tirsdag den 19. marts 2013

Starte virksomhed som umyndig

Dispensation kan opnås for personlig enkeltmandsvirksomhed og der findes også nogle få der har fået lov til I/S - men ikke til at stifte selskab.

Man opnår dispensation til enkeltmandsvirksomhed. Mig bekendt giver der aldrig dispensation til personlig virksomhed med flere deltagere = I/S selv om det teknisk ville være lovligt/muligt. Det skyldes givet, at det den solidarisk hæftelse er langt mere problematisk end alm personlig hæftelse. Det KAN lade sig gøre, men regn med, at det vil være vanskeligt - klart vanskeligere end ved alm enkeltmandsvirksomhed.

Dispensation kan ikke opnås til selskaber - type IVS eller ApS da disse jo er selvstændige juridiske enheder hvor en voksen værge jo ikke som person kan hæfte for en mindreårig ejer i alle forhold.


Vigtigt for ansøgningen:


Dispensation kræver, at dine forældre påtager sig ansvaret for din drift. Det har statsamtet i baghovedet, og de har ansvar for, at et projekt ikke risikerer at give dine forældre store problemer.

Hvad kan stoppe projektet:


Det betyder, at du sjældent for OK hvis dit projekt udstråler, at du skal tage større risiko. Købe stort lager, udføre ting hvor du påtager dig stort økonomisk ansvar overfor dine kunder.
Du vil f.eks. ikke ha let ved at få dispensation, hvis du vil drive en café eller en bar som generelt betyder stor risiko.

Det vil også være meget vanskeligt, hvis du beder om dispensation til noget, som ud over selve det med ansvaret for driften, kræver yderligere tilladelser. Det kunne være alkohol, fødevarer o.l. 

Skriver du i ansøgning, at du forventer snart at skulle ansætte et par kammerater, vil også det kunne give amtet betænkeligheder, for det øger automatisk ansvaret og risikoen for dine forældre

Hvad kan så lette vejen til et OK?

Hvis du derimod vil sælge ydelser, som ikke virker til at give dig en stor risiko, eller vil drive en webshop hvor du ikke fra start skal påtage dig en lang række store risici og hovedsagen er din egen indsats, så står du langt stærkere.

Du skal vedlægge budget og en let forretningsplan. Uden det kan statsamtet slet ikke afgøre, hvad det er for en risiko, de siger ja til at smide over på dine forældre. Det skal være udarbejdet, så det dels viser, at du har forstået lidt om risikoen, og så tallene virker til at kunne fungere i virkeligheden.

Hvis du skriver, at du venter du inden årets udgang vil omsætte 40 mio, så skal det være meget velbegrundet, ellers vil det bare lugte af, at du ikke har realistiske forventninger og planer.

Du skal søge  familieretshuset - men du må pt ringe eller skrive til dem og høre hvordan - det er meget dårligt angivet  se kontakter i

https://familieretshuset.dk/om-familieretshuset/kontakt

Og her er direkte link til blanketten der skal udfyldes: BLANKET LINK

Ansøgningen kan også sendes per email. Send med tydeligt CPR og formål - Ansøgning dispensation stifte virksomhed som mindreårig"  Vedhæft alle ansøgnings dokumenter så de er lette at holde især og forså for forvaltningen

Grundliggende behov for indhold ved ansøgning.

 • En grundig beskrivelse af virksomheden og dens formål.
 • Den mindreåriges grundlag for at drive virksomheden (uddannelse/erfaring m.v.)
 • Virksomhedsform 
 • Budgetudkast, herunder:
  • Behovet for start- og driftkapital, herunder størrelse af udgift til varelager
  • Forventet årlig omsætning
  • Udgift til forsikring
  • Afgifter og lignende hvis der sådanne forbundet med driften
 • Oplysninger om den mindreårige har behov for at optage lån/købe varer på kredit,
 • Hvem der skal forestå regnskabsføring, herunder momsregnskab,
 • Om den mindreårige skal ansætte medarbejdere i virksomheden,
 • Eventuelle risici ved virksomheden.
 • Kopi af forældremyndighedsindehavernes og den mindreåriges seneste årsopgørelse fra SKAT.
 • Om forældremyndighedsindehaverne er indforstået med at indestå for ethvert krav, der måtte opstå i forbindelse med barnets erhvervsudøvelse.  


Kan man ikke bare lade fra og mor eller en "ståmand" stifte for en?

En del spørger så ofte: Kan jeg ikke bare lade min far eller mor stifte virksomhed og så lade dem stå for ansvaret og jeg laver arbejdet? Og svaret er, at alt er muligt men husk så at hvis en anden ejer virksomheden, så skal du bare være ansat og:
 • Forælderen har så det fulde ansvar for kopier eller ulovlig CE mærkning
 • Forælderen har det fulde ansvar for moms, skat og told 
 • Forælderen har det fulde ansvar i forhold til alle kreditorer
 • Forælderen skal arbejdsgiverregistreres og betale løn med a.skat indberetning til søn/datter hvis denne skal ha løn ud
 • Forælderen får den fulde skat af overskud og skal forskudsregistrere og vil miste fradrag fra arbejdet hvis der ventes overskud
 • Forælderen må forvente bøvl med evt overgang til dagpenge hvis ikke virksomheden omgående lukkes
 • Forælderen vil kunne blive modregnet - eller få stop for andre sociale ydelser
Alt kan lade sig gøre, men man skal i alle fald kende de fulde konsekvenser. I alle fald god vind med projektet, jeg ville vælge at søge dispensationen, trods det tager mere tid.


Mulighed i at en voksen i stedet stifter IVS eller ApS for en:

Dette er også i sagens natur et ansvar, for den som stifter OG for den som så skal være direktør i selskabet indtil den unge er over 18 og kan være direktør.

Det er dog fuldt lovligt, at en voksen - f.eks. mor eller far stifter et selskab, og straks sælger anparterne til søn eller datter. Så er du unge selv ejer af selskabet med det sammen. 

Den unge må bare ikke være direktør, så her skal der en over 18 til som direktør, og det er et ganske stort ansvar, i forhold til myndigheder, kreditorer, regnskaber og meget andet, og det er nok ikke let at få den nødvendige erhvervskonto i banken, med mindre banken i alle fald har stor tillid til den pågældende direktør.

Man skal huske på det ansvar, og den som skal være direktør skal være klar over evt. risiko i forhold til egen arbejdsplads og i forhold til evt. dagpenge, som formentlig vil blive umuliggjort
.
Vær også opmærksom på, at der så er krav om lovpligtig arbejdsskadeforsikring både for direktøren og for den unge, der så må ansættes helt almindeligt med løn, hvis der skal penge ud. 

Jeg synes klart man skal søge dispensation først - frem for at lade andre stifte selskab og være direktør, men muligheden skal være nævnt.


....................................

Når dispensationen er givet, stiftes virksomheden så via virk.dk og i DETTE LINK vil du kunne se mere om det + link til registrering

venligst JH  


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber - 2019 version med de nye kapitalkrav og inkl. IVS med de nye regler

”IVS” – Om at drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog