lørdag den 13. april 2013

Importmoms / Moms ved import

Jeg skal her prøve kort at redegøre for moms ved import.Importmoms er for de fleste momsregistrerede en ren bogføring og ikke en udgift, som det vil fremgå af dette. Er importen til brug for momspligtig aktivitet, så bogføres 25% af værdien under importmoms/salgsmoms, men helt samme beløb lægges under købsmoms - FORUDSAT købet er til momspligtig aktivitet (at det bruges til noget som I lægger moms på) og det gælder uanset det er aktiver til brug i firmaet eller til videresalg.

Er det IKKE til momspligtigt brug (lægger i ikke moms på indtægter der kommer ud af det) så skal I betale 25% importmoms og må ikke trække det samme beløb fra i købsmoms.


I princip alle regnskabsprogrammer har konti til dette, og bruger man korrekt konto bogføres ting automatisk. For varer SKAL importmomsen dog korrigeres efter toldangivelsen inden indberetning.


Jeg begynder med kort gennemgang af køb fra henholdsvis EU og udenfor EU - i letlæst skemaform:

Køb fra indenfor EU:

Klik på billedet for større version af Moms på køb fra EU til Danmark for virksomheder og selskaber (CVR):
Dette gælder alle køb fra momsregistrerede i EU

Køb fra uden for EU import til Danmark:

Så tager vi den samme ved import fra lande for uden for EU. Her vil privat personer, ved import fra uden for EU til eget forbrug, af told/moms ved importen få tillægt prisen moms - og told af varens pris + fragt + i mange fald et fortoldningsgebyr

Virksomheder skal være moms og IMPORTØRREGISTREREDE (klik for at læse mere om det). Igen opgiver de CVR nummer og firmanavn som skal på pakken. Nu vil de ikke få tillagt moms ved importen, men kun told/toldgebyr som opkræves af toldvæsenet. Læs her fra TOLD om hvordan man kan vælge at betale tolden.

 Klik på billedet for større version af moms på køb fra uden for EU til Danmark

Du skal nu i lighed med ved import fra EU bogføre moms som ren statistik. Det koster dig intet og der er heller ikke moms at få igen. Det er nu importmoms varekøb fra uden for EU der skal bogføres under salgsmoms og helt samme beløb føres så på købsmoms.
Ved momsangivelsen kan det nu også her vises særskilt. 

Privatpersoners køb:

Privatpersoner vil ved køb inden for EU få angivet prisen fra sælger inkl. den lokale moms og dermed betale moms svarende til satsen i sælgers land. Ved køb af varer fra uden for EU pålægges importmoms til direkte betaling ved fortoldningen

Virksomheders køb fra uden for EU - momsregistrerede - hvad oplyses:

Momsregistrerede virksomheder skal opgive deres CVR nummer og virksomhedens navn til sælger når der købes i udlandet OG bede om at får det påført pakken. Sælger skal så ikke lægge moms på til den momsregistrerede danske køber, men angive "reverse charge" på pakken, som tegn på, at køber selv skal opgive momsen.

KORT BESKREVET betyder det, at momsregistrerede ikke har omkostninger ved moms når de importerer, men de skal angive importmomsen korrekt.

Virksomheders køb fra uden for EU - IKKE momsregistrerede virksomheder:

Ikke momsregistrerede virksomheder betaler ganske som private, moms af varen ved importen når varen passerer tolden.

Importregistreringskrav:

Man er forpligtet til at være importregistreret ved import af varer fra uden for EU i DETTE LINK men for ydelser er man ikke forpligtet til at være importregistreret. 

Krav om momsregistrering følger de helt almindelige regler om forventet omsætning over 50.000 kr på en hver 12 mdr. periode som angivet HER I LINK 

For erhvervsmæssig import af ydelser derimod, skal man være momsregistret - uanset omsætning - også hvis man  driver erhverv der ikke er momspligtigt - f.eks. lønsumspligtigs m.m.

Det skyldes, at ydelsen ikke passerer told og skat og stadigt har man jo så pligt til at indberette importmoms ydelser. For at kunne det skal alle der erhvervsmæssigt importerer være momsregistrerede selv for import til 1 krone når det er ydelser det drejer sig om.

Man kan læse mere om dette på side 5 fra BEIERHOLM med teksten - citat: Hvis momsfri virksomheder køber ydelser omfattet af hovedreglen, har de pligt til at lade sig momsregistrere for at afregne momsen af købet.

Importmoms for momsregistrerede gentaget:

Momsregistreret køber har ikke nogen momsudgift ved import - men skal  bogføre ERHVERVELSESMOMS ved køb fra momsregistrerede fra EU (ikke fra private i EU) og for uden alle fra uden for EU. 

Det er ren statistik så længe det er ting man ikke delvist skal bruge privat

Man tager 25% af fakturaværdien og bogfører som erhvervelsesmoms som hører under salgsmoms - og for at få balance, bogføres helt samme beløb under købsmoms
Ved momsangivelsen udligner de to hinanden, men man opgiver sin salgsmoms delt i f.eks EU erhvervelsesmoms og alm. salgmoms - som så fraregnes det samlede købsmoms.

Samtidigt opgives den samlede værdi af al import fra EU i rubrik A i momsangivelsen 

Der skal være en konto for EU erhvervelsesmoms for varer - og en anden for EU erhvervelser ydelser og også rubrik A deles på den måde.

Disse konti findes allerede i næste alle regnskabsprogrammer

obs: Skat har slået fast, at man IKKE må nøjes med at bruge regnskabsprogrammers automatik når vi taler varer fra uden for EU. Man SKAL bruge de tal som fremkommer på tolds importspecifikation, enten direkte hver gang - eller man skal korrigere automat-beløbet samlet ved momsangivelsen

For momsregistreredes køb fra private inden for EU skal der en ekstra konto til, for køb fra private inden for EU - uden moms, da momsregistrerede IKKE skal beregnes erhvervelsesmoms ved import fra private inden for EU (ca halv ned i DETTE LINK) Langt de fleste regnskabprogrammer  har konti til køb fra EU og køb fra uden for EU - varer og ydelser hver for sig, og disse programmer vil normalt altid selv helt korrekt bogføre 25% af værdien som importmoms under salgsmoms og lægge samme beløb under købsmoms.

Hvordan bogfører man uden at kende f.eks. moms og fragt?

Man kan godt opleve at man har modtaget faktura, men afventer told og fragt regning. Da told og fragt skal indgå i importmomsen, skal man bare vente med at bogføre indtil man har modtaget disse tal
IFLG: BDO revision, skal man netop ellers bare bogføre fakturaen uden importmoms og først når tallene til beregning af importmoms er kendt, skal man bogføre denne. Det er jo ikke en måde der fungerer med moderne regnskabsprogrammer, og med mindre man taler større beløb og periodiseringer ved årsskifte, så skal man derfor bare vente med at bogføre selve fakturaen på en konto med importmoms, indtil man har fragt og told, så man kan beregne importmomsen.
Her lige BDO revision om sagen i konkret svar til uddannelses organisation.:

Ved bogføringen skal uddannelsesinstitutionen bogføre selve fakturaen. Der skal ikke beregnes erhvervelsesmoms. Når uddannelsesinstitutionen har modtaget meddelelse fra SKAT om told og importmoms, skal tolden bogføres som et tillæg til købsprisen for varen. Importmomsen kompenseres via momskompensationsordningen, hvis udgiften berettiger hertil.

OVERVEJ STÆRKT AT KØBE MIN E-BOG ELLER PAPERBACK "INTRODUKTION TIL REGNSKAB" TILMED OPDATERET MED 2019 TAL SOM PÅ MANGE MÅDER VIL GØRE REGNSKAB MERE FORSTÅELIGT FOR DIG, UANSET HVILKET REGNSKABSPROGRAM DU BRUGER
Jeg er ikke revisor eller import specialist og har her blot videregivet min egne praktiske erfaring så godt jeg kunne, men dobbeltcheck, for jeg påtager mig ikke ansvar for fejl, eller senere lovændringer


SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

 

Facebook råd

2 kommentarer:

 1. Hej John, kender to hvilke regler der gælder for dropshipping direkte fra Kina (eller et anet ikke EU-land) til DK. Dvs. min kunde køber et produkt i min netbutik (jeg modtaget betalingen) som derefter bestilles automatisk hos min underleverandør i Kina på vegne af min kunde (jeg betaler underleverandøren) som så sender varen direkte til min kunde i DK (eller et andet EU-land).

  Spørgsmål:

  1) Er jeg (min virksomhed) eller min kunde der er ansvarlig for importmoms og told?

  2) Kan jeg sælge uden moms eller skal jeg momse mine varer (når nu der allerede er betalt importmoms)?

  3) Hvis varens pris er under bagatelgrænden på kr 80, slipper min kunde så for at betale importmoms og told?

  Jeg har talt med Toldstyrelsen og de mente at det er min kunde der er ansvarlig for importmoms og told da jeg på intet tidspunkt er i besidelse af varen. Men jeg er i tvivl om de forstår og har erfaring med denne type salg (dropshipping)

  SvarSlet
 2. Det er din kunde er så er ansvarlig og du importerer ikke og fakturerer uden moms (rubrk C) og der er ikke noget i det for kunden ved under 80 kr - ud over, at varen nok er noget bras og der er mange retur og du konkurrerer med alibaba der ligesom er noget billigere end dig. Dropshipping direkte fra kina af 80 kr varer er for mig slet ikke en ide der er værd at rode med - bare arbejde og penge ud af vinduet

  SvarSlet

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog