fredag den 15. februar 2013

Bogføring - hvornår - og kan man afsætte ikke konstaterede tab


Et tilbagevendende spørgsmål er, om man skal bogføre sine regninger den dag fakturaen er dateret, eller når man betaler.

Hovedregel. Der bogføres ud fra dato vare leveres eller arbejde udføres - og det vil oftest, men ikke altid, være lig fakturadato

Normalt er det faktura dato der afgør bogføring hvis faktura dato svarer til arbejdets udførelse, varens levering og det gør den jo oftest

Det er så faktura dato som gælder både for moms og selve regnskabet normalt

Der kan godt være tilfælde hvor en faktura rent faktisk omfatter noget fremtidigt, ex udgør forudbetaling, eller faktura dækker et tidl kvartal eller måned.

Moms altid faktura dato - periodisering mener jeg rækker ved årsskifte max

Momsen er altid fakturadato da det er den samme som den der fakturerer jo trækker fra I. Selve beløbet har ikke betydning hen over året, men i slutningen af et år, kan man med rette periodisere, så selve beløbene (ikke momsen) regnskabsmæssigt flyttes ind i korrekt periode

Kan man ikke bare nøjes med at bogføre ved betaling?

Det var jo nemmest bare at bogføre ved betaling. Man bogfører kun en gang, og banken stemmer, men den går ikke. 

Der sker det, at hvert kvartal/halvår bliver momsen forkert og ved årsafslutning, bliver årsresultatet og momsen forkert.

En regning der har dato f.eks. december 2013 men først bliver bogført ved betaling i januar 2014, kommer jo nu ikke med, hverken i moms for 4. kvartal 2013 eller i resultatet for hele 2013.

Aktiver og passiver bliver heller ikke korrekt hvis man kun bogfører efter betaling:

Ud over, at man ved at bogføre ved betaling således får både skat og moms galt i alle de tilfælde hvor betaling ikke sker sammen med levering, så sker der også det, at selskabets gæld slet ikke er registreret, ligesom dets tilgodehavender slet ikke er registreret. Balancen vil derfor give et falsk billede af regnskabet

Hvordan bogfører man så, når man ikke kan gøre det via bankkonto - den skal jo stemme?

Man kan køre fuld kreditor og debitorstyring, men også helt enkelt:

Modtagne regninger bogføres på fakturadato DEBET OMKOSTNING i drift og KREDIT PÅ KREDITORER UDESTÅENDE i status.(den kan hedde noget andet men findes altid i status)

Nu er de så med i både moms og regnskab på fakturadato som de skal, og banken, som ikke er brugt, fordi vi først betaler om måske 30 dage, er også uberørt.

Når vi så betaler 30 dage senere og ser det i banken, så bogføres:
DEBET KREDITORER UDESTÅENDE i status og KREDIT BANK som så går begge går ned med beløbet.

På samme måde med egne fakturaer til kunderne. 
På fakturadato bogfører man KREDIT OMSÆTNINGSKONTO i drift, og DEBET UDESTÅENDE DEBITORER i status
Så er beløbet med både i moms og regnskab på datoen.

Når kunden betaler, bogføres på den dato KREDIT UDESTÅENDE DEBITORER i status og DEBET BANK i status, som så stiger med det betalte beløb.

Men så risikerer man jo at få bogført noget der ikke bliver betalt?

Er du i en branche, hvor du ofte kan forvente tab, må du gerne afsætte penge på en konto til forventede tab. Du skal foretage en helt individuel bedømmelse, så det skal være debitor for debitor du bedømmer og kan begrunde, at du forventer et tab på denne.

I så fald afsætter du et beløb på præcis hver kunde du har gjort den bedømmelse, og så kommer du ikke til at betale skat osv af denne kunde. Når og hvis kunden betaler, skal dette naturligvis så omgående føres tilbage.

Det siger sig selv, at dette er ret uegnet til ex webshops som ikke har mulighed for at foretage individuel afvejning af hver kundes betalings evne, så det forudsætter man har den mulighed, kunde for kunde

Kan jeg ikke bare sende kunden en kreditnota og så komme videre og æde tabet?

Nej SKAT accepterer ikke man sender kreditnota med det formål, da kunden ofte smider den bort og stadigt tager fradrag for den oprindelige fakture mm Læse mere om det HER

Deniz har på Amino HER givet dette råd for afsættelser - uden at jeg dermed på nogen måde tør sige den altid holder hos skat, så virker det helt rimeligt:

Citat fra tråden:
For 3 ugers tid siden var jeg på et internt kursus hos det revisionsfirma jeg arbejder hos, og her var en af underviserne fra vores skatteafdeling.

Han gav et eksempel på, hvor man hvor man hensatte et vidst antal procenter til tab jo flere dage der gik uden at modtage pengene.

F.eks. 75 dage 10%, 90 dage 20 %, 120 dage 40 %, 150 dage 70 %, 180 dage 100 %.

Opdelingen var ikke præcis sådan her, men noget der ligner. Han sagde at dette var nok til individuel vurdering.
Der blev her talt om mellemstore og op helt store virksomheder(børsnoterede).

Det er i alle fald en mulighed, for at afsætte, men kræver jo at man ajourfører hele tiden, så helt simpelt er det ikke. 

Jeg er ikke revisor eller specialist, så alle råd giver helt uden ansvarspåtagelsen


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPER-BACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil væreSELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog