lørdag den 16. februar 2013

Gældssanering

Gældssanering.

Gældssanering kan udelukkende benyttes af personer. Som virksomhed eller selskab kan du ikke søge gældssanering op vegne af virksomheden eller selskabet som så kan fortsætte som firma - det er personlig gæld der kan saneres - . Gældssanering vil normalt ikke kunne omfatte f.eks. gammel momsgæld.

Forudsætning at det er umuligt at betale gælden tilbage selv ligesom der ses på årsagen til at gælden er opstået

For overhovedet at kunne komme i betragtning, skal du kunne påvise, at du overhovedet ingen muligheder har, for at kunne betale din gæld tilbage. Har du fast indtægt eller formue, som kunne tyde på, at gælden, selv over længere tid, burde kunne afvikles, så vil du ikke få bevilget gældssanering

Der vil også blive set på hvor gammel gælden er, og hvordan den er opstået. Er den opstået ved noget man helt oplagt selv er skyld i, eller er den opstået som følge af tidens ugunst, dårlige forretninger der ikke gik som ventet o.s.v.. Det er forhold skifteretten vil se på.

Punkter som vil kunne betyde, at man ikke kan få gældssanering kunne være:

Ens økonomiske forhold er uafklarede. (herunder f,eks man er på kontanthjælp og andet som kan indikere, at man jo om kort tid igen vil ha normal indtægt)

Man har handlet uforsvarligt i forhold til gælden, måske tilmed stiftet gæld på et tidspunkt, hvor det burde ha været klart, at man ikke kunne opfylde sine forpligtelser - eller der er misforhold mellem gældsoptagelse og din personlige økonomi i det hele taget.

Det vil naturligvis også være en hindring, hvis en væsentlig del af gælden er opstået grundet strafbare forhold

Undladelse af betaling på gæld, i perioder hvor man faktisk havde økonomi til at betale på gælden, vil være nedsættende for muligheden.

Det bør også nævnes, at gælden ikke bør være stiftet i hovedsagen med henblik på privat forbrug eller opstået som følge af, at man systematisk har opbygget gæld til det offentlige.

Endeligt må man ikke direkte have indrettet sig med henblik på gældssanering ligesom man absolut ikke må stifte ny gæld, efter en gældssaneringssag er påbegyndt.

Henvendelse til den lokale skifteret:

Du henvender dig til din lokale skifteret. Den kan du finde ved at taste din privatadresse ind her i linket til FIND SKIFTERETTEN

Du kan hente skemaet, få det tilsendt - eller du kan hente det her: HENT SKEMA

Du skal selv betale din advokat hvis du har en sådan tilknyttet, men behandlingen i skifteretten koster dig ikke noget, og skifteretten kan også i visse fald tilknytte dig en beskikket advokat. Du er ikke forpligtet til at have en personlig advokat tilknyttet. Du kan henvende dig i den lokale advokatvagt og få gratis råd der evt.

Du kan læse om advokatvagten her: LINK ADVOKATVAGT

Ved første møde foretager skifteretten en ”grovsortering” for at se, om den mener, du har mulighed for gældssanering.

Skifteretten vil udpege en medhjælper som er deres mand i sagen. Denne hjælper med at undersøge dine muligheder. Medhjælperen kan komme hjem til dig evt, for at danne sig et overblik, og denne vil så også opstille budget over dine muligheder ved en gældssanering. 

Budget for tiden efter gældssanering:

Budgettet vil give dig plads til dine nødvendige udgifter inklusiv  penge til mad og tøj, men det vil være et stramt budget, så du skal regne med at leve på få penge fremover, helt enkelt fordi skifteretten søger at skaffe så megen plads som muligt til, at dine kreditorer kan få en del af deres tilgodehavende.

Det er som udgangspunkt muligt at beholde f.eks. en bil, hvis ikke denne udgør en stor værdi og hvis man kan overbevise skifteretten om et arbejdsmæssigt behov for denne transport

I dette link skriver familieadvokaten om hvilke ting man kan formodes at kunne beholde.

Mødet i skifteretten:

I forbindelse med sagens behandling vil skifteretten på basis af medhjælperens budget, indkalde til et møde, hvor du og dine kreditorer vil kunne deltage. Her vil afgørelsen blive truffet.

Normalt vil en gældssanering komme til at løbe over 3-5 år, men det kan variere. Efter den periode vil din gæld være slettet, og du kan igen råde over alle de penge du kan tjene, det er hele formålet med gældssaneringen. Personlig gæld opstået som følge af virksomhed eller kaution for selskab vil ofte kunne opnå 3 års gældssanering og privat forbrugsgæld ofte vil skulle ud i 5 år.

Uden gældssanering vil din gæld til kreditorerne i princippet aldrig have en udløbsdato, så længe kreditorerne "holder den ved lige" ved rykkere.

Ret til at kære skifterettens afgørelse:

Får du nej til gældssanering fra skifteretten, kan du kære afgørelsen, og det skal skifteretten orientere dig om.


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog