lørdag den 22. april 2023

AI - Open AI - chat OpenAI - og Bing/Microsoft AI om copyright og ranking
Et par spørgsmål som diskuteres, er hvad AI generede tekster betyder for fremtiden og- om det gør os alle arbejdsløse. Mange "hardcore" tilhængere mener de skaber god ranking og ingen copyright problemer. Man må håbe de samme så, i deres blinde tillid til brugen, vil tænke lidt over, at samme chat boots ikke er helt enige med dem.

Kort kan sige, at AI gør ikke alle arbejdsløse, men det kan lette arbejdet for nogle tekstskrivere og også ofte give gode svar på mere komplekse spørgsmål.

Jeg kan også konstatere, at man sagtens kan få forkerte svar, og direkte svar som, hvis man følger dem, vil betyde man begår ulovligheder.

Man er derfor nød til at kende ganske mange regler, for ikke at risikere at blive fanget med bukserne nede. Det kan gælde både i forhold til handelsbetingelser, eller handel med varer, hvor chat boot enten faktisk henter gale svar, eller svarer ud fra nogle regler, der gælder helt andre steder i verden, end der man skal bruge svaret.

Man skal også stadigt forstå, at for at få høj ranking, så er det unikt indhold af relevant interesse der tæller, og at man absolut ikke kan udgå fra, at chat boot automatisk sikrer en god placering i f.eks. Google søgemaskinen. Dette svarer så også til, hvad de to store chat boots selv svarer, så på den led, har de jo fattet ting ret pænt.

Jeg har herunder i blå tekst ladet OpenAI chat selv besvare de to spørgsmål, og neden under i rød, ladet Microsofts Bing Chat nyeste generation, tage stilling til samme to spørgsmål om - først copyright, og så ranking.
 

Spørger man open AI chat, hvem der har copyright hvis man anvender deres tekster med spørgsmålet:

Who has copyright to AI generated – from open chat AI

så får man det korrekte svar, at det kan man ikke sige med sikkerhed, og man dermed jo godt kan lave brud på copyrigt ved brugen

The question of who owns the copyright to text generated by AI is currently a topic of debate and has not been fully resolved in many jurisdictions. In general, copyright law grants ownership to the person or entity that created the work, but when it comes to AI-generated text, it is not always clear who the creator is.

Some argue that since the AI was programmed and trained by humans, the copyright should belong to the developers or owners of the AI. Others argue that the AI itself is capable of creating original works and should be considered the creator and owner of the copyright.

In some jurisdictions, the law may not be clear on this issue, and it may require further clarification through legal cases or new legislation. It's always recommended to seek legal advice to understand the copyright implications of using AI-generated text.

Og spørger man til Google ranking med dette spørgsmål, får man svaret herunder:

does use of AI create good rating on google

The use of AI alone does not necessarily create a good rating on Google. Google uses a complex algorithm that takes into account many factors to determine the ranking of a website or page in search results. While AI can be used to optimize some of these factors, such as keyword selection, content creation, and website design, it is not the only factor that influences ranking.

To improve your website's ranking on Google, it's important to focus on creating high-quality content that is relevant to your target audience, using appropriate keywords and meta tags, optimizing your website's speed and performance, and earning high-quality backlinks from reputable websites.

Additionally, user experience plays a significant role in how Google ranks websites. A website that is easy to navigate, loads quickly, and provides a positive user experience is more likely to receive a higher ranking than one that is slow, difficult to use, or has a high bounce rate.

In summary, while the use of AI can be helpful in improving certain aspects of your website's optimization, it's important to focus on creating high-quality content and providing a positive user experience

Bings - Microsoft  chat AI svarer omring copyright:

Ophavsretten til tekster fra chat ligger hos Microsoft Corporation. Dette betyder at du ikke kan kopiere eller bruge tekster fra denne chatten uden tilladelse fra Microsoft.

Og spørger man Bing Microsoft egen chat, om tekster fra den øger ranking på Google, svarer den

Jeg tror ikke at tekster fra chat gir bedre rangering på Google. For at forbedre ranking på Google kan du skrive SEO-tekster som er tekster skrevet efter Googles retningslinjer og med henblik på at erobre organiske placeringer i søgeresultatene.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi bare er i den spæde start her, men vil advare mod at tro, det nødvendigvis er den nye gud. Der er ingen tvivl om, at de både er meget anvendelige, brugt rigtigt og - kommer til at udvikle sig yderligere.


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog