fredag den 19. november 2021

Bogføringslov og årsregnskabslov - ændringer på vej

Loven forventes i kraft den 1. juli 2022 

Lovforslaget indeholder forslag til en ny bogføringslov - den lov både personlig virksomhed og som selskaber (der også skal følge årsregnskabsloven) skal følge.

De vigtigste ændringer i forhold til den nuværende bogføringslov er:

 •  Der stilles krav om digital opbevaring af regnskabsmaterialet og en sikkerhedskopi heraf. (kommer formentlig dog først at gælde fra 1 jan 2023) 
 • Kravet vil ikke komme til at gælde for meget små virksomheder (f.eks. PMV) med personlig hæftelse.
 • Erhvervsstyrelsen får hjemmel til at kunne gennemføre risikobaseret bogføringskontrol hos virksomheder, som ikke har indsendt første årsrapport og hos virksomheder, der har fravalgt revision - i modsætning til de som har tilvalgt revision, der jo giver styrelsen lidt mere sikkerhed.
 • Forenklede krav til virksomhedernes beskrivelse af procedurer for registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale. 
 • Definitionen af "regnskabsmateriale" udvides, og vil dække dokumentation for faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport.
 • Indførsel af kraftigt forhøjede bøde muligheder, helt op 1,5 mio.kr., hvis virksomheden hverken kan stille det originale, digitale regnskabsmateriale eller den digitale sikkerhedskopi til rådighed for myndigheder, som har berettiget krav dertil.

Også årsregnskabsloven (som dækker selskaber) får nye punkter - bl.a. visse skærpede revisionskrav :

 • Der indføres krav om revisionspligt for virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr. i 2 på hinanden følgende år, uanset størrelsen af virksomhedens nettoomsætning.
 • Krav om revisorerklæring efter eget valg for virksomheder i særlige risikobrancher med en årlig nettoomsætning mellem 5-8 mio. kr. i 2 efter hinanden følgende år.
 • Muligheden for at fravælge revision suspenderes -  ved bødeforlæg eller dom for overtrædelse af hvidvasklovgivningen og i tilfælde hvor et ledelsesmedlem inden for de seneste to har være optaget i konkurskarantæneregisteret. 
 • Mulighed for administrativt at påbyde revision, hvis der konstateres væsentlige fejl eller mangler i virksomhedens bogføring.
 • Krav om at oplysningen i virksomhedens årsrapport om antal ansatte altid skal angives, også hvis der er 0 ansatte.
Når jeg finder hele loven samlet skal jeg linke og her er LINK til partiernes beskrivelse af formål og øgede pligter af typen revision mm 

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

 

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

 

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

 

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

 

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

 

"ApS" Alt om anpartsselskaber

 

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

 

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

 Facebook råd og   GOOGLE BUSINESS MED TILBUD

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog