lørdag den 11. maj 2013

Porto - Nye momsregler og afskaffelse af Udlægsordningen

Udlægsordningen.


Lad mig lægge ud med at sige, at loven om afskaffelse af udlægsordningen er endeligt vedtaget, med ikrafttræden 1. januar 2017

Det betyder at fra senest 1/1-2017, så skal du lægge moms på al fragt til dine kunder, uanset hvad.

Almindelige frimærker er stadigt momsfrie i indkøb, men da du fremover skal lægge moms på al fragt og porto, ja så bliver du nu lidt dyrere samlet, i forhold til dine kunder. 

Hvor du tidligere kunne videre fakturere porto i form af momsfrie frimærker købt for 10 kr uden moms, skal du nu lægge fuld moms på de 10 kroner, og det er så 2,50 kr mere for din kunde for hver 10 kroner,


Bemærk dog lige, at de nye quickbreve IKKE hører under almindelige frimærker. Almindelige frimærker er stadigt momsfrie men quickbreve er "frankeringsmærker" og MED moms, så du har et momsfradrag for disse.

Du skal derfor have to konti i regnskabet, hvis du både køber momsfrie frimærker og nu også frankeringsmærker med moms. 


Årsagen er, at "quickbreve" ikke er omfattet af postvæsenets leveringspligt, som almindelige breve er det, og derfor skal der fra posten lægges moms på disse.

Herefter udlægsordningen som den kendes idag og frem til 1/1-2017:

Idéen bag udlægsordningen er, at din fakturering af porto til din kunde ikke ses som en del af dit salg, men som et udlæg bare.

Generelt skal man i bogføringen kunne påvise selve udlægget og faktureringen af dette udlæg, hvis det skal kunne håndteres momsfrit. 

For porto gælder en særlig "udlægsordning"

Hele formålet er, at hvis du ikke har fortjeneste på din forsendelse ved brug af momsfri porto (f.eks frimærker post dk), så skal du ikke lægge moms på forsendelsen, og derved bliver du naturligvis billigere set med din kundes øjne.

I afslutning af indlægget omtaler jeg nærmere almindelige udlæg, men netop for momsfri porto, er der en særlig ordning, hvor man kan opsamle alle momsfrie gebyr salg og al indkøb af momsfri porto på samlekonti - så der ikke nødvendigvis skal bogføres og redegøres for hver enkeltstående forsendelse.

Ordningen omfatter kun porto/frimærker/forsendelse indkøbt uden moms. 

For momsfri porto har skat accepteret en samleordning - udlægsordningen. Her omfattes kun porto som er indkøbt uden moms - ikke fragt som normalt altid købes med moms - fragtmænd og andet som oftest indkøbes med moms. Du ser selv på regningen, at der i så fald er moms på det du betaler.

Ved at benytte "samlekonti" kan man godt have forsendelse der svinger i pris, og så blot betale moms af en eventuel fortjeneste.

Da de fleste ofte opererer med et standard beløb for forsendelsen - lad os sige 25 kr per handel, og selve den momsfrie porto kan svinge, lad os sige fra 15 kr til 35 kr i virkeligheden, så er det for porto tilladt at man kun skal afregne salgsmoms af samlet overskud på porto.

Porto skal ved brug af ordningen vises som eget punkt på faktura og uden moms 

Det er afgørende, at portoen/gebyret er vist særskilt på fakturaen og jo så naturligvis uden moms. Man skal derfor ha mindst to linjer, varen med moms og porto uden moms og så en total.

Bogføringen ved brug af udlægsordningen:

Selve bogføringen kræver derfor opdeling i selve varesalget og varekøb som hver sin naturlige konto i den forbindelse. Disse konti og bogføringer naturligvis helt som normalt - med moms.

Dertil kommer så konti for porto uden moms - både køb af frimærker og det momsfrie salg af porto til kunderne. Du skal således oprette:

1:  En konto for Køb af momsfri porto (post Danmark)


2:  En konto for salg af momsfri porto


...........................................

Moms skal så kun betales af et eventuelt overskud på konto for salg af momsfri porto minus køb af momsfri porto.

.....................................................

Der kan aldrig være negativ moms ved brug af ordningen - Du kan højest få 0 moms at indberette:

Skulle køb af momsfri porto overstige ens salg af momsfri porto giver det naturligvis blot et 0 i moms, intet fradrag yderligere.

Har man underskud, og det kan jo ske med standard gebyrer, opstår der slet ikke nogen moms, der kan ikke trækkes nogen moms fra, da der jo ikke er betalt nogen købsmoms.


.................................................

Eksempel på hvorledes moms af overskud på porto vises:

Salg af momsfri porto/gebyrer - 1000 stk ialt     35.000 kr (i snit solgt porto til 35 kr)
Køb af momsfri porto til samme 1000 stk ialt    26.000 kr (snit porto udgift 26 kr)

Overskud på udlægsordningen                              9.000 kr som så inkluderer moms 

Momstilsvar 20% på overskuddet på de 9.000 kr er så salgsmoms som vil være 1.800 kr 

Havde konto for køb af momsfri porto vist 35.000 kr, ja så ville der ikke være nogen salgsmoms at angive - da der var købt porto for 35.000 kr og solgt porto for samme beløb

Var der købt moms for flere penge end man selv fakturerede forsendelse for - f.eks købs porto for 40.000 men kun faktureret kunden forsendelse for 35.000 kr, så ville der være underskud på udlægsordningen, men ikke dermed en købsmoms at trække fra (man har jo ikke betalt købsmoms) så ved brug af ordningen kan moms aldrig komme under nul.

Køb og salg af fragt hvor man selv betaler moms må ikke blandes ind i ordningen:

Da forsendelser hvor man selv betaler moms på fragten IKKE må omfattes af samle udlægsordningen, så man skal ha egne konti til salg og køb af den type fragt nemlig to konti som f.eks.:

Salg af fragt med moms (omfatter de pakker hvor man selv betaler moms for fragten)

Køb af porto og fragt med moms

............................................

Udlæg - alle udlæg som ikke omfatter specifikt porto:

Endeligt er der udlæg som ikke omfatter porto , men udlæg helt generelt. Penge man lægger ud for en anden part. 

Her skal det firma man har lagt ud for, fremgå af den oprindelige faktura - ex Hotel - for firma Petersen. Så kan den sendes videre direkte til firma Petersen som udlæg.

Udlægget faktureres så direkte videre til den part man har lagt ud for og kan så behandles uden moms ved viderefaktureringen, men man skal kunne påvise den helt direkte sammenhæng mellem eget udlæg og viderefaktureringen for hvert eneste udlæg.

Det er derfor vigtigt, at det håndteres i bogholderiet, på helt egne konti, så man klart kan dokumentere sammenhæng mellem udlægget og viderefaktureringen af dette udlæg. Mellem de to konti, vil der således altid skulle være balance - samme beløb. Udlæg for eksterne kan man også læse mere om fra tax.dk HER 

Kilder: - skat.dk - tax.dk - Amino.dk en række indlæg og Anette Sand Regnskabsskolen

Jeg er ikke revisor, og har her bare videregivet efter bedste viden, ud fra det jeg selv har  i mine noter for at kunne behandle udlæg korrekt i egen bogføring. Det er derfor altid klogt at dobbeltchecke og jeg påtager mig ikke ansvar i forhold til emnet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog