søndag den 21. maj 2017

Moms og skat for nybegyndere

Rigtigt mange spørger på iværksætter fora om, hvordan man betaler skat af momsen og har svært ved at forstå skat og moms. Jeg gennemgår her først moms og derefter lidt om skat.


Momsregistrerede kan trække købsmoms fra ved køb fra Danmark og slippe for udenlandsk moms og moms ved import.


Ikke momsregistrerede skal ikke lægge moms på deres salg og kan ikke trække købsmoms fra, betaler EU landes moms ved køb fra momsregistrerede i EU og import moms ved import generelt.

Hvad er momspligt?

Momspligt omfatter langt de fleste leverancer af varer eller tjenesteydelser. Registrering skal ske når man forventer omsætning/salg over 50.000 kr på en hver 12 mdr periode.

Som udgangspunkt følger momsen det tidspunkt hvor en køber får rådigheden over varen eller ydelsen.

Det er dermed den overvejende hovedregel, at salg af varer og ydelser er momspligtig aktivitet.

En del ydelser - kan være momsfrie - her er skats vejledning 

Da moms samlet kan være ret kompliceret, så vil dette blogindlæg koncentrere sig om moms i forbindelse med helt almindelig momspligtige aktiviteter.

Vær opmærksom på, at du ikke må momsregistrere dig, hvis din aktivitet i virkeligheden bare dækker over almindelig lønmodtager arbejde, eller du driver ren hobby.


I langt de fleste tilfælde, hvor ydelser kan sælges momsfrit, vil disse virksomheder i stedet være omfattet af lønsumspligt hvilket jeg ikke kommer ind på her:

Hvornår indtræder momspligten?

Pligten til momsregistrering sker, når det er "åbenlyst" at man vil komme til at omsætte for 50.000 kr på enhver 12 mdr periode - regnet både frem og tilbage.Det betyder, at man registrerer "på forventning" og mit råd er, at man i alle fald gør det, når man rammer ca 4.000 kr om måneden i omsætning.

Skulle man komme væsentligt over de 50.000 kr i omsætning, så vil man kunne blive opkrævet moms af al ens salg og en bod på samme beløb.

Fordel eller ikke at være momsregistreret:

Som udgangspunkt vil du kunne sælge lidt billigere i samlet pris, hvis du ikke er momsregistreret. Det vil så kun kunne være en fordel i forhold til salg til private. 

Salg til andre momsregistrerede vil du blive dyrere i, da de jo bare trække din salgsmoms fra, så der vil registrering altid være en fordel, da det giver dig fradrag for momsen ved købet.

Du skal også tænke på, at vælger du at vente lidt med momsregistrering, så rammer du nok en dag det punkt hvor du skal registrere dig, og så stiger dine priser pludseligt.

Moms er ikke en del af firmaers resultat:

Moms er ikke en del af en virksomheds resultat. Moms er noget man betaler ved køb og opkræver ved salg, men momsen indgår ikke i virksomhedens resultat. 

Moms indgår i "status" og skal bare ses som beløb, de momspligtige opbevarer for skattevæsenet og indbetaler.

Man betaler derfor heller ikke skat af sin moms. Den er ikke en del af resultatet.

Man skal og altid kun tænke priser, køb og salg uden moms, når man vil beregne fortjeneste.

Moms skal altid bogføres og angives ud fra fakturadato

Helt uanset betaling af en faktura eller ikke, skal moms angives, og kun ved konstateret tab kan den tilbageføres.

Aldrig momsfradrag hvis ikke moms fremgår:

Der er ALDRIG momsfradrag for køb af noget som helst, som ikke kommer fra en dansk momsregistreret virksomhed og hvor momsen tydeligt fremgår af fakturaen. Man regner derfor ikke selv sin moms ud, men ser den tydeligt på de fakturaer som der er moms på.

De to hovedformer for alm. dansk moms:

Salgsmoms som pålægges selve varens pris og som alle momsregistrerede sælgere skal indbetale til skat. 

Købsmoms som momsregistrerede fratrækker deres salgsmoms, og dermed betaler 
momsregistrerede forskellen mellem købs og salgsmoms.

Købsmoms må kun fratrækkes når man har modtaget en regning fra et dansk CVR momsregistreret firma og momsen fremgår af regningen. Man må aldrig selv "beregne" moms af noget som helst. 

Ikke al købsmoms kan fratrækkes. Her må man sætte sig ind i reglerne på andet vis, men eks kan moms fra drift af hvidpladebiler aldrig fratrækkes, uanset den fremgår af regning, ligesom der er begrænsninger ved repræsentation, bespisning, hotel, gaver med mere.

En del kan også skulle ha penge udbetalt af moms ved, at der er købt for mere end der er solgt  eller f.eks. hvis et firma eksporterer meget til områder uden moms.

Momsen angives: 

Ved at man logger på skat.dk med sin virksomhed eller selskabs nemID og under punktet moms angives så både købs og salgsmoms, samt evt anden moms såsom importmoms

Momsen beregnes på denne måde:

Momsen tillægges varens pris med 25%. En vare der uden moms koster 100 kr., skal således sælges for 125 kr. inkl. moms.

Kender man i stedet prisen inklusiv moms, så regner man modsat ned med 20%, En vare der med moms koster 125 kr - regnes der minus 20% fra = 25 kr, og den har så kostet 100 kr. uden moms

Det er standard for de fleste, at moms først indberettes kvartalsvis og efter startåret og det efterfølgende år, overgår firmaet til halvårlig moms.

Standard forventning er, at salgsmoms vil være højere end købsmoms, og får man konstant penge retur, vil moms kunne reagere og kræve begrundet regnskab.

Indebretning giver i høj grad sig selv, når du logger på moms i skat.dk

Moms ved import og eksport:

Som momsregistreret har du som udgangspunkt ikke en udgift til moms ved din import. Ikke momsregistrerede har moms som udgift. Moms ved import er gennemgået i DETTE LINK.

For salg til udlandet er der også en lang række special regler. Moms og regler ved eksport er gennemgået i DETTE LINK.

SKAT:

Skat i en personlig virksomhed baserer sig udelukkende på virksomhedens resultat. Man betaler personlig skat af virksomhedens overskud, og kan som udgangspunkt trække et eventuelt underskud fra i anden personlig indkomst.

Det har således, i forhold til skat, ingen som helst betydning om man hæver penge eller sætter private penge ind.

Et regnskab består af to dele. En driftsdel, som omfatter alle indtægter og udgifter og indtægter minus udgifter giver virksomhedens resultat over en periode, f.eks. 1/1 - 31/12

Ud over driftsdelen, føres en statusdel, som viser status per en dato f.eks per 31/12. Her kan man se virksomhedens aktiver og passiver, og private hævninger og indsætninger foregår netop via status, passiver, egenkapital og mellemregning, hvor de på ingen måde påvirker driftsresultatet men kun viser om virksomheden skylder en penge eller man skylder virksomheden penge.

Det betyder kort sagt, at private hævninger og indsætninger intet betyder for skatten - det er KUN resultatet som udløser skat. Det kan man læse meget mere om her i artikeln om HVORDAN BESKATTES MAN I PERSONLIG VIRKSOMHED

Overvej min e-bog eller paperback PERSONLIG VIRKSOMHED SOM LINKSkat for selskaber:

Kort beskrevet fører selskaber regnskaber på samme vis som virksomheder, med den forskel, at ejeren ikke må hæve penge uden det sker med lønindberetning til skat, eller som udbytte. Lønnen er dermed også en udgift i selskabet, så selskabet betaler ikke både selskabsskat og opkræver derefter personlig skat af lønnen. 
Af overskuddet beskattes selskaber med 22% medens løn til ejer og ansatte beskattes som helt almindelig personlig skat.

Lager er vigtigt at regulere for - når man skal beregne resultatet:

Det er vigtigt for mange nystartede at huske, at indkøb til lager IKKE er en omkostning. Varelageret har samme værdi som penge i banken og opgøres til indkøbsværdi således at indkøbet af dette IKKE er en udgift, før varen er solgt.

Forskel på drift og skattemæssigt resultat:

Der kan være udgifter som ikke må trækkes fra som udgift skattemæssigt, men som er en udgift set med driftens øjne. F.eks gaver til forretningsforbindelser og visse andre ting, er naturligvis en udgift man kan ha brug for at tage driftsmæssigt, men da de ikke må fratrækkes i skat, så skal disse udgifter lægges til virksomhedens driftsoverskud. Derved har man 1: Et driftsresultat som viser hvordan virksomheden er gået og 2: Et skattemæssigt resultat, som er det man skriver i udvidet selvangivelse, fra rubrik 211 og frem.

Der kan også, i selskaber, opereres med to resultater, et normalt skattemæssigt og så et hvor en række skattemæssigt afskrevne aktiver, tages ind som værdi igen, for at vise mere retvisende resultat, men det er ikke noget du selv skal rode med. 

Hvor meget udgør skatten normalt inden pengene er i ejerens lommer:

Man betaler personlig skat af resultatet - samme % - i alt ca 42-43% inkl. AM bidrag, af al overskud man har i personlig virksomhed - når ens fradrag er brugt op, hele vejen op til topskat som træder ind ved et overskud på ca ½ mio kr.

Har man lønmodtagerarbejde ved siden af virksomheden, så vil det udnytte fradraget normalt og man kan regne med 42-43% af hele virksomhedens overskud går til skat.

Man skal indberette forventet overskud til skat i forskudsopgørelsen, men man kan gøre det flere gange under året, for derved at ramme mere og mere præcist, og ikke belaste sig selv med for meget skat i begyndelsen af året
.
Forskudsopgørelsen er også en perfekt regnemaskine for ens skat, af løn og af indtægt i virksomhed. Bare indtast forventede tal og tryk "Vis konsekvens" og så vises en skat tydelig, og man kan ændre frem og tilbage inden man vælger at godkende.

Herved trækkes skatten løbende og man får ikke ekstra rente og mulig strafrente, ved først at indberette ved årets udgang.

Dette har dækket langt de fleste med almindeligt salg af varer og ydelser. Har du mere specielle forhold, sælger brugte varer mm så må du søge videre i min indholdsfortegnelse, som har meget mere om moms.


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog