mandag den 25. februar 2013

Virksomhedsordningen - VSO

VIRKSOMHEDSSKATTEORDNINGEN - eller blot VSO:

 Mere om VSO og i det hele taget personlig virksomhed i e-bog

VSO har overordnet til formål at sikre, at personlig virksomhed, enkeltmands og VSO kan slippe for at blive personligt beskattet af alt overskud.
I stedet beskattes der næsten som for selskaber, nemlig med 22% af den del af overskuddet der ikke hæves personlig, og personlig skat (op til topskat 41%) af det som hæves


Det svarer meget til selskaber, hvor man betaler personlig skat af det man hæver som løn, og selskabsskat på 22% af det man lader stå i selskabet. Tages udbytte bliver den samledes skat også svaende til personlig skat.

I VSO er der tilmed en vis fordel frem for selskabsbeskatningen. I selskaber betales 22% af overskuddet i selskabsskat hvor det i VSO er 22% aconto skat hvilket betyder, at hvis man senere år hæver de penge man lod stå, så betaler man personlig skat - men får modregnet den oprindelige aconto skat på 22%. I selskaber får man aldrig selskabsskatten retur - f.eks. hvis man senere år har underskud eller senere år tager det opsparede overskud ud som løn eller udbytte.

VSO kan tilvælges for et regnskabsår helt frem til 30/6 fristen for udvidet selvangivelse året efter.

VSO kunne derfor lyde som oplagt for alle men det er det IKKE. Hvorfor ikke?


 1. VSO er relativt kompliceret, og der skal føres meget klart opdelt regnskab, hvor personlige hævninger indgår i en "hæverækkefølge" som er mere kompliceret at følge end mange tror. Man skal regne med at der er behov for revisor type hjælp. Det er en komplicering og en omkostning
 2. VSO opsparer som beskrevet overskud til en acontoskat, og gør man det, så risikerer man jo blot rent faktisk, at få sparet så meget op, at man KUN kan få pengene ud personligt til topskat, frem for uden VSO hvor man jo hvert år kunne have haft overskud op til bundskattegrænsen på ca ½ mio. kr. 
 3. Er der store kendte investeringsbehov som kommer året efter et regnskabsår, kan disse investeringer foretages uden der er betalt andet end virksomhedsskat af forrige års overskud, dermed kan investeringer måske lettere fordeles over årene.

Hvornår er VSO så ofte en fordel:

 1. Det er det, hvis man har stærkt svingende overskud, hvor man nogle år har et overskud (over de ca ½ mio.) som betyder man betaler topskat mens andre år ligger under topskattegrænsen. Her kan VSO udligne overskud, så man måske hvert år kan nøjes med at betale bundskat, ved at man i dårlige år hæver alt man kan op til bundskatten, mens man i gode år også blot hæver op til bundskatten, men lader resten så som aconto beskattet overskud, som hæves personlig i de dårligere år.
 2. Er man på SU og har et overskud som er klart over det fribeløb du må tjene uden der beskæres i SU. Du kan få udregnet dit fribeløb på SU men det vil for de fleste være så højt som ca 145.000 kr per år. Bruger du VSO - eller driver du firmaet i selskabsform, så er det ikke dit overskud som giver modregning af SU, men derimod din personlige hævninger i VSO, eller konkrete løn i selskabet.
  For benytte VSO i forbindelse med SU er det vigtigt, at virksomheden er erhvervsmæssigt drevet, da VSO ellers altid kan forkastes, hvilket kan være dyrt. Til erhvervsmæssigt drevet regnes som udgangspunkt med ca 600 timers arbejde per år (50 timer per måned)
 3. Hvis der er store renteomkostninger i personlig virksomhed, så så vil VSO (eller kapitalafkastordningen/VSO)  også kunne være en fordel. Under denne indgår renter i virksomhedens resultat, hvor de ellers hører under personens kapitalindkomst, som vil have lavere fradragsværdi.
Driver den skattepligtige flere virksomheder, behandles samtlige virksomheder som én virksomhed ved anvendelsen af virksomhedsordningen

Ved valget forpligter man sig til - for hvert regnskabsår - at opgøre:
Skats tekst er:


Indskudskonto og kapitalafkastgrundlag skal specificeres ved udarbejdelsen af selvangivelsen for året.
Der kræves særskilt oplysning om:
 • Summen af renteindtægter og renteudgifter, der er forfaldne i regnskabsåret, og periodiseringsposter ved regnskabsårets begyndelse og slutning
 • Indkomstårets reguleringer og saldi ved regnskabsårets udløb på indskudskonto og konto for opsparet overskud
 • Beløb, der ved regnskabsårets udløb er hensat til senere hævninger
 • Summen af samtlige indskud og summen af samtlige hævninger
 • Art og værdiansættelse af indskud og hævninger, der ikke er kontante beløb
 • Kapitalafkastgrundlag ved årets begyndelse og årets slutning. Efter indtrædelsesårets udløb kan kapitalafkastgrundlaget opgøres med udgangspunkt i virksomhedens egenkapital
 • Beregningen og størrelsen af kapitalafkast
 • Beregningen og størrelsen af eventuelle rentekorrektioner.
Lad en revisor råde til at benytte ordningen eller undlade
Jeg er ikke revisor eller jurist, og dette er blot givet som kort orientering og kan ikke være ansvarspådragende for mig.

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Søg i denne blog