mandag den 25. februar 2013

Seriøs virksomhed eller Hobbyvirksomhed

Hobby eller seriøst drevet erhvervsvirksomhed?

Fejlopfattelsen:

Mange tror forskellen mellem hobbyvirksomhed og seriøs virksomhed, alene er hvor meget man tjener. Det er ikke i sig selv den store forskel. 

Hobbyvirksomhed er som navnet siger generelt udtryk for, at man har en hobby som giver lidt indtægter som man beskattes af og ikke at man f.eks. sælger kasketter for at tjene lidt ekstra, men bare ikke sælger ret mange :)   

Salg af akvariefisk yngel i overskud fra ens hobby som akvarist - vil være en typisk hobbyvirksomhed - Sættes akvarier op og der yngles med det hovedformål at få overskud på produktion af akvariefisk - så er der erhvervsmæssigt

STØRSTE FORSKELLE:
REN HOBBY SKAL MAN I PRINCIP SLET IKKE ANGIVE TIL SKAT


 IKKE INTENSIV DRIFT - DOG MED INDTJENING FOR ØJE - GIVER IKKE FRADRAG FOR UNDERSKUD I ANDEN PERSONLIG VIRKSOMHED.


I ALM. PERSONLIG VIRKSOMHED - ERHVERVSMÆSSIG DRIFT MEN TILSTRÆKKELIG INTENSIV DRIFT - HAR MAN FRADRAG FOR UNDERSKUD.

MENER SKAT, AT MAN IKKE DRIVER SIN VIRKSOMHED SERIØST MED OVERSKUD FOR ØJE, KAN DE ANSE EN FOR "HOBBYVIRKSOMHED" SOM SÅ IKKE ER AM BIDRAGSPLIGTIG MEN HELLER IKKE KAN TRÆKKE UNDERSKUD FRA

DET AT MAN DRIVER EN LILLE VIRKSOMHED OG IKKE OMSÆTTER F.EKS 50.000 KR OM ÅRET - BETYDER IKKE AT MAN IKKE SKAL BETALE AM BIDRAG AF SIT OVERSKUD OG ER HELLER IKKE EN HOBBYVIRKSOMHED I SIG SELV

I virkeligheden er det bedre at bruges den betegnelse SKAT generelt bruger "Ikke erhvervsmæssig virksomhed" 

Her er link til SKAT med deres ikke voldsomt let læsteforklaring

En væsentlig konsekvens, hvis skat karakteriserer ens virksomhed som "ikke intensiv drift" - det nogle kalder hobby virksomhed er, at man ikke har fradrag for et underskud ved en hobby i anden personlig indkomst. Der er fradrag for udgifter som tydeligt relaterer til den indtjening man måtte ha ved hobbyen, men ikke for et evt reelt underskud. 

Typisk vil man risikere, at skat selv vælger at flytte en virksomhed over i kategorien "hobby" hvis virksomheden har givet underskud flere år i træk, og der er ikke er udsigt til overskud. Flere år i træk er i praksis normalt 3 år i træk

Driver du en egentlig hobby/hobbyvirksomhed - har f.eks. akvariefisk og sælger lidt yngel, så skal du slet ikke skatteangive - heller ikke evt indtægt fra salg af ynglen - og kan slet ikke trække udgifterne fra

Modsat erhvervsmæssig virksomhed - som giver fradrag for underskud, skal der ikke afregnes AM bidrag af indtægt fra ren hobby. Der forskudsregistreres som "anden personlig indkomst rubrik 250"


KRITERIER, HOBBY/IKKE INTENSIVT ELLER ERHVERV:

Der er flere kriterier der spiller ind når skattevæsenet skal sondre mellem om man driver erhvervsmæssig virksomhed eller bare har en hobby som virksomhed.

Hvis hovedformålet med virksomheden er, at tjene penge, så skal den ses som erhvervsmæssig. 

Her kan Skat se på hvorledes hele virksomheden drives, den tid der anvendes, reklame og andet, og sammenligne med andre tilsvarende i samme branche, ud fra ren erfaring.

Et andet kriterium ud over ønsket om at tjene penge er, at du rent faktisk har risiko for at have tab. Det er typisk noget alle erhvervsdrivende har. Lønmodtager har det ikke, og må derfor ikke fakturere deres løn via deres firma.

Der er ikke en fuldstændig klar facitliste til rådighed for at afgøre om man er seriøst erhverv eller hobby, men man kan beskrive driften klart over for Skat, og anmode om bindende svar.

GODE KRITERIER FOR AT SE OM DET ER HOBBY ELLER ERHVERV:

Der er dog en del kriterier som samlet kan afgøre det – men enkeltvis er de ikke nødvendigvis afgørende.

 • Vil virksomheden før eller siden forventes at kunne give overskud – overskueligt tidsforløb
 • Hvis virksomheden har underskud, er det så noget der kan knyttes til startomkostninger eller i alle fald ses som forbipasserende.
Det er disse to punkter med manglende overskud som typisk får skat til at overveje at flytte en over i "hobby/ikke intensiv drift" og nægte fradrag for underskud.
 • Drives virksomheden intensivt – (vil f.eks. afhænge hvor mange timer/kræfter som ejeren lægger i den)
 • Foreligger der en seriøs forretningsplan og budgetter som man kunne forvente
 • Er virksomheden af en standard generelt som kan forventes i forhold til tilsvarende virksomheder i samme branche
 • Er der større sammenblanding mellem privat anvendelse af aktiver og firma anvendelse og, vil det være sandsynligt du har andet end rent erhvervsmæssigt formål med driften
 • Ville virksomheden, trods underskud, have opbygget noget der kunne være interessant for en tredje person at købe som virksomhed
Ingen af disse punkter kan som nævnt ses som stående alene, men ud fra disse punkter kan skat træffe sin afgørelse, og den kan række til forkastelse, også af tidligere gennemførte fratræk af underskud i anden indkomst f.eks.

SKATTEMÆSSIGT OG MOMSMÆSSIGT KAN DER VÆRE FORSKELLIG VURDERING AF HOBBY ELLER ERHVERV


Citat skat: "En virksomhed, som skattemæssigt anses for en hobbyvirksomhed, kan alt efter omstændighederne godt være økonomisk virksomhed i momslovens forstand.
Afgørelsen af, om der på det momsretlige område er tale om økonomisk virksomhed, træffes på grundlag af en samlet, konkret vurdering af virksomheden, hvor alle relevante forhold må inddrages Citat slut". 

Jeg vil ikke gå nærmere ind på det her. Det normale er, at hobby er uden moms, men det KAN være sådan at det skattemæssigt ikke anses for erhvervsmæssigt drevet, men alligevel momsmæssigt kan være momspligtig. 

Er man i tvivl må man undersøge nærmere. 

Ved forventet omsætning under 50.000 kr i omsætning pr 12 mdr vil man jo i alle fald kunne undlade moms problematikken helt.


Her er for de som vil nørde i det - 3 links hvor man kan se hvornår man ikke skal kunne forvente at kunne momsregistrere sin hobby:

SKAT SELV 
STARTUPSVAR
NEMADVOKAT

SKAT UDMELDT FOKUS PÅ OMRÅDET:

I disse år er netop sondring mellem hobby eller seriøs virksomhed et fokusområde for skat, der sætter fokus på virksomheder med omsætning under 500.000 kr p.a. - både for sondring hobby eller erhvervsdrivende og fordi disse virksomheder er kendt for alt for mange fejl i de kontroller der er gennemført.


DU KAN IKKE BARE FAKTURERE LØNMODTAGERARBEJDE VED AT STIFTE VIRKSOMHED:

Det er vigtigt ikke at tro, man bare kan stifte virksomhed, og så fakturere ens arbejdsgiver ved hjælp af en regning, hvis man rent faktisk er lønmodtager. Det ville også stride mod skattelovgivningen i form af kildeskatteloven. 

En lønmodtager er ikke en selvstændig seriøst drevet virksomhed kan vi slå helt fast.

Det er generelt ikke så farligt for dig som "modtager" at fakturere i personlig virksomhed så længe du altid betaler din skat og ikke trækker kørselsgodtgørelse o.l fra, men det er farligt for den som betaler. Betaler kan komme til at hænge på manglende skattebetaling.


Det er derimod klart farligt at fakturere noget der faktisk ikke er selvstændig virksomhed fra et selskab (f.eks. IVS eller ApS), da du der kan få risiko for triple beskatning (over 100%). Du kan bede skat om bindende svar.

MOMS ELLER IKKE MOMS
Det at man ikke forventer at tjene ret meget, eller måske ikke omsætte de 50.000 kr på 12 mdr  som giver pligt til momsregistrering er ikke i sig selv en hobbyvirksomhed. Det er bare en virksomhed der MÅSKE ikke er drevet efter alle kriterierne for erhvervsvirksomhed.

Driver man en ren hobby, så vil man ikke kunne være momsregistreret - men det er helt konkret vurdering - og erhvervsmæssig drift (drives for fortjeneste - stor eller lille - godt eller dårligt - giver ret/pligt til momsregistrering.)
--------------------------------


Der er fokus på området fra skats side iflg DETTE LINK fra JP spørg om penge ved Tommy V Christiansen.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook 

4 kommentarer:

 1. Er det korrekt forstået at hvis omsæting er over 50.000 så er det erhverv ? eller kan SKAT kalde det hobby selvom omsætning er over 50.000?
  Mvh
  Bjarne

  SvarSlet
  Svar
  1. Det kan ikke stå alene. Man kan godt risikere at drive noget som skat ikke mener er seriøs drift, selv med 50.000 kr i omsætning, men man kan også ha mindre end 50.000 og alligevel kunne vise skat, at man arbejder seriøst erhvervsmæssigt med sagerne. Et band der måske spiller ude en gang om året og køber dyre instrumenter i massevis med momsfradrag - kunne godt blive bedt om at vise, at det var seriøst erhverv.
   Ha orden i regnskabet, se til at udvikle overskud og ikke et hav af indkøb af noget som også kunne være rart at ha privat - med negativ moms gang på gang - så står du stærkt med at overbevise om, at det er seriøst erhverv vil jeg mene
   vh John

   Slet
 2. Det sørgelige med hele dette område er at du som selvstændig ikke har konkrete holdepunkter, og at Skat kan administrere efter den enkelte medarbejders forgodtbefindene.

  Hvis du arbejder med hobby orienterede ting så skal du uanset hvor seriøst du driver virksomheden bekymre dig om de urimelige forhold at hvis du har eksempelvis 3 år med overskud og 2 år med underskud så er overskud skattepligtige medens underskud ikke er fradragsberritigede.

  Der er ingen rammer der forklarer hvad der sker hvis du driver en seriøs virksomhed i virksomhedsordningen med overskud og du så bliver syg og ikke kan holde aktiviteten i en længere periode, så risikerer du et det ligepludselig er en hobby virksomhed hvor du skal afregne skatten fra tidligere år.

  SvarSlet
 3. Ja det er jo korrekt, at det er en case-by-case vurdering. Jeg tror ikke det kan være så meget andet til gengæld. Som det vil fremgå, er der trods alt en del kriterier, som krav til at der er udsigt til overskudsgivende virksomhed, drives den tidsmæssigt intensivt og ha en standard som man kunne forvente af andre tilsvarende i branchen - tydelig adskillelse privat og firmaanvendelse og vil virksomheden kunne være interessant at købe for 3. person trods underskud, for at nævne nogle vigtige

  Du kan sagtens ha 3 år med overskud og 2 med underskud og stadigt ha fradrag for de 2 med underskud, forudsat betingelserne generelt opfyldes vil jeg absolut mene.

  Falder underskud sammen med, at der kan stilles spørgsmål ved om man opfylder kriterierne, ja så kan man få bøvl. Omvendt ville det nok ikke være rimeligt hvis alle kunne stifte virksomhed, købe computer, ipad, telefon og trække fra i udgift og moms, men i praksis bare nogle timer om ugen sidde og lave lidt affiliate, og så i slutningen trække faste underskud fra i anden personlig indkomst. Det ville hurtigt gribe oms sig (jeg tror til en vis grad det sker allerede :))

  Derimod vil sygdom jo kunne spille ind. Kan man ikke drive virksomheden og selv er eneste drivkraft, ja så vil meget jo kunne gå galt - også i forhold til VSO

  Din problematik med VSO er nemlig også meget relevant. Jeg tror at en god del studerende som driver lidt forretning ved siden af studierne kunne komme i klare vanskeligheder i forhold til VSO og de klare krav om seriøs erhvervsmæssig karakter - men omvendt er det vel ikke urimeligt, at der er krav til brugen af en sådan ordning.

  Overordnet, ville jeg ikke være så bange for et underskud i forhold til seriøs eller hobby, hvis ellers alle parametre pegede på seriøst drevet virksomhed - men snarere ved opstarten være meget opmærksom på, at man rent faktisk driver seriøst erhvervsmæssigt nok til erhverv (og VSO endnu mere), og dér kan man jo beskrive det godt og søge bindende svar, så man ikke, som du skriver, efter 3 år pludseligt står med et problem
  tak for din kommentar
  John Hannover

  SvarSlet

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog