telefonen, et simkort - ekstra simkort, selve telefonen, abonnement eller andet.  

Beskatningen sker ved tillæg til den personlig indkomst på 3.100 kr for 2023 og 3.200 kr. for 2024

Perioden man beskattes for, følgerløn perioderne - og kan dermed være pr 14 dage eller per måned, f.eks. fri telefon fra Februar til og med December = 11/6 af beløbet - læs evt fra skat HER

Dersom man har fri telefon fra flere arbejdsgivere, beskattes man kun af den ene - 

Fri telefon har man, hvis selve telefonen betales af virksomheden/selskabet, uanset om firmaet betaler abonnement eller ikke, og det vil gælde så længe man har telefonen, så man skal generelt altid kombinere det at få telefonens indkøb frit - og få betalt abonnementet.

ANSATTE kan faktisk undgå skat af fri telefon. Det forudsætter:

  1. Du skal have underskrevet en tro og love-erklæring om, at du med få undtagelser kun bruger telefonen/smartphonen til arbejdsmæssige formål.
  2. Din arbejdsgiver skal føre en en eller anden kontrol med, at du overholder aftalen. Dette kan i praksis ske ved, at arbejdsgiveren indgår en aftale med teleselskabet om, at dette skal give besked, hvis dit forbrug af telefonen pludselig stiger markant og hvis ikke teleselskabet vil det, selv holde øje med forbruget. Din arbejdsgiver skal så undersøge, om der findes en arbejdsmæssig forklaring på stigningen. 
Ejere kan ikke bruge den mulighed, da man ikke kan underskrive en tro og love erklæring til sig selv.

For selvstændige i personlig virksomhed:

Beløbet skal i udvidet selvangivelse rubrik 462 - men det påvirker ikke skat så:

Når man opgiver sin virksomheds resultat til skat, så skal telefonudgiften ind med 3.000 kr for 2022 og 3.100 kr for 2023 (sagt på andet vis, man skal lægge beløbet til sit resultat når man indberetter overskud/underskud til skat.) Herved får man betalt skat af som man skal.
Man kan også bogføre det ind via egenkapitalen privat hævet men det er unødvendigt for ejere af personlig virksomhed

Beløbet indberettes for personlig virksomhed i rubrik 462 i den udvidede selvangivelse som vist HER  Det er under virksomhedsoplysninger og beløbet lægges ikke til ens indtægt så det påvirker ikke personskatten. Derfor skal man også trække  2.800/2900 fra virksomhedens udgift til fri telefon (som så teoretisk kan ende som en indtægt) og derved kommer man til at betale skatten af fri telefon som vist her af skat LINK TIL SKAT -
hvorfra jeg lige citerer:

Har du fri telefon til rådighed hele året, skal du skrive beløbet for 2019 og/eller 2020 i rubrik 462 på din selvangivelse i TastSelv .
I din virksomheds skatteregnskab skal du trække de 3000/3100 fra telefonudgiften. Skal du både betale skat af telefon og internet, skal du kun trække samlet 3000/3100 kr fra.
Du bliver beskattet af fri telefon, hvis du blot én gang tager din arbejdsmobiltelefon med hjem eller hvis du driver din virksomhed fra din private bolig.

For ansatte og ejere i selskaber:

For disse skal arbejdsgiveren altid indberette skatten af fri telefon på ejers/medarbejders CVR. Dette sker normalt sammen med lønnen, men kan også i e-indkomst gøres separat.
Det skal gøres løbende med årets sats divideret med 12 - pr måned, da man jo ikke med sikkerhed kan vide, OM den fri telefon gælder for hele året.

Ansatte kan afgive tro og love erklæring hvis de ikke bruger arbejdstelefonen privat, og arbejdsgiveren er forpligtet til så at føre en form for kontrol med, at dette overholdes.

Jeg ville personligt ikke tage mod tro og love forpligtelsen, hvis ikke medarbejderen i forvejen selv havde mobiltelefon som denne selv betalte. Det er for mig usandsynligt at mobilen ellers ikke blev anvendt privat. 


Ejer af selskaber kan ikke skrive tro erklæring til sig selv eller co-owner - så de hænger også altid på skatten hvis telefonen er med hjem

Rent praktisk opgives beløbet for ansat og ejer i E-indkomst rubrik 13 AM bidragspligtig indkomst og rubrik 20 - værdi af fri telefon. Der skal fra 2017 og frem også angives enten antal løntimer i rubrik 200 eller - sættes kryds i rubrik 220 for "intet forhold mellem løn/timer.

Ægtefællerabat

Du kan få ægtefællerabat, hvis du er samlevende med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, og I begge har fri telefon. Den skattepligtige værdi af fri telefon nedsættes for hver ægtefælle med 25 procent. Det er en betingelse for nedsættelsen, at ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af goderne før reduktion udgør et grundbeløb på mindst 4.100 kr. i 2023. Nedsættelsen vil blive beregnet automatisk, så du og din ægtefælle skal ikke selv gøre noget.

Beløbet for hver person opgives stadigt i rubrik 462

Momsen skal altid for selvstændige deles i forhold til privat og firmabrug - for ansatte skal der fra 1/4-2017 efter lovforslag altid beregnes udtagelsesmoms = hele momsen skal bogføres som tillæg til salgsmoms 

For ansatte må vi lige afvente styresignal om hvorvidt udtagelsesmomsen skal beregnes løbende eller en gang om året. Bogføring vil være debet selve udgiften eller egen konto f.eks i samme gruppe - og kredit direkte på salgsmoms i så fald.

For arbejdsgiveren, eller den personlige virksomheds side, skal momsen altid splittes i privat andel og firma andel efter bedste skøn. Det vil sige, at hvis man kan forvente, at brugeren har telefonen hjemme og måske kun har den mobiltelefon, så kan andelen være alt fra få% firma del til mange - og uanset hvad, vil ejere af personlig virksomhed der har telefonen med hjem, skulle ansætte en procent del. Læs om SPLITMOMS så du ved hvordan du bogfører dette.
Nederst i indlægget har jeg også givet eksempel på bogføringen.

Når man skal beregne moms delt privat og virksomhed, helt som for alle andre aktiver man har rådighed over privat og bruger blandet, så skyldes det, at der ikke er moms i de 3.000 for 2022 og 3.000 kr for 2023 man beskattes med, så virksomheden/selskabet der betaler for en, skal dele momsen på fri telefon, helt som for andre aktiver, se evt TAX.DK om sagen.

Som udgangspunkt accepterer skat uden yderligere begrundelse normalt en fordeling på 50/50 - så man nøjes med at trække halvdelen af momsen fra, hvis man bruger telefonen privat.

Hvornår betaler det sig?

Som tommelfingerregel kan vi regne med, at prisen for ens rådighed over en telefon per år skal op omkring de 3.000 i omkostning, før det betaler sig at lægge den ind i egen virksomhed. Forklaringen ligger som nævnt i, at man som ejer jo både betaler skat af fri telefon og stadigt selv betaler selve telefonomkostningerne i egen virksomhed.

Det kan være lidt kompliceret at forstå men jeg skal prøve at forklare:

Du har fradrag for omkostningen i firmaet. I personlig virksomhed er det ca 44% så du betaler 56% af prisen selv.
Dertil kommer så, at du skal lægge de 3.000/3100 kr oven i din indkomst, og der betaler du 44% i skat.
Betalt 56% af prisen i firmaet og 44% privat = du har selv betalt 3000/3.100 kr i alt. Herfra kommer så en mulig momsbesparelse - så regn ca 2.600 kr som grænse for hvornår det betaler sig at lade din egen virksomhed betale telefonen.

VIGTIGT: Både telefon og abb skal være erhvervsaftaler med firmaet som aftale partner og ikke et privat abonnement og - ofte er erhvervsabonnementer så meget dyrere, at alene det ødelægger ideen.

----------------------------------------------------------------------------------------

INTERNET:

Internet - isoleret kan gives tages - uden skat - forudsat det kan sandsynliggøres, at internet i hjemmet er nødvendigt for arbejdets udførelse. Det skal være rent internet og ikke internet med TV o.l. som udgangspunkt. For selskaber skal regningen være udstedt til selskabet (erhvervsabonnement som udgangspunkt) af hensyn til bla.a momsfradraget.

------------------------------------------------------------------------------------------

Arbejdsgiver kan iflg. højesteret bortvise medarbejder, hvis denne bruger telefonen til netkøb

Iflg Jyllands posten har højesteret afgjort, at en medarbejder kan bortvises, hvis denne bruger den frie telefon til at købe ind over nettet - eller give til velgørenhed. Det er kun som telefon/data den må bruges ud fra selve det kendte abonnement.
En ny højesteretsdom har nemlig slået fast, at arbejdsgiveren er i sin gode ret til at bortvise en it-ansat, der har brugt sin arbejdstelefon til at købe togbilletter til privat brug.

Og lige til slut et citat mere som belyser, at selvstændige som ejer af personlig virksomhed eller hovedaktionær skal beskattes af fri telefon, uanset denne måtte hævde at telefonen KUN er købt for arbejdsformål.

Man kan ikke som ejer benytte tro og love erklæring idet man ikke kan kontrollere sig selv.

Fra SKAT


Fastnettelefon hjemme

Hvis en medarbejder én gang tager telefon med hjem, er den bragt ind i den private sfære, og der er en formodning for, at der er privat rådighed over godet. En fastnettelefon på en medarbejders bopæl, som er betalt af arbejdsgiveren vil som udgangspunkt altid udløse beskatning af fri telefon.
Formodningsreglen gælder også, hvis medarbejderen har telefon til rådighed i hjemmet i forbindelse med en distance- eller hjemmearbejdsplads, herunder hvis medarbejderen har sin bopæl som arbejdsplads.

Mobiltelefon hjemme

Hvis en medarbejder én gang tager en mobiltelefon med hjem, er den bragt ind i den private sfære, og der er en formodning for, at der er privat rådighed over godet, og medarbejderen skal som udgangspunkt beskattes af fri telefon.
Formodningsreglen gælder også, hvis medarbejderen har telefon til rådighed i hjemmet i forbindelse med en distance- eller hjemmearbejdsplads, herunder hvis medarbejderen har sin bopæl som arbejdsplads.
Har en medarbejder aftalt med sin arbejdsgiver, at en telefon kan tages med hjem, betyder rådighedsbegrebet, at medarbejderen har en telefon til rådighed for privat brug, uanset om medarbejderen rent faktisk tager den med hjem, og medarbejderen skal da beskattes af fri telefon.
Endeligt kommer lige her et copy-paste svar jeg har givet i Amino omkring bogføringen hvis det kan hjælpe nogen:

Del momsen i forhold til privat og firma og brug kassekladde - lav ny konto for telefoni 7245 UDEN moms
linje 1  omkostningen inkl. delt moms privat - modkonto bank
linje 2 den fradragsberettigede moms - konto købsmoms 64060  - modkonto bank

Eksempel - Regning 125 kr inkl moms - forbrug 50/50 privat/firma = momsen - de 25 kr deles og der bogføres nu 112,50 kr på den ny konto telefoni 7245 mod bank og i linje 2 bogførs 12,5 kr på købsmoms mod bank

Endeligt - hvis telefonen er med hjem, så skal ejer af personlig virksomhed lave skatteregulering og lægge 2.700 kr til sit resultat til skat når selvangivelsen udfyldes i udvidet selvangivelse - mens et selskab skal selvangive de 2.700 kr med 225 kr per måned hvis det betaler fri telefon for ejer som har den med hjem

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog