mandag den 23. december 2013

IVS spørgsmål - brevkasse type - men realistiske


Der stiftes et stort antal IVS selskaber. Mange med stor fornuft, MEN også mange som aldrig burde have været stiftet.

Jeg har samlet en række spørgsmål, bygget op ud fra indlæg og spørgsmål set på flere facebook iværksætter sider samt Amino og tilsvarende steder. 

Jeg er klar over, at det kan se ud som om jeg her bare er imod IVS, og det er jeg ikke MEN, jeg er imod, at alt for mange stiftes, og enten tvangslukkes, går konkurs, eller kommer til at hænge ejerne langt ud af halsen, men en lukning der kan tage mange måneder.

Lad os se på nogle af de hovedspørgsmål, som måske viser lidt af problemerne:

1. Med et IVS er man vel sikker på, at evt gæld ikke er noget man hænger personligt på?

I princip ja, men: Jeg langt de fleste (alle) banker vil kræver personlig kaution og personlig sikkerhedsstillelse, for at oprette den lovpligtige erhvervskonto, og jeg ved, man vil kunne opleve det samme fra en del leverandører. Ofte vil de kun levere mod kontant betaling ved afsendelse. Her vil ejeren jo så skulle ind med private penge, indtil selskabet selv kan klare sig.
Det kan være god ide at få OK fra banken til erhvervskonto allerede inden stiftelse, da det for mange kommer som en overraskelse, at banken ikke bare siger OK..


2. Men så er det kun hvis jeg skriver under på kaution eller sikkerhed at jeg kan hæfte personligt i det IVS?

Nej der er andre risici: 
Du skal sikre kapitalberedskabet og likviditeten. Du skal hele tiden kunne forvente at kunne betale de forpligtelser du indgår. 
Taber du halvdelen af egenkapitalen (ved 1 kr = tabt 51 øre ex hvis du har betalt dit internet fra firmaet) så skal du afholde generalforsamling der skal tage stilling til, om du fremadrettet kan betale din forpligtelser. En formalitet ja, men glemmer du det, så kan kreditorer sige du IKKE tog kapitalberedskabet alvorligt og kræve du skal være personlig ansvarlig. 
Kan dine kreditorer påvise, at du købte ind på et tidspunkt hvor du burde have være klar over, at du ikke kunne betale varene, kan du være personligt ansvarlig (søg evt "hæftelsesgennembrud".

3. Er der omkostninger ved et IVS som man ikke har i enkeltmandsvirksomhed eller I/S?

Ja. Regnskabet er mere kompliceret og årsopgørelse vil ofte kræve hjælp.
Der er lovpligtig arbejdsskadeforsikring for alle aktive ejere, også selvom de ikke hæver løn. Den skal man regne med koster ca 1.600 kr p.a. per aktiv heltids ejer både i drift og holdingselskaber.

Der vil ofte også være omkostning til erhvervskonto i banken. Den er nødvendig i et selskab En erhvervskonto kan let koste 2000 kr i oprettelse og så et årligt gebyr. Det afhænger naturligvis af ens forhold til banken

Der er også omkostninger til stiftelse, hvilket der ikke er i personlig virksomhed.

Der må ikke hæves privat i IVS, kun udbetales løn (og senere udbytte) Det vil kunne føre til opkrævning af betaling til AER/AUD og barsel via ATP da man indgår som lønmodtager i den sammenhæng.

4. Hvis jeg har underskud i mit IVS i starten, kan jeg så trække det fra i skat på samme måde som i personlig virksomhed på nogen måde?

Nej du kan ikke trække et selskabs underskud fra i personlig indkomst fra andet arbejde. 
Et underskud vil kun kunne bruges skattemæssigt, ved at man i senere år har et overskud som det kan trækkes fra i.

5. Kan andre se mit resultat på nettet hvis jeg har IVS. I dag skal jeg ikke indsende noget med mit personlige selskab?

Ja du skal aflevere regnskab og fuld årsrapport elektronisk til selskabsstyrelsen og resultatet kan alle få adgang til.

6: Kan jeg så bare indsende min excel fil eller tallene fra mit regnskabsprogram?

Nej. Det skal opstilles efter specielle regler som ikke generelt gør det muligt bare at tage tallene fra regnskabet og indlægge. Det skal generelt "omregnes" ligesom der ofte er forskel på skattemæssigt resultat og drift resultat så mange vil ha brug for revisorhjælp. I virk.dk ligger regnskab 2.0 tilgængeligt, men der er utroligt mange fejl fra "selv indberettere"

7: Jeg plejer at låne min personlige virksomhed penge når det behøves og bruger også ind imellem firmakortet til private køb, f.eks. under rejser, men betaler selvfølgeligt tilbage. Kan jeg forsætte sådan?

Nej. Hvis du vil låne dit selskab penge bør du lave lånekontrakt og du SKAL aftale og betale en rente der som minimum skal være markedsbaseret (regn med niveau 4-12%)  og du skal så bogføre og indberette til skat som person og betale skat af indtægten, og har det så som fradrag som renteudgift i selskabet. 

Lån af penge af selskabet, ved at du f.eks bruger dets bank eller kredit kort, er der meget skarpe regler for OG meget ubehagelige skatte konsekvenser af - så det bør du aldrig gøre.

8: Skal jeg så lave lønseddel hver gang jeg skal hæve penge - eller kan jeg bare betale det som honorar med b-indkomst

Du kan ikke bruge honorar som ejer og ansat i dit selskab. Du skal hæve alt, du skal bruge som helt almindelig løn som A-indkomst og betale kildeskat helt som ved alm. løn. 

Du skal bruge e.indkomst i skat til indberetning og indbetaling eller et lønsystem hver gang du skal hæve noget. Dette kan medføre ATP og dermed opkrævning af betaling til barsel, AUD og AER m.m- Alternativ kan du få udbytte -. men det kan du kun få af beskattet overskud og først når et IVS har opsparet 50.000 som selskabskapital. Udbytte er i øvrigt ikke mere fordelagtigt skattemæssigt end løn med indberetning.

9.
Der er mange IVS som er blevet tvangslukket. Hvad er grunden dog?

En del af forklaringen kan være tabt lyst til at have selskab, manglende indtjening eller direkte konkurser. En anden del er, at alt for mange overser pligter. Det kan være årsrapporten ikke kommer ind til tiden, eller at man ikke har fået registreret ejerne korrekt i offentlige ejerregistre. I begge fald kan selskabet tvangslukket.
Mange opdager det ikke før det er sket, for de har så oven i de andre fejl, også glemt at få selskabets digitale postkasse sat op, til at give besked til en anden adresse, når der er e.mail fra det offentlige.


10. Når mit IVS har opsparet 50.000 kr, så kan jeg lave det om til ApS. Skal der være betalt skat af de 50.000 kr?

Ja der skal som udgangspunkt være betalt selskabsskat af de opsparede penge, inden det kan ændres til ApS. Det kræver revisor erklæring som let koster 6-10.000 kr OG så vil du stadigt personligt skulle betale mindst 27 - 42 % udbytteskat af de penge, hvis du en dag sælger eller lukker selskabet med overskud. Vil du have et ApS, så se om ikke du kan finde (evt låne) pengene lige fra start.

11. Kan du se andre problemer i forhold til ApS

Det kan tænkes, som nævnt, at banker vil være mere krævende med sikkerhed, ligesom NETS aftaler kan vise sig at kræve større sikkerhed, og det samme kan leverandører. Derudover har formen allerede et lidt skidt navn som "fattigmandsselskab" og virker lidt som et "ApS på klods". Hvor stor betydning det har, er der meget delte meninger om

12: Kan jeg bruge IVS som holding og føre overskud fra datter IVS op til IVS holding?

Ja - overskud der er beskattet i drifts IVS kan helt som i andre selskaber generelt føres op uden yderligere skat. Eneste krav er at du har opbygget kapitalen på 50.000 kr. Indtil da: Ingen udbyttebetaling.

13: Kan jeg omdanne personlig virksomhed til IVS  - eller kan vi omdanne et I/S?

Nej, et IVS kan kun stiftes med kontanter. En personlig virksomhed inkl. I/S kan køre videre sideløbende eller kan lukkes. Skal den lukkes, skal man inden sælge alle aktiver der er købt ind, inkl lager - til en selv eller til en 3.part, efter forskellige, lidt komplicerede skatte og momsregler. Et IVS skal altid ny-stiftes med kontanter.

14
Jeg regner ikke med at få overskud det første år og vil ikke hæve løn, men jeg kan vel godt få kørepenge udbetalt efter statens takster?

Nej - i personlig virksomhed kan du får fradrag i indtægten, uanset den måtte være 0 i fortjeneste, men i et selskab kan du KUN udbetale kørselsgodtgørelse hvis du har løn og kun så den står i rimeligt forhold til lønnen, så du ikke "erstatter" løn med kørselsgodtgørelse. 
Du må i øvrigt heller ikke udbetale dig rejsediæter uden der er en passende løn

15
Kan man ved at bruge IVS spare op til et ApS med ubeskattede penge?

Nej men faktisk med rabat. Man kan spare op til et ApS ved at binde ialt 50.000 kr i sit IVS og så ændre selskabet til ApS, mod revisorvurdering. Disse 50.000 kr er så beskattet med selskabsskat (22% 2017) hvilket jo er mindre end personlig skat og man skal ikke selv skyde mere end den ene krone af egne beskattede midler i. Dog er det blot en udskydelse, for ved salg eller lukning (og de færreste har jo lommer i ligklæderne), så vil disse 50.000 kr blive ramt af mellem 27 og 42 % skat, og det kan, sammen med den allerede betalte selskabsskat, være mere end man sparede/udskød.

16.
Samlet så lyder det til du siger at jeg skal holde fingrene borte fra IVS?

Nej, bare du er velforberedt, og ikke bilder dig ind, at du for 1 krone kan sætte noget større i værk, OG du sørger for alle pligter overholdes.

Jeg tror da også du vil kunne stifte IVS og stille og roligt bygge kapital op og forstår sagtens at nogen ikke lige har de 50.000 kr et ApS kræver. 

IVS er i mine øjne slet ikke noget man nu bare skal kaste sig over, istedet for personlig virksomhed, det kræver mange overvejelser

God vind med det

Bogen IVS i 2.udgave med detaljer om stiftelse, skat, moms, drift, regler, inspiration og meget mere, kunne ligge lige til højrebenet. Se indholdsfortegnelse og link til køb i DETTE LINK IVS 2 

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog