lørdag den 2. marts 2013

Supplerende dagpenge - Bibeskæftigelse

STARTE VIRKSOMHED PÅ SUPPLERENDE DAGPENGE -  SOM BIBESKÆFTIGELSE


Som udgangspunkt kan man slå fast, at man normalt IKKE vil blive bevilget dagpenge hvis man har et eksisterende CVR ved siden af . Det vil som hovedregel skulle lukkes først da det meget ofte stilles som krav for tilladelse til bibeskæftigelse, at man ikke i forvejen har drevet virksomhed som hovedbeskæftigelse. A kassen vil ofte ikke turde lade en skifte direkte over fra fuldtids CVR virksomhed til nu bi-beskæftigelse.

Det kan derimod være lettere at få tilladelse til at forsætte bi-beskæftigelse hvis man allerede som fuldtidsansat lønmodtager HAR haft CVR og haft det registreret som bibeskæftigelse.

Det er også rimeligt ud fra betragtningen om, at man jo i så fald allerede har vist, at man kan være til fuld rådighed, og drive sin bibeskæftigelse.

Har man drevet fuldtidsselvstændig, og nu må opgive fordi det ikke længere løber rundt, og man så må bede om dagpenge, på basis af nogle tidligere gode år i det selvstændige, så vil døren være lukket. Det ville jo også være rent statstilskud til eksisterende virksomhed.

Dagpengeoptjeningen for en selvstændig, beregnes på basis af flere ting: Indtjening under tiden som selvstændig og omsætning er vigtige parametre for at påvise, man har arbejdet hvad der svarer til det antal timer der kræves, for fuld dagpengeret. Efter 3 år som selvstændig bliver beregningen lidt enklere. A kassen kan redegøre for dette. 

Her fokuserer jeg på spørgsmålet om at STARTE selvstændig virksomhed NÅR man allerede er på dagpenge.

Kravet om at være 100% til rådighed er væsentligt: 

Udgangspunktet vil altid være, at man som dagpengemodtager skal stå 100 % til rådighed for arbejdsmarkedet. Udgangspunktet er derfor også, at man ikke kan kræve noget som helst i forbindelse med at skulle arbejde for egen virksomhed indenfor normal arbejdstid – kl. 7 til 17.

Det er A-kassen som afgør hvordan og hvornår man må lægge arbejdstiden, så det betyder ikke, at man altid får totalt stop for at udføre noget mellem 7 og 17.
Det kan man risikere at få, men hvis A-kassen bedømmer, at det altid er noget man vil kunne lægge til side og med omgående varsel være til rådighed og jobsøgende, kan de også give tilladelse til at noget af arbejdet ligger inden for det tidsrum.

Ofte er det som nævnt langt lettere at få OK til NYT CVR som bibeskæftigelse end det vil være at forsætte et eksisterende CVR på dagpenge:

Er man på dagpenge - og har man ikke i forvejen haft fuldtids CVR, kan man bede A-kassen give tilladelse til at man driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Tilladelsen vil man som nævnt generelt ikke få, hvis man har fuldtids CVR når man går på dagpenge, men som tilladelse til at påbegynde bibeskæftigelse NÅR man er på dagpenge f.eks. fra et lønmodtager arbejde-  eller en virksomhed der har været nedlagt en periode mens man har været på dagpenge..

Er man selvstændig allerede, skal man iøvrigt meget stærkt overveje at være tilknyttet en af A-kasserne for selvstændige – ASE eller DANA f.eks. idet de generelt er langt bedst i deres rådgivning af selvstændige der må lukke ned og søge dagpenge.

Dagpengemodtagere kan ofte få tilladelse til at drive selvstændig bibeskæftigelse, imod at gå over på supplerende dagpenge.

A kassen er IKKE ens personlig forbundsfælle:

En del mener, at a-kassen jo er fagforeningen og at de derfor skal gøre alt for at sikre en dagpenge eller efterløn. Sådan forholder det sig ikke. A kasserne, uanset de administreres af en fagforenig eller ikke, har meget strenge krav på sig til kontrol og dokumentation - og mange, specielt selvstændige vil opleve, at både kravet om at skulle lukke CVR helt OG for dokumentation af, at man har været fuldtids, er ganske vanskeligt at leve op til. Det kan føre til skuffelser for fok der i god tro har betalt til en a-kasse i flere år, men alligevel kan opleve, at f.eks beskæftigelseskravet ikke godkendes som opfyldt af a-kassen. 

Medhjælpende ægtefælle:

En medhjælpende ægtefælle kan udtræde af virksomheden ved tro og love erklæring - MEN dels skal a kassen finde at den udtræden er korrekt - og dels vil kravet jo så være, at man ER dagpenge berettiget. Det betyder, at man som medhjælpende ægtefælle skal kunne påvise en indtægt der sandsynliggør at man har været fuldtids, og det vil ofte være en meget stor vanskelighed.

Begrænsning i dagpenge perioden ved overgang til bi-beskæftigelse og supplerende dagpenge:

Ved overgang til bibeskæftigelse vil dagpengeretten blive begrænset til 30 uger. Inden udløbet af disse 30 uger skal man ha taget stilling til, om man nu vil være selvstændig og stoppe på dagpenge, eller om man vil stoppe med bibeskæftigelsen, og så går man tilbage i det almindelige dagpenge system. De 30 uger kan man søge forlænget med 12 uger

Modregning af indtægt fra bi-beskæftigelsen:

Din indtjening ved bibeskæftigelsen bliver modregnet din dagpengeydelse.

Denne modregning skal du få gennemgået med A-kassen når du begynder på supplerende dagpenge, men udgangspunktet er, at hvis det er arbejde som kontrolleres af en arbejdsgiver (lønnet) så modregnes 1 time imod 1 time dagpenge.

Er det ukontrolleret, så beregnes modregningen ud fra en faktor hvor i 2013 tal en time svarer til en indtægt på 213,19 kr. Det betyder, at den indtægt du opgiver, modregnes med samlet indtægt divideret med 213,19 timer, og rammer det 29,6 timer i alt – bliver det slet ikke udbetalt dagpenge, da der er en mindsteudbetalingsregel som er lig 7,4 timer. De 29,6 timer svarer således til fuld tid 37 minus mindste udbetaling 7,4 timer = 29, 6 timer

Som et par sløjfer kan gøres klart, at hvis man er skattemæssig lønmodtager i sit eget selskab (ex IVS/ApS/A/S) så er man selvstændig i relation til Lov Om Arbejdsløshedsforsikring - Og, hvis en selvstændig vil overdrage sin virksomhed til andre, for derefter at kunne søge dagpenge, så må overdragelsen ikke ske til en ægtefælle - og i denne sammenhæng, heller ikke til en samboende. Der gøres ikke forskel i den situation ikke mellem gifte og ikke gifte, iflg ASE - a-kasse for selvstændige.

Godt link fra ASE om bibeskæftigelse HER


Tag altid kontakt til A-kassen inden du stifter noget:

Det er vigtigt at forstå, at supplerende dagpenge er noget som den enkelte A-kasse kan tildele efter vurdering af en lang række kriterier, som tjener til at belyse, om man rent faktisk er fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, om det kan kontrolleres og virker realistisk med de scenarier man opstiller osv. så det er ALTID noget man skal tage op med sin A-kasse og der foreligger ikke en færdig facitliste man kan forhold sig til

Lad mig slutte med lidt praktisk viden fra Amino - hvor et par indlæg kan vise, både hvorledes en del kommuner ser sort/hvidt på virksomhed og dagpenge eller kontanthjælp - og den risiko der er, for at de rent faktisk bruger internettet aktivt til at kontrollere, at modtagerne ikke har virksomhed:

1
Min ekskæreste havde CVR nummer da han uheldigvis blev ledig. Han kunne dokumentere at virksomheden ikke havde indkomst, men kommunen valgte at tage alt hvad han modtaget i kontanthjælp da de ikke troede på beviserne (skat kunne være blevet snydt) og han gik bedre klædt end kommunens andre kursister på dagpengekurser

2
min tidligere kæreste havde firmaprofil på Amino og kommunen fandt den selv lige som de fandt hans domæner og krævede at det blev lukket hvis han skulle ha kontanthjælp. Han ville beholde den og beholde sine domæner, så han kunne køre dem videre når han en gang fik arbejde, men hans domæner og alt der havde med virksomhed at gøre, skulle lukkes ned var kravet helt sort/hvidt

Jeg er ikke specialist på feltet og giver bare mine bedste råd – helt uden ansvarspåtagelse

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

 

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

 

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

 

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

 

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

 

"ApS" Alt om anpartsselskaber

 

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

 

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

 Facebook råd og   GOOGLE BUSINESS MED TILBUD

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog