torsdag den 11. april 2013

Freelance og honorarmodtager - skat


FREELANCE OG HONORARMODTAGER - to begreber der bruges, og kan bruges lidt i flæng.

Som freelance/honorarmodtager kan du i princippet være lønmodtager, deltids lønmodtager, ren honorar modtager – eller selvstændig.

Om du er det ene eller andet, afgøres ikke af hvad du aftaler med din kunde/arbejdsgiver, men af de rent faktiske forhold. Læs DETTE LINK OM FREELANCE, HONORAR ELLER LØNMODTAGER for at blive klogere på den problematik. Det er skat der suverænt kan bestemme hvilken kategori du hører til I DETTE LINK direkte til skat (også med i mit eget første link som underlink) er der gode eksempler på hvem der er hvad

Skat skelner mellem Lønmodtagere, honorarmodtagere samt ikke erhvervsmæssige virksomheder og erhvervsmæssige virksomheder.

Vælger du honorar eller ansætter via freelance og CVR OG det rent faktisk er lønmodtager arbejde du får udført, så vil du som den der betaler, kunne hænge på skatten og få bod for ikke at følge kildeskatteloven, så det er ikke noget man skal beslutte ud fra, hvad der er nemmest, men ud fra en korrekt bedømmelse.

Begrebet freelancer vil oftest knyttes til erhvervsmæssig eller ikke erhvervsmæssig virksomhed, afhængigt af den seriøsitet hvormed virksomheden drives, om den har overskud eller har udsigt til at kunne få det - OG dens omsætning. Du skal nemlig være momsregistreret hvis din omsætning overstiger 50.000 kr på 12 løbende måneder, ellers vil du blive sat i moms + tilsvarende bod af al omsætning inden du registrerede dig. Se DETTE LINK for mere om den problematik.

Freelanceren har egen risiko ved driften af virksomhed, kan tabe penge på den, arbejder for flere forskellige kunder, reklamerer. Virksomheden skal drives så du kan forvente et overskud der er stort nok til at levne plads til afskrivninger, overskud til dig selv - i alle fald på sigt. Det vil også fremgå at linket til skat.

Er du selvstændig freelancer kan du trække alle omkostninger du har ved at drive virksomheden - for at få dens indtægter, fra i virksomhedens regnskab. Du vil i linket om freelance honorar eller lønmodtager kunne se, at der er en række forskelle mellem den egentlige freelancer og honorar eller lønmodtageren. 

HONORARmodtager er du typisk når du rent faktisk ikke risikerer at tabe penge på dit arbejde, men heller ikke er ansat hos den der betaler dig - og - ja sjovt nok: Du får honorar for arbejdet.

Det vil typisk være forhold hvor der på forhånd er aftalt et fast beløb for en opgave - eller for den sags skyld per time. Du skal overordnet set ikke selv medbringe egne materialer. Om du i denne forbindelse udskriver fakturaer eller modtager afregning som honorar - am-bidragspligtig B-indkomst har ingen betydning.

Som udgangspunkt kan du godt som honorarmodtager - være ude for selv at skulle lægge computer til, ex ved hjemmearbejde, og I så fald kan den del af anvendelsen der medgår til at udføre arbejdet trækkes fra. Du kan dog som honorarmodtager ikke fratrække mere end din indtægt som aldrig kan gå i mindre end 0

En honorarmodtager og en ikke CVR registreret freelancer - skal altid have sin indtægt indberettet fra arbejdsgiveren, og den indtægt vil automatisk fremgå af den låste rubrik 12 i selvangivelsen.
Den kan således kun ændres ved at man får arbejdsgiveren til at ændre indberetning, hvis noget er galt.
Udgifterne som er direkte knyttet til honoraret fratrækkes i den åbne rubrik 29 (forskud rubrik 425)
Husk dog her, at du skal dele udgiften hvis det f.eks. er en computer du anvender privat i øvrigt OG at du også skal ha perioden du anvender den med i billedet efter min mening. Du vil ikke kunne ha en måneds honorararbejde og begrunde indkøb af en computer til samme beløb som du tjener - og så bare eje den uden at ha betalt skat derefter. Hvor grænsen ligger er givet en individuel bedømmelse, som man jo kan bede skat om svar på ved at få bindende svar hvis man vil være sikker. (koster vist ca 350 kr idag)

Har freelanceren CVR og du som arbejdsgiver ved, at det ikke faktisk er lønmodtager arbejde du ansætter freelanceren til, så skal freelancerens firma selv føre regnskab og skatteindberette
Er det en CPR skal der ALTID skatteindberettes af dig som udbetaler

Jeg er ikke revisor eller specialist på dette felt, men har her nedskrevet de ting jeg selv under arbejdet har fundet vigtigt. Dobbelt-check gerne andre kilder, da jeg ikke påtager mig nogen form for ansvar for dette indholdSE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil væreSELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog