mandag den 20. maj 2013

IVS - Iværksætterselskab

                                                                                             

                            

1/1 - 2014 var startdato for den nye selskabsform "Iværksætterselskab" bedre kendt som IVS - eller i en del folkemunde - 1 krone selskab.

Kapitalkravet til et IVS er kun 1 krone. For 1 krone kan man dog ikke forvente at drive et selskab, så jeg anbefaler generelt ikke under 10.000 kr i stiftelses kapital. Stift med kapital nok til, at der er rimelig sikkerhed for, at der er penge til alle omkostninger indtil der er indtægter, for det er besværligt siden at skulle låne selskabet penge.

Lad være med at tro at IVS nu altid skal erstatte personlig virksomhed / I/S - eller ApS - der er mange gode grunde til at tænke sig godt om, som det vil fremgå lidt nede af afsnittet efter afsnittet med overskriften som også der er med rødt:

"Er det så den nye form til alle der ikke har 50.000 kr til ApS - erstatter det altid bare personlig virksomhed - og er der ekstra omkostninger i forhold til personlig virksomhed" 

Lad os dog starte med en række gode links fra Erhvervsstyrelsen -de er samlet her i
DETTE LINK MED ALLE VEJLEDNINGER

Selve stiftelsen foregår her:
GÅ TIL STARTBLANKET FOR STIFTELSE

Stiftelse op til 25.000 kr kan klares ved egen-erklæring, derover kræves bank eller advokatkonto bekræftelse

Og så bliver det klart, at ved stiftelse med under 25.000 kr kan kapitalen på f.eks. 1 krone bekræftes ved EGENERKLÆRING, hvor den ellers skal bekræftes f.eks. via advokat/stiftelsesselskabs - klient konto - i VEJLEDNING FOR EGENERKLÆRING 
Erklæringen afgives naturligvis under straffeansvar.

Endeligt er her erhvervsstyrelsens samlede vejledninger for kapitalselskaber, brug du først og fremmest hvis du ellers synes at mangle noget - ellers kan du sikkert klare dig uden ved stiftelse ALLE VEJLEDNINGER


Huskeliste ved stiftelse:

1:
Stift IVS selv - eller via advokat. Det koster via i omkring 2000 kr men er gratis hvis man selv gør det - ud over stiftelsesgebyr til selskabsstyrelsen 670 kr. Betaler man stiftelse bør man benytte et selskab/en advokat der samtidigt råder en om kapital og evt om personlig virksomhed kunne være bedre.

2: 
Husk momsregistrering (for momspligtig aktivitet)

3: Selskabskapital under 25.000 kan egen-bekræftes - over det skal den bekræftes via advokat eller elektronisk af banken

4: Opret erhverskonto. Under stiftelsen fremkommer en kode - et nummer - man bruger til at give sin bank, og med den kode kan banken oprette en erhvervskonto til selskab xxxxxx IVS under stiftelsePå denne konto kan kapitalen så indbetales - og denne konto er så nødvendigt for selskabet fremover til transaktioner, da man ikke må bruge personlig konto

5: Check med forsikringsselskaber hvad de kan tilbyde. Alle aktive ejere har lovpligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for ejer/direktør i det nye IVS (uanset man måtte ha en i forvejen) helt uanset man skal være lønnet eller ikke - tænk i retning af 1.500 kr per aktiv ejer
Det betyder at man skal regne med mindst disse 1.500 kr per aktiv ejer per år.


6: Så snart det måtte være klart, at man selv vil kunne hæve løn - eller man skal have ansatte, så bør man registrere det nye IVS som arbejdsgiver med det samme og tilmelde det til ATP som lovpligtigt. Husk derefter 0 angivelse af løn for alle måneder selskabet evt slet ikke har en lønudbetaling. Er man KUN sig selv og kun tager løn nogle få gange om året, kan man tilmelde som SPORADISK løn og så skal der ikke 0 angives.

7: Hvis man overvejer at selskabet skal kunne importere fra uden for EU, så sæt kryds i importregistrering og i eksportregistrering (sidstnævnte letter hvis varer skal sendes retur) når I stifter.

8: Overvej Danløn tilmelding for at gøre udbetaling af helt almindelig løn til jer selv enkelt - eller kan skat og e.indkomst/letløn bruges

Gebyr for stiftelse:

Endeligt er gebyret for stiftelse ved erhvervsstyrelsen sat til 670 kroner. Hertil findes eksempler på advokater og andre selskaber, som tilbyder at udføre arbejdet og fremsende standard vedtægter og lignende for helt ned til 1.000 kr + moms.

I starten (og hvor længe det er vides ikke) kan man ikke stifte digitalt hvilket dels kan øge omkostningen for de som vil stifte via advokat eller revisor, dels vil betyde MINDST 8 uges ventetid under registrering som tingene ser ud her og nu. Først fra oktober 2014 forventes det at det vil være muligt at foretage elektronisk stiftelse. Ventetid for stiftelse ligger fra marts 2014 og frem til nu på ca 3 uger.

Stiftelseskapitalen skal være med beskattede midler:

Overordnet skal stiftelseskapitalen være betalt med beskattede midler. For kontantstiftelse af IVS (eller ApS) skal der således være betalt personlig skat af midlerne der skydes ind som kapital.
Et overskud i et personligt selskab, vil f.eks. ikke kunne bruges som ApS eller IVS kapital, før det pågældende overskud er personligt beskattet. 

Dette gælder også ved såkaldt skattefri virksomhedsomdannelse fra personlig virksomhed til ApS (Kan IKKE benyttes ved IVS der kun kan kontantstiftes) Det "skattefrie" ligger lidt simpelt forklaret i, at evt skat der ville fremkomme ved lukning af den personlige virksomhed i form af overværdi af aktiver eller andet, skattemæssigt videreføres (udskydes) til det nye selskab, men selve overskuddet vil stadigt skulle personligt beskattes.

Et selskab, f.eks. i IVS eller ApS kan stifte nye selskaber men det skal stadigvæk være med midler der er selskabsbeskattede. Her ligger en vis fordel i IVS, idet man her kan stifte for f.eks. 10.000 kr og derefter opspare overskud (efter selskabsskat), indtil kapitalen når 50.000 kr, og man kan omdanne til ApS. Her har man fået stiftet et ApS, hvor hovedparten af midlerne kun er selskabsbeskattede 25-22% - frem for personligt. Det skal dog med, at personlig beskatning jo kan være alt fra 8% (am bidrag) så længe man er under sine fradrag og 44% så længe man er under bundskat.


Samlet bliver skat dog det samme uanset man stifter ApS via IVS eller direkte - over tid

Når man stifter ApS direkte bruger man 50.000 kr som er personligt beskattet. Stifter man via IVS så spares de 50.000 kr op med selskabsbeskattede penge og der er en lavere % men: 
Ved at stifte ApS direkte, kan man sælge anparterne for 50.000 kr helt uden skat. Stifter man IVS for 1 krone og senere konverterer til ApS, så vil man få aktieindkomst skat af alt over 1 kr og derved ha betalt først selskabsskat og så aktieindkomstskat og det vil svare fuldstændigt til helt almindelig personskat. Vil man derfor kunne ha glæde af pengene en gang, måske når man vil på pension, så bliver skatten helt det samme.

Da en revisorerklæring som kræves, for at ændre IVS til ApS formodes at koste omkring 10.000 da revisor jo skal garantere værdier og revidere regnskab, så vil jeg råde til at stifte ApS direkte, hvis det på nogen måde er hensigten at få et ApS


Er det så den nye form til alle der ikke har 50.000 kr til ApS - erstatter det altid bare personlig virksomhed - og er der ekstra omkostninger i forhold til personlig virksomhed?

1
Inden alle så falder i svime og mener, at nu skal man ud af den personlige hæftelse, og stifte IVS, så skal man lige huske, at banker og en del større kreditorer sikkert være endnu skrappere med krav om kaution fra ejeren, hvorved der jo stadigt vil være krav om personlig hæftelse for en del.

2
Det er også en væsentlig forskel i forhold til personlige virksomheder, at underskud ikke kan trækkes fra i anden personlig indkomst, men fremskrives, og et evt underskud ved en lukning, vil i princip være tabt uden skattemodregning - ud over tab af anpartskapitalen som fradrag i tab på aktieindkomst.

3
Renteudgifter giver fradrag i virksomhedsindtægt 24,5% i personlig virksomhed med er fradraget højere.

4
Kravet til årsrapport øges væsentligt i forhold til personlig virksomhed og den er offentlighed i forhold til den personlige virksomhed. Dette kan øge omkostning til hjælp ved årsafslutning og indberetning i forhold til personlig virksomhed.

5
Der er lovpligtig arbejdsskade forsikring for ejer/direktør i IVS - dyr at undvære hvis man tages i ikke at have den. Regn ca 1.300 kr per år per aktiv ejer (for arbejde uden risiko ex kontor) for hver ejer/direktør (og naturligvis ansatte men det kræves også for de ansatte i personligt selskab, der er ejer bare fri. Forsikringen skal findes for hver aktiv ejer, uanset denne hæver løn.

6
Man må ikke låne penge af selskabet - det udløser skat selv om det kun var få dage man lige havde fejl-hævet på selskabets kreditkort f.eks. Skal man låne selskabet penge, skal det ske til markedsrente og man skal selv betale skat af renteindtægten og selskabet har så fradrag for samme, men igen er det mere arbejde end i personlig virksomhed hvor man må blande økonomien uden skat tager sig af det.

7
Udbetalinger til ejer kan kun ske som løn (eller efter årsafslutning og betalt selskabsskat som udbytte). Dette vil betyde pligter i forhold til ATP og er beløbet stort nok til ATP pligt vil denne kunne udløse opkrævning til barsel, arbejdsmarkedets uddannelsesfond, AER m.m. fra ATP fælles betaling. Personligt selskab kan man bare hæve penge i uden det påvirker skat. Se evt HER til forståelse.

8
Kørselsgodtgørelse efter statens takster og rejsediæter  må KUN udbetales hvis modtageren er lønmodtager i selskabet og modtager en løn som står i fornuftigt forhold til godtgørelsen. Godtgørelserne skal af selskabet indberettes til skat sammen med lønnen, og hæver man ikke løn til sig selv, kan man heller ikke få kørselsgodtgørelse eller rejsediæter.

9
Husk at tage banken i ed. Man behøver generelt en "erhvervskonto" for at drive selskab, og en del med nye IVS synes at opleve, at banker kan finde på at sige nej, så tage det med din bank når du overvejer at stifte. I alle fald vil gebyret for den nødvendige erhvervskonto ofte være højere end for en personlig konto. Dog vil erhvervskonto i mine øjne også være en fordel ofte i personlig virksomhed, men altså ikke et krav.

Man må overveje, om prisen i forhold til manglende modregning af tab i anden personlig indkomst - og de øgede krav ved et IVS frem for personlig virksomhed, er værd at betale i forhold til ens konkrete risiko.


Hæftelse:

Er man helt fri af personlig hæftelse i et IVS?

Man er overordnet fri af personlig hæftelse i et IVS frem for i personlig virksomhed MEN

Man er ikke nødvendigvis helt fri. Dels vil banker og muligvis også visse leverandører, givet kunne stille krav om personlig hæftelse fra ejerne og ledelsen kan også altid stilles til ansvar hvis ikke selskabet har en fuldt forsvarlig kapital i forhold til de forpligtelse selskabet indgår.

Hvis man ved man kun har 1 krone i kasse og bare køber ind og stifter gæld, vil der formentlig i ganske mange tilfælde kunne rejses sager om personligt ansvar - ganske som der kan i ApS hvis man stifter gæld, man burde kunne forudse man aldrig ville kunne klare at tilbagebetale. Der kan derfor let være behov for en kapital der i praksis er væsentligt over 1 kr.


Kapitalberedskabet skal tages alvorligt:

Jeg har skrevet om det meget vigtige kapitalberedskab man ikke må misse HER LINK

Jacob Tøjner fra Dit selskab har skrevet godt om krav til kapitalberedskab HER 

Et IVS er således ikke green-light til bare at eksperimentere med alt muligt og påføre en masse kreditorer et tab, uden man selv kan hænge på det. Kapitalberedskabet og kontrollen med dette er - også for ApS - i fokus. Ledelsen vil ha en tung pligt på sig, for via budgettere og fremadrettet tænkning ikke risikerer, at stifte gæld, som det burde ha været oplagt selskabet ikke ville kunne indfri, for det vil kunne føre ansvaret fra selskab til person.

Hæftelse fordel er størst hvis man ser IVS som alternativ til I/S med personlig solidarisk hæftelse, eller hvis en personlig virksomhed drives med større risiko.

Personligt tror jeg selskabsformen specielt kan være nyttig for personer der ellers ville stifte I/S. Her kan den manglende mulighed for at anvende underskud mod anden personlig indkomst nok for mange opleves som opvejet af, at man undergår den ubehagelige personlige solidarisk hæftelse i et I/S. Personlig solidarisk hæftelse betyder, at k.reditorer kan kræve alle pengene personligt af den af ejerne der er lettest at hente penge fra, og den "uheldige" ejer må så rode med at hente penge ind fra de øvrige ejere. 

IVS som form vil også kunne være naturlig, hvis den virksomhed man driver, er en der giver stor personlig risiko, ud over banken (som nok kræve personlig garanti i alle fald). 

Der er jo reelt i mange fald mulighed for at forsikre sig, hvis vi taler en lang række brancher, men ER der større personlig risiko for tab i ens virksomhed, vil IVS være naturlig, for de som ikke på forhånd kan mønstre ApS kapital på de kommende 50.000 kr.

Omdannelse til ApS

Det er ikke en pligt at omdanne IVS til ApS, men hvis man vil er der en del krav - og omkostninger:

Opsparing af overskud for omdannelse til ApS som krav:

Et IVS skal opspare 25% af dets overskud efter skat, gerne mere men mindst 25% af overskud og det må ikke udbetale udbytte, før selskabskapital-grundlaget har nået 50.000 kr. 

Det er på det tidspunkt, at man reelt jo kan omdanne til ApS og det betyder som jeg ser det, at det ikke er muligt at få direkte fordel af IVS i en holding konstruktion, før de 50.000 er nået, da der ikke må udloddes udbytte før dette punkt.

Mange personlige virksomheder kan jo køres med temmelig lav risiko så længe man har styr på driften, ligesom man jo kan forsikre tab på kunder og meget andet.

Et IVS kan eje andre IVS eller kan eje et ApS så længe det i øvrigt følger reglerne for IVS - f.eks opsparing af overskud.

Mindste kravet til kapitial er 1 kr, men man kan også stifte med større kapital, 10.000 eller hvad man måtte ha til rådighed. Derved kan man naturligvis forkorte rejsen frem mod et egentligt ApS.

Hvis man stifter med, f.eks. 10.000 kr, så betyder det jo, at man nu "kun" skal spare yderligere 40.000 kr op i form af selskabsbeskattet overskud, for at opnå de 50.000 kr der kræves i kapital for omdannelse til ApS

Omregistrering fra IVS til ApS rent praktisk:


I.h.t § 357 c  vil være muligt af omdanne fra IVS til ApS når selskabskapital og en reserve til opbygning af selskabets kapital grundlag, på tidspunktet for beslutningen, udgør mindst 50.000 kr. i IVS´et. Dette kan gøres ved regnskabsårs afslutning eller på et hvilket som helst tidspunkt man ønsker.

Når et IVS har nået de 50.000 kr i selskabskapital og ønskes omdannet til ApS, så afholder man en generalforsamling, som hvis man gør det midt i året, vil være en ekstraordinær generalforsamling hvor omdannelsen besluttes af kapitalejerne, efter de normale regler om to trediedels stemmeflertal. Det betyder i teorien, at hvis man er flere kapitalejere, så kan et flertal på 66,66% vedtage omdannelsen.

Krav om revisorerklæring ved omdannelse fra IVS til ApS og den kan let koste 10.000 kr

Ved omdannelse fra IVS til ApS er der krav om erklæring fra vurderingsmand ind. En vurderingsmand,  og det skal læses som registreret revisor, skal vurdere og bekræfte, at der nu er en kapital på 50.000 til stede. 

Der er ikke krav om revisor for et IVS som udgangspunkt, men ved omdannelsen skal der en revisor til, for at foretage vurderingen. Det vil ofte betyde, at revisor skal foretage noget der ligner en fuld revision af det regnskabsår som ligger til grund for vurderingen, og den omkostning må man tage hensyn til.

Vurderingskravet minder om det vi kender ved stiftelse af ApS ved apportindskud (stifte med aktiver).

Denne relativt dyre ændring fra IVS til ApS - er noget at tage i betragtning, når man skal overveje om man vil starte som IVS eller gå direkte til ApS med 50.000 kr i kapital.


Omregistrering vil normalt koste ca 10.000 til revisor vurderingsberetning - og så en mulig finte:


Man har ikke krav på sig for at omregistrere, og hvis det er ligemeget at man får nyt CVR nummer, så ligger der en mulighed i, at man i stedet for at omregistrerer, lader IVS stifte et nyt ApS. Når IVS har optjent og selskabsbeskattet + 50.000 kr, så kan det enten omdannes til ApS via revisorerklæring og beholde samme CVR - eller man kan lade det kontantstifte et nyt ApS som datterselskab og derefter omregistrere IVS til holding selskab. Herved kræves ikke revisorerklæring og man får holding med - men jo nyt CVR nummer for driften.

Praktisk fremgangsmåde ved ændring fra IVS til ApS:

Når generalforsamlingen på baggrund af revisor vurderingen har besluttet omdannelse til ApS, overgår IVS så til ApS men der er lidt formaliteter der stadigt skal til:

Selskabet vedtægter skal ændres så de opfylder kravene til anpartsselskaber og selskabet ændrer navn fra xxxx IVS til xxxx ApS ligesom selskabskapitalen ændres til 50.000 kr og ejerbogen føres ajour hvis der er ændringer til denne.

Disse vedtægter skal bruges i forbindelse med omregistreringen hos EOS på virk.dk hvorefter selskabet er endeligt omdannet, under samme CVR nummer

Rent bogføringsmæssigt overføres det nødvendige beløb fra opbygget reserve/opsparet overskud til selskabskapitalen.

Stiftelse af ApS via først at stifte IVS giver mulighed for at stifte ApS for kun 25% selskabsbeskatning, i stedet for med fuldt personligt beskattede penge.


Det skal også nævnes, at som loven er bygget, kan man overveje, hvis man skal stifte ApS, fra 2014, at gå via IVS.  

Her kan fordelen nemlig være, at man kan opbygge egenkapital på + 50.000 kr med selskabsbeskattede midler på 25% - og derefter omdanne til ApS. Stifter man ApS direkte, vil man generelt have betalt 44% (eller mere hvis man er i topskat) samlet personlig kapital for at kunne indbetale ApS kapitalen.

Igen er det vigtigt at måle det op imod, at der er en omkostning til revisor ved omdannelsen. Stifte 50.000 kr - skat 25% selskabsskat i IVS koster 38.500. Stifte med beskattede midler som generelt for de fleste nok er med 44% skat koster 28.000 kr. Der kan altså spares ca 10.000 men det tager længere tid OG - hvis man skal omdanne til ApS, vil det måske kunne koste noget der ligner de 10.000 kr man kunne spare i omkostning til vurderingsmand.

Mit råd er derfor, hvis man ved man vil ha ApS, så stift direkte som ApS, evt for lånte midler, det vil i det lange løb spare penge og arbejde.


Man kan  Ikke ændre personlig virksomhed til IVS - IVS kan kun nystiftes:


Stiftelse af IVS kan KUN ske kontant, så det er ikke muligt at ændre en personlig virksomhed til IVS. Det burde så også være enkelt med kun 1 kr, men som tidligere nævnt ville jeg ikke råde til at stifte med så lidt. 

Hvis en personlig virksomhed skal ændres til IVS, så skal den lukkes og dermed vil der skulle ske beskatning af den personlige virksomhed - og ikke en skattemæssig succesion til IVS. Det selskabsloven der står i vejen for dette. Man kan naturligvis også lade den personlige virksomhed leve videre, men det er ikke den virksomhed der så ændres til IVS som vil være nystiftet.


I alle fald bør man foretage en helt individuel vurdering om det er IVS eller personlig virksomhed man skal starte, og er man ikke specialist, bør man absolut lade en revisor eller lignende rådgive

Stiftelsen af et IVS følger helt samme regler som et ApS men kan dog ikke ske som apportindskud, der skal stiftes kontant. Husk at fravælge revision, hvis selskabet opfylder regler for det .- i fald du vil undgå fuld revisorregning.


Lovpligtig arbejdsskadeforsikring i IVS for ejer/direktør

Som tidl. nævnt er det også værd at bemærke, at man i IVS (og ApS) modsat personlig virksomhed skal tegne arbejdsskadeforsikring som er lovpligtig for selv ejeren - eller ejerne - som ansat i et selskab modsat for selvstændige erhvervsdrivende med personlig virksomhed. Her hos arbejdsskade styrelsen kan man læse om KRAV FOR ARBEJDSSKADEFORSIKRING FOR EJERE AF ALLE SELSKABER 
Denne omkostning på mindst ca 1200 kr skal med i overvejelsen.


Kørepenge efter statens takster og diæter KUN hvis man tager en løn der står i fornuftigt forhold til beløbet:

Husk også, at hvor du i personlig virksomhed kan få fradrag for kørsel i privat bil for din virksomhed - som fradrag i personlig indkomst, helt uanset du måtte ha 0 i overskud, så må du ikke i et IVS udbetale kørselsgodtgørelse efter statens takster, med mindre du har en løn der står i rimeligt forhold til kørselsgodtgørelsen. Ingen løn - ingen kørselsgodtgørelse og tilsvarende med rejsediæter som også kun må udbetales hvis der er en løn der står i rimeligt forhold til diæterne.


Ved løn er man forpligtet til tilmelding til ATP systemet

Løn, i og med den skal udbetales som a-løn, skal følge ATPs regler regler og dermed vil der tilkomme betaling til barsel AER/AES og AUD - igen modsat personlig virksomhed men helt som i ApS


Behov for egentlig erhvervskonto i banken:

Tag tidligt i stiftelsen kontakt med en bank og få OK til en erhvervskonto. Et selskab behøver erhvervskonto med Nemkonto for helt at kunne adskille økonomien fra privatøkonomien. Igen en omkostning man lige skal huske at have med.

Årsrapport/regnskab er mere kompliceret og kan koste og er offentlig

Det vil være klogt at regne med en vis omkostning til hjælp ved årsafslutning og indberetning til det offentlige inkl. selskabsselvangivelse og fremføring af evt. underskud m.m.

Jeg har også i brevkasse form skrevet svar på en række af de mange spørgsmål der over tiden er kommet hvad angår formen IVS. Den er ikke voldsomt positiv, men kan nu være nyttig læsning i alle fald. BREVKASSE IVS

Adv. Jacob Tøjner fra Sct. Petri advokater har skrevet flere gange godt om emnet, så jeg tillader mig her at linke med et åbent link til JACOB TØJNER SCT. PETRI ADVOKATER

Køb danmarks eneste e-bog om IVS til kun 44 kr + moms i DETTE LINK og vid mere


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil væreSELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

2 kommentarer:

 1. Hvis det har været et krav om forsikring tidligere, så er det i hvert fald ikke længere.
  "Der er ikke obligatoriske forsikringer for virksomheder uden ansatte."
  https://startvaekst.virk.dk/naar-du-er-i-gang/forsikringer

  SvarSlet
  Svar
  1. Det er galt - Selvstændige er - personlig virksomhed - enkeltmands, pmv, og I/S - (Startvækst skriver så også VIRKSOMHED og ikke SELSKAB

   I selskaber ER ejeren altid ansat i arbejdsskadelovgivning - og der er ikke frihed selv helt uden løn og omsætning

   her link til arbejdsskadestyrelsen https://www.aes.dk/da/Arbejdsskader/Information%20til%20forsikringsselskaber/Hvad%20kan%20anerkendes/Hvilke%20personer%20er%20omfattet%20af%20arbejdsskadeloven/Selvstaendige%20og%20arbejdsskader.aspx

   Og her mit eget mere dybdegående - og loven gælder i høj grad stadigt http://johnhannover.blogspot.dk/2015/06/arbejdsskadeforsikring.html

   Slet

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog