søndag den 17. marts 2013

Import og eksport registrering kort forklaret (+eksportør)

For importere varer fra lande uden for EU med videresalg for øje, - eller til eget erhvervsmæssigt brug - skal man have stiftet virksomhed OG importørregistrere denne.

Det er et krav, at man er importørregistreret inden den første import af varer fra uden for EU og dette gælder uanset det kun er en vare og en pris på 1 krone, når det sker med videresalg for øje, også som en test af dette marked - eller til eget erhvervsmæssigt brug..Importregistrering er pligt ved import af varer fra uden for EU mens momspligt følger de helt almindelige regler for moms.

Hvis man ved man omsætter for under 50.000 kr på mdr. i træk som BESKREVET I PLIGT FOR MOMSREGISTRERING  


Import og eksport registrering sker samtidigt med stiftelse  - eller ved at man logger på virk.dk som firma og i ændringsblanketten sætter et - gratis - kryds i importregistrering eller/og eksportregistrering.

Importregistrering er ikke en pligt ved import af ydelser men her skal man momsregistreres fra den første krone for import fra uden for EU:

For ydelser - modsat for varer - SKAL man som momsfri virksomhed (f.eks. lille omsætning eller lønsumspligtig) være momsregistreret.

For ydelser skal man ikke importregistreres men derimod altså momsregistres hvis man er momsfri virksomhed.

Det skyldes at der jo der ikke lægges moms på, - da ydelsen jo ikke kommer via told/skat/moms.

For ydelser er man således pligtig til momsregistrering - hvis man er momsfri virksomhed, - for derefter at kunne indberette moms korrekt som importmoms ydelser.


Har man appetit på at dykke nærmere ned i grundlaget, skal dette findes i Momslovens paragraf 61 og toldlovens kapitel 4 

Man kan læse mere om dette på side 5 fra BEIERHOLM med teksten - citat: Hvis momsfri virksomheder køber ydelser omfattet af hovedreglen, har de pligt til at lade sig momsregistrere for at afregne momsen af købet og for fuldstændighed her et svar fra Ernst & Young til mig med en lidt anden § henvisning Ikke momsregistrerede virksomheder, der køber ydelser fra ikke EU-lande er betalingspligtige for moms heraf. Dette fremgår af momslovens § 46, stk. 1, nr. 3. Registreringspligtige for ikke momsregistrerede virksomheder fremgår af momslovens § 50b.


Det er to forskellige love, importregistrering og momsregistrering. Det er ikke lovpligt at være momsregistreret for at man kan være importregistreret.

Dette er dog ikke helt ukompliceret, da man ved alm elektronisk stiftelse skal vælge med eller uden moms. Det SKAL dog være muligt at nøjes med importregistrering. Jeg bad om skriftligt svar fra erhvervsstyrelsen juli 2017 og spurgte:


Kan man importregistrere sig uden momsregistrering?
Jeg mener importregistrering har med told lov at gøre mens momsregistrering har med momslov at gøre og at man må kunne importregistreres, selv om forventer omsætning langt under 50.000 kr - uden man dermed skal momsregistreres.

Jeg kender en der står med det problem - en lille test butik med behov for lidt import fra uden for EU men lav lav omsætning

Hvorledes gør man dette idag, hvor virk.dk foreslår PMV så snart man har den lave omsætning

og fik det lidt kryptiske svar:

Fra Inge Frederiksen Erhvervsstyrelsen (11.07.2017 14:52)

Hej
Som udgangspunkt bør man være momsregistreret men det er ikke et krav.
Virksomheden skal  registreres som enkeltmandsvirksomhed, og registrering for  import og eventuelt eksport, hvis der sendes varer retur.

Med venlig hilsen
Erhvervsstyrelsen

Eksportregistrering er ikke en pligt ved eksport af ydelser

For eksportsalg af ydelser til uden for EU er der ikke krav om eksportregistrering og momsregistrerings krav er blot det kendte med forventet omsætning på 50.000 kr for en 12 mdr. periode

Vælg eksportregistrering og importregistrering samtidigt:

Der skal ligeledes en eksportørregistrering til for at sælge til lande uden for EU fra DK. Her forklares blot importørregistrering, men det meste går igen for begge dele og det er klogt altid at krydse af for både import og eksport, da man ellers ikke kan returnere varer uden bøvl.


Hvordan eksportregistreres man for salg af varer til lande uden for EU:

For at eksportere, skal du helt som for import af varer være registreret hvis du skal sælge varer til lande uden for EU. Ved forsendelser med værdi under 7.500 kr skal du dog ikke udfylde eksportpapirer

Registreringen foregår i ændringsblanketten som indlogget på virk.dk eller - ved første registrering af dit firma, blot ved at sætte kryds i feltet for eksportregistrering

Du får så automatisk, helt som ved importregistrering, tildelt et EORI nummer du skal bruge ved eksporten

Hvordan importregistres man:

Registreringen sker på virk.dk ved brug af startblanketten og er man allerede registreret som virksomhed er det via ændringsblanketten - Du kan også ringe til EOS på 33 30 77 00 og bede om hjælp hvis alt driller.

Er virksomheden ikke importørregistreret må varen ikke udleveres til din virksomhed


Lidt om told:

Både ved import og eksport skal du kunne kende varend toldnummer.

Told beregnes ud fra varens pris inkl. fragt til EU´s ydre grænse (ex til DK) og det er ikke nok at pakken f.eks. er mærket "freight prepaid" da dette jo bare angiver, at fragten er forudbetalt, men ikke hvem der rent faktisk har betalt fragten. Det skal således på anden vis bevises, at fragten er en del af fakturaprisen.
Er varen af en værdi under 1.150 kr opkræves tolden ikke. Der fortoldes med procedure kode 4000C07 som fritager for importafgift - importmoms angives dog fra første krone.

Når du bliver importørregistreret skal du beslutte hvordan du vil betale din told. Det kan ske kontant ved hver fortoldning eller du kan tilslutte dig skats sikkerhedstillingsordning. Du vil så skulle stille sikkerhed for den told du kan forvente at skulle betale, og derved får du kredit, så tolden betales samlet en gang om måneden. Der betales en promillesats for kreditten (vist nok pt 2,5 promille)

Du vil ved registreringen få et EORI nummer som gør at du er registreret i EU og kan identificeres i hele EU


Når dine varer kommer til Danmark skal du angive told på et toldekspeditionssted ved grænsen men det vil ofte være mere aktuelt at du får adgang til at afgive dine fortoldningsoplysninger elektronisk via told/skats system. 


Der skal udfyldes et EU-"enhedsdokument" og dette samt kopi af faktura og fragtbrev anvendes ved fortoldningen


Du skal kende varekoden for den vare du vil importere for at kunne angive korrekt og også for at se hvor meget du skal af med i told. Du kan søge via eVITA for at finde varekoden i tariffen. Der kan du se hvad importtolden udgør når du har fundet ret varekode.

Du kan også søge i TARIC-databasen som du også kan læse mere om I DETTE LINK der viser forskellige databaser som er til rådighed.

Det er ikke ukompliceret at  importere/eksportere toldmæssigt korrekt, så der er også en del selskaber der professionelt som speditører kan hjælpe med hele processen - så man er sikker på at ha fundet korrekt varekode - specielt for import som kan bestå af flere forskellige komponenter mm. Det er der mange der kan ha glæde af at benytte sig af, men alt har jo en pris. Her er LINK TIL TOLD vedr. blanketter og andet for import og eksport.

Tidsfristen for fortoldning er 14 dage fra varens ankomst.Skats sikkerhedsstilelseordning:

Skat anbefaler, at man tilmelder sig deres sikkerhedstillingsordning så varen udleveres forsinket: Citat fra skat:


SKATs sikkerhedsstillelsesordning
Vi anbefaler, at du vælger SKATs Sikkerhedsstillelsesordning. SKAT stiller sikkerhed overfor EU for, at tolden bliver betalt. Det koster et gebyr på 2,5 promille af et eventuelt toldbeløb. Du kan tage varerne i brug straks efter, de er angivet til fortoldning. Du får kredit til den 16. i måneden, efter varerne er fortoldede. Du får en importspecifikation via TastSelv Erhverv for hver måned, du har haft fortoldninger. Her kan du se, hvor meget du skal betale, samt hvordan du betaler tolden og sikkerhedsstillelsesgebyrerne.
Langt de fleste importvirksomheder har valgt SKATs Sikkerhedsstillelsesordning.
EKSEMPEL: Du importerer plastvarer for 100.000 kr. Toldsatsen er 6,5 procent, så toldbeløbet bliver 6.500 kr. Sikkerhedsstillelsesgebyret er 2,5 promille af 6.500 kr. - altså 16,25 kr.

Importmoms:

Momsmæssigt skal man beregne erhvervelsesmoms på 25% af værdien. Denne bogføres som salgsmoms - moms af varekøb fra 3. lande og denne erhvervelsesmoms trækkes fra som købsmoms samtidigt, så den er neutral for din virksomhed, men anvendes til kontrol og statistik
Der kan læses mere om hvordan man angiver IMPORTMOMS HER I LINK

Moms ved eksport:

Du skal som momsregistreret ved eksport til private i EU fakturere med moms - til momsregistrerede firmaer i EU fakturerer du uden moms, men du skal sikre dig, at varen rent faktisk forlader Danmark til det pågældende land - og du skal indberette dit momsfrie salg til EU til moms - for hvert enkelt land og kundens momsnummer
Salg uden for EU sker uden moms.

Jeg påtager mig intet ansvar for oplysningerne her på bloggen de er givet efter bedste viden, men jeg påtager mig ikke ansvar for evt. følgekonsekvenser.SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

 

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

 

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

 

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

 

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

 

"ApS" Alt om anpartsselskaber

 

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

 

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

 Facebook råd 

7 kommentarer:

 1. God artikel.

  Hvordan og hvorledes hvis man sælger hosting til lande uden for EU. Hvordan der?

  Hvad er tollen på sådan noget?

  Hvilke firmaer kan hjælpe en med sådan noget?

  SvarSlet
 2. Der er ikke registreringspligt for import eller eksport af ydelser uden for EU til/fra EU- De kører i sagens natur slet ikke gennem told.
  Det samlede beløb skal angives i momsangivelsens rubrik C som statistik
  Du kan med fordel spørge direkte på Amino eller en revisor med kendskab til eksport af ydelser, da jeg selv ingen praktisk erfaring har inden for området.

  SvarSlet
 3. God artikel..

  Til mit spørgsmål, hvis jeg køber varer til videresalg fra USA, for ca. 5000 kr inkl. fragt, hvor meget kan jeg forvente at betale i told og moms, hvis jeg er importørregistreret?

  SvarSlet
 4. ingen anelse - ud over 0 kroner i moms -som er ren statistik som du ser i blogindlæget, men fragt afhænger jo af vægt og størrelse og er helt forskelligt fra pakke til pakke og told er jo helt forskellig fra varegruppe til gruppe, og slet ikke noget jeg gør i, så du må dels checke fragt med leverandøren dels checke told ud fra hvad det er for en vare, jeg har ingen som helst lister

  SvarSlet
 5. Hej John

  Først og fremmest god artikel!
  Jeg er ikke helt med på hvordan det fungerer hvis importerer fra et EU land som f.eks. England? SKAL jeg ikke CVR-registreres og SKAL jeg ikke importregistreres? Hvordan får jeg betalt told?
  Beklager mine dumme spørgsmål

  SvarSlet
 6. der er ikke moms på fra leverandører inden for EU hvis du bestiller som firma og heller ikke told inden for EU. Du skal stadigt registreres som virksomhed hvis du kan forvente at sælge for over 50.000 på 12 mdr i træk læs denne omhyggeligt så du ikke risikerer at få moms betaling på noget du ikke har faktureret moms for
  http://johnhannover.blogspot.dk/2013/01/hvornar-skal-jeg-momsregistrere-mig.html
  venligst

  SvarSlet
 7. skulle måske tilføje til dig, at du skal indberette moms også ved køb fra EU , som erhvervelsesmoms under salgs moms og samme beløb under købs moms når vi taler varer til videresalg - så det er ikke en moms du skal betale men en statistik kan man kalde det, og det skal med på din moms angivelse - du kan læse her om importmoms i det hele taget og se fremgangsmåden:
  http://johnhannover.blogspot.dk/2013/04/moms-ved-import.html
  ikke noget du betaler ved importen men noget du bogfører og angiver

  SvarSlet

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog