tirsdag den 14. januar 2014

Køb af aktiver og varer inden stiftelse af CVR

Udgifter taget op til MAX 6 mdr inden virksomheds start kan, hvis de er taget med det klare formål at kunne stifte firma OG ikke taget i brug privat inden OG man ikke har faktureret noget med moms inde stiftelsesdaton, KAN tages ind i regnskab for den nystiftede 

Gælder personlig virksomhed og i selskaber. Det kan efter ny EU dom også anvendes ved stiftelse af IVS eller ApS - hvis stifter påvise, at det er taget til brug for ren drift (ikke stiftelsesomkostninger). Det er så en forudsætning, at fakturaen er udstedt til et navn der er mellem stifterne af selskabet.
Se evt nederst i dette blogindlæg for mere om muligheden for selskaber.


Momsfradrag efter stiftelse med inden momsregistrering kræver stadigt, at der ikke er solgt noget uden moms inden. Kort og godt - KRAV for at tage aktiver købt før stiftelse ind:


  • Aktiverne er anskaffet alene med henblik på virksomheden
  • Du har intet solgt uden moms inden (ikke drevet virksomhed uden moms)
  • Aktiverne er købt maksimum 6 mdr inden start
  • Du har ikke anvendt aktiverne privat inden opstart
  • De har enkelt værdi på max 13.500 (2018 tal) hvis de skal afskrives helt først år, ellers bliver det over tid
  • Du stifter og momsregistrerer personlig virksomhed og regning er til dit navn - eller du stifter selskab, og faktura er udstedt i navn af en af stifterne eller den er stilet til f.eks selskab xxxxx ApS/IVS under stiftelse - Er faktura ikke det, så skal ting sælges ind uden moms fradrag fra dig privat til virksomheden til maksimum indkøbsprisen.
  • Der skal med andre ord være orden i faktura dokumentationen og formålet skal være ren drift 

Der er ikke en lov der siger 6 mdr - men derimod er det kendt at skat accepter OP til 6 mdr inden start, og jo tættere på jo sikrere
Skat selv siger HER som følger om spørgsmålet:

Når du starter virksomhed kan du få fradrag for dine driftsomkostninger. I de fleste tilfælde kan du få fradrag for de udgifter, du har haft inden for de seneste seks måneder, før virksomhedens start. Det kan være udgifter til erhvervsmæssigt lejemål, telefon, løn eller reklame. Jo tættere på starten udgifterne er afholdt, desto større er sandsynligheden for, at du får fradrag for dem.
Du kan ikke få fradrag for udgifter, du har haft til at starte ny virksomhed eller til at udvide en igangværende virksomhed. Det vil sige, at du for eksempel ikke kan få fradrag for udgifter til revisor, advokat og markedsundersøgelser.

Du må ikke inden ha faktureret noget uden moms - så bortfalder mulighed for momsfradrag, så du må endeligt ikke sælge noget, varer eller ydelser i så fald, før du er momsregistreret 


BOGFØRINGSDATO:

Som bogføringsdato bruger du bare start dato for din virksomhed.


IKKE TAGET I BRUG PRIVAT - DELVIS ELLER FULDT - INDEN STIFTELSE:

Det må ikke være ting du inden tager i brug privat - køb ikke noget du kunne forventes at ha taget i brug privat i hjemmet inden starte, og som du senere vil bruge delt privat og virksomhed. Læs i øvrigt om DELT MOMS for sådanne aktiver købt efter start af CVR så du ved hvordan du skal dele momsfradrag for alt du bruger privat og virksomhed.


IKKE HA FAKTURERET NOGET UDEN MOMS INDEN STIFTELSE

Har man faktureret spor uden moms inden stiftelsen, kan varer ikke tages ind med momsfradrag overhovedet

VARER:

Varer kan godt være mellem det man anskaffer inden CVR, for at være klar. Det skal så være varer fra inden fo EU for du ikke må importere spor fra uden for EU til videresalg uden at være importregistreret (som fordrer CVR se linket). 
Det betyder, at du må vente med at købe fra fra uden for EU til du er registreret med CVR og Importregistreret (se evt link hvis interesse)

Vare prøver kan du tage hjem, men igen ikke hvis det på nogen måde er fra uden for EU og til videresalg. Hvis det er vareprøver der importeres, så må de aldrig være til videresalg (de skal i princip være mærket så de ikke kan bruges til videresalg men netop er vareprøver) og så er de jo værdiløse.

Ellers er det ikke vare prøver men bare vare i små mængder og de må ikke være fra uden for EU uden din registrering er på plads. så prøver fra uden for EU - ikke købe før du har CVR hvis de skal ha en værdi i alle fald.

Websider og domæne er også typiskt ting der kan anskaffes inden opstart, regnskabprogram o.l. ligeså.

Når det således kun er ting som er købt med det formål at kunne komme ud af starthullerne når CVR er klart, så ja - så OP til 6 mdr inden er hvad skat per kutyme accepter.


UDGIFTER TIL STIFTELSE - IKKE FRADRAG:

Stiftelses omkostninger er der aldrig fradrag for, heller ikke selv om de ligger inden start. Her taler vi f.eks. om udgifter til selskabs stiftelse hos advokat/revisor, gebyrer o.l. så hvis de tages ind i regnskabet, så skal man lægge beløbet til driftsresultatet, når man laver de skattemæssige der generelt altid følger med ved årsafslutningen alligevel. Ved at tage stiftelsesomkostninger ind på den måde, kommer momsen med i regnskabet og momsen - ja den er der fradrag for selv om der ikke er det for omkostningen.

EN KRØLLE FOR UDGIFTER I PERSONLIG VIRKSOMHED INDEN AKTIVITET ER STARTET:

Hvis vi taler personlig virksomhed, og denne f.eks. kan ha eksisteret et år uden indtæger og udgifter, og man så i slutningen af et år beslutter sig for, at nu skal man igang og går ud og køber f.eks. computer eller andre aktiver, så kan man IKKE straksafskrive disse før der er aktiviteter i selve selskabet = hvis man først driver salg og har indtægter året efter - så skal udgiften først straksafskrives (eller afskrives efter normale afskrivningsregler hvis over straksafskrivningsgrænsen) året efter

Man skal dog tage beløbet ind i regnskabet så momsen bliver indberettet som købsmoms (og dermed refunderet) - og så må man periodeiser selve udgiften uden moms, over i næste regnskabsår hvor der kan straksafskrives, når der er aktivitet
(Diskuteret også i denne AMINO TRÅD OM EMNET)

Og så tilbage til muligheden for selskabers fratræk af drifts omkostninger fra før stiftelse:

Der er ikke danske domme at falde tilbage på for selskaber, men masser af praksis for personlig virksomhed.  Der er en EU dom der siger at også for selskaber skal det godkendes momsmæssigt DOG er det usikkert om skat DK godkender stadigt.

Her skat svar til mig på hvorfor de fastholder det ikke gælder for selskaber - med lovhenvisning Citat:
Se DJV afsnit D.A.11.1.2.1.

Når indkøbet skal foretages af en afgiftspligtig person – fx et selskab – kan dette i sagens natur vel ikke ske før den afgiftspligtige person eksisterer.

Endvidere vil dokumentationskravet for momsfradrag jo heller ikke kunne opfyldes.

Hvis aktiverne derimod indkøbes af et allerede stiftet selskab, blot forinden det momsregistreres, er sagen en anden. Så vil der kunne gives momsfradrag på de betingelser, som er nævnt i DJV afsnit D.A.11.1.2.1. De skal endvidere kunne opfylde kravene til dokumentation (faktura). 


Henrik Koudahl har gennemgået EU dommen her i link

Hvis man vælger at lade driftsbetingede omkostninger før stiftelse tage i selskabsform, IVS og ApS f.eks. så skal man være klar på, at skat i deres svar, ikke virker til at have godkendt EU dommen og at:

Hvis der ligger omkostninger stiftelsen og disse skal indgå i selskabet - til den kommende drift eller stiftelsen selv, så skal disse forpligtelser, iflg. selskabslovens § 27 fremgå af stiftelsesdokumentet og for ikke at stifte uden reel kapital, bør stiftelseskapitalen sættes til det dobbelt af omkostningerne, så kapitalen ikke fra start, havner på under halv kapital, hvor der iflg selskabslovens § 119 skal afholdes general forsamling senest 6 mdr efter det konstateres og samme lovs § 118, hvorefter direktionen er forpligtet til at foretage vurdering af situationen og sikre at kapitalberedskabet er forsvarligt.


Jeg er ikke revisor og påtager mig ikke som sådan ansvar for fejl der kan komme ved at følge mine råd, som dog naturligvis generelt er gennemkontrollerede 

Søg i denne blog