mandag den 25. februar 2013

Seriøs virksomhed eller Hobbyvirksomhed

Hobby eller seriøst drevet erhvervsvirksomhed?

Fejlopfattelsen:

Mange tror forskellen mellem hobbyvirksomhed og seriøs virksomhed, alene er hvor meget man tjener. Det er ikke i sig selv den store forskel. 

Hobbyvirksomhed er som navnet siger generelt udtryk for, at man har en hobby som giver lidt indtægter som man beskattes af og ikke at man f.eks. sælger kasketter for at tjene lidt ekstra, men bare ikke sælger ret mange :)   

Salg af akvariefisk yngel i overskud fra ens hobby som akvarist - vil være en typisk hobbyvirksomhed - Sættes akvarier op og der yngles med det hovedformål at få overskud på produktion af akvariefisk - så er der erhvervsmæssigt

STØRSTE FORSKELLE:
HOBBY SKAL MAN I PRINCIP SLET IKKE ANGIVE TIL SKAT


 IKKE INTENSIV DRIFT - DOG MED INDTJENING FOR ØJE - GIVER IKKE FRADRAG FOR UNDERSKUD I ANDEN PERSONLIG VIRKSOMHED.


I ALM. PERSONLIG VIRKSOMHED - ERHVERVSMÆSSIG DRIFT MEN TILSTRÆKKELIG INTENSIV DRIFT HAR MAN FRADRAG FOR UNDERSKUD:

En væsentlig konsekvens, hvis skat karakteriserer ens virksomhed som "ikke intensiv drift" - det nogle kalder hobby virksomhed er, at man ikke har fradrag for et underskud ved en hobby i anden personlig indkomst. Der er fradrag for udgifter som tydeligt relaterer til den indtjening man måtte ha ved hobbyen, men ikke for et evt reelt underskud. 

Typisk vil man risikere, at skat selv vælger at flytte en virksomhed over i kategorien "hobby" hvis virksomheden har givet underskud flere år i træk, og der er ikke er udsigt til overskud. Flere år i træk er i praksis normalt 3 år i træk

Driver du en egentlig hobby/hobbyvirksomhed - har f.eks. akvariefisk og sælger lidt yngel, så skal du slet ikke skatteangive - heller ikke evt indtægt fra salg af ynglen - og kan slet ikke trække udgifterne fra

Modsat erhvervsmæssig virksomhed - som giver fradrag for underskud, skal der ikke afregnes AM bidrag af indtægt fra ren hobby. Der forskudsregistreres som "anden personlig indkomst rubrik 250"


KRITERIER, HOBBY/IKKE INTENSIVT ELLER ERHVERV:

Der er flere kriterier der spiller ind når skattevæsenet skal sondre mellem om man driver erhvervsmæssig virksomhed eller bare har en hobby som virksomhed.

Hvis hovedformålet med virksomheden er, at tjene penge, så skal den ses som erhvervsmæssig. 

Her kan Skat se på hvorledes hele virksomheden drives, den tid der anvendes, reklame og andet, og sammenligne med andre tilsvarende i samme branche, ud fra ren erfaring.

Et andet kriterium ud over ønsket om at tjene penge er, at du rent faktisk har risiko for at have tab. Det er typisk noget alle erhvervsdrivende har. Lønmodtager har det ikke, og må derfor ikke fakturere deres løn via deres firma.

Der er ikke en fuldstændig klar facitliste til rådighed for at afgøre om man er seriøst erhverv eller hobby, men man kan beskrive driften klart over for Skat, og anmode om bindende svar.

GODE KRITERIER FOR AT SE OM DET ER HOBBY ELLER ERHVERV:

Der er dog en del kriterier som samlet kan afgøre det – men enkeltvis er de ikke nødvendigvis afgørende.

  • Vil virksomheden før eller siden forventes at kunne give overskud – overskueligt tidsforløb
  • Hvis virksomheden har underskud, er det så noget der kan knyttes til startomkostninger eller i alle fald ses som forbipasserende.
Det er disse to punkter med manglende overskud som typisk får skat til at overveje at flytte en over i "hobby/ikke intensiv drift" og nægte fradrag for underskud.
  • Drives virksomheden intensivt – (vil f.eks. afhænge hvor mange timer/kræfter som ejeren lægger i den)
  • Foreligger der en seriøs forretningsplan og budgetter som man kunne forvente
  • Er virksomheden af en standard generelt som kan forventes i forhold til tilsvarende virksomheder i samme branche
  • Er der større sammenblanding mellem privat anvendelse af aktiver og firma anvendelse og, vil det være sandsynligt du har andet end rent erhvervsmæssigt formål med driften
  • Ville virksomheden, trods underskud, have opbygget noget der kunne være interessant for en tredje person at købe som virksomhed
Ingen af disse punkter kan som nævnt ses som stående alene, men ud fra disse punkter kan skat træffe sin afgørelse, og den kan række til forkastelse, også af tidligere gennemførte fratræk af underskud i anden indkomst f.eks.

SKATTEMÆSSIGT OG MOMSMÆSSIGT KAN DER VÆRE FORSKELLIG VURDERING AF HOBBY ELLER ERHVERV


Citat skat: "En virksomhed, som skattemæssigt anses for en hobbyvirksomhed, kan alt efter omstændighederne godt være økonomisk virksomhed i momslovens forstand.
Afgørelsen af, om der på det momsretlige område er tale om økonomisk virksomhed, træffes på grundlag af en samlet, konkret vurdering af virksomheden, hvor alle relevante forhold må inddrages Citat slut". 

Jeg vil ikke gå nærmere ind på det her. Det normale er, at hobby er uden moms, men det KAN være sådan at det skattemæssigt ikke anses for erhvervsmæssigt drevet, men alligevel momsmæssigt kan være momspligtig. 

Er man i tvivl må man undersøge nærmere. 

Ved forventet omsætning under 50.000 kr i omsætning pr 12 mdr vil man jo i alle fald kunne undlade moms problematikken helt.


Her er for de som vil nørde i det - 3 links hvor man kan se hvornår man ikke skal kunne forvente at kunne momsregistrere sin hobby:

SKAT SELV 
STARTUPSVAR
NEMADVOKAT

SKAT UDMELDT FOKUS PÅ OMRÅDET:

I disse år er netop sondring mellem hobby eller seriøs virksomhed et fokusområde for skat, der sætter fokus på virksomheder med omsætning under 500.000 kr p.a. - både for sondring hobby eller erhvervsdrivende og fordi disse virksomheder er kendt for alt for mange fejl i de kontroller der er gennemført.


DU KAN IKKE BARE FAKTURERE LØNMODTAGERARBEJDE VED AT STIFTE VIRKSOMHED:

Det er vigtigt ikke at tro, man bare kan stifte virksomhed, og så fakturere ens arbejdsgiver ved hjælp af en regning, hvis man rent faktisk er lønmodtager. Det ville også stride mod skattelovgivningen i form af kildeskatteloven. 

En lønmodtager er ikke en selvstændig seriøst drevet virksomhed kan vi slå helt fast.

Det er generelt ikke så farligt for dig som "modtager" at fakturere i personlig virksomhed så længe du altid betaler din skat og ikke trækker kørselsgodtgørelse o.l fra, men det er farligt for den som betaler. Betaler kan komme til at hænge på manglende skattebetaling.


Det er derimod klart farligt at fakturere noget der faktisk ikke er selvstændig virksomhed fra et selskab (f.eks. IVS eller ApS), da du der kan få risiko for triple beskatning (over 100%). Du kan bede skat om bindende svar.

MOMS ELLER IKKE MOMS
Det at man ikke forventer at tjene ret meget, eller måske ikke omsætte de 50.000 kr på 12 mdr  som giver pligt til momsregistrering er ikke i sig selv en hobbyvirksomhed. Det er bare en virksomhed der MÅSKE ikke er drevet efter alle kriterierne for erhvervsvirksomhed.

Driver man en ren hobby, så vil man ikke kunne være momsregistreret - men det er helt konkret vurdering - og erhvervsmæssig drift (drives for fortjeneste - stor eller lille - godt eller dårligt - giver ret/pligt til momsregistrering.)
--------------------------------


Der er fokus på området fra skats side iflg DETTE LINK fra JP spørg om penge ved Tommy V Christiansen.

Jeg er ikke jurist eller revisor/skatteekspert, så dette skal bare ses som mine bedste råd inden for området, og kan aldrig være ansvarspådragende for mig


SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Søg i denne blog