fredag den 19. november 2021

Bogføringslov og årsregnskabslov - ny lov

Den ny bogføringslov er nu vedtaget.
Den vigtigste nyhed er kravet om digital opbevaring af bogføring og bilag, og at bogføringen som udgangspunkt skal ske i et digitalt bogføringssystem med fuldt kontrolspor mm.

Her bliver får de programmer der lever op til det, og som indestår for bilag mm i 5 år, mulighed for certificering i Erhvervsstyrelsen.

Dele af loven træder allerede i kraft pr. 1. juli 2022, men kravet om digital bogføring og opbevaring indføres over en årrække og vil tidligst gælde fra 1. januar 2024 for selskaber (regnskabsklasse B, C og D) og tidligst fra 1. januar 2026 for virksomheder i regnskabsklasse A, som omfatter personlig virksomhed, med en omsætning på over 1 mio DKK og denne grænse sættes så senere ned til 300.000 DK.

Loven træder i kraft 1. Juli 2022 med virkning fra 1/3-2023 . Det er dog en tidslinje med forskellige indtrædelsespunkter.

De seneste kendte datoer, nu offentliggjort i Erhvervsstyrelsen er i virkeligheden mest henvendt til udbydere af regnskabsprogrammer som nu har fra 1/2 til 31/10 i år, til at få anmeldt programmer til certificering i Erhvervsstyrelsen:
 • 1. februar – 31. oktober 2023: Udbydere af digitale standardbogføringssystemer tilpasser deres bogføringssystemer til de nye krav mhp. anmeldelse af systemerne til Erhvervsstyrelsen senest den 31. oktober.
 • 1. november – 31. december 2023: Erhvervsstyrelsen kontrollerer og registrerer bogføringssystemer, der lever op til kravene i bekendtgørelsen, og offentliggør disse på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
 • 1. januar 2024: Alle systemer, der efterlever kravene, fremgår af en offentligt tilgængelig fortegnelse over registrerede digitale bogføringssystemer på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Fortegnelsen gør det nemt for virksomhederne at vælge et digitalt standard bogføringssystem, der med sikkerhed efterlever kravene i bekendtgørelserne.

Regnskabsprogrammerne får dermed perioden 1.2.-31.10. til at bringe deres systemer på plads og anmelde dem til registrering i Erhvervsstyrelsen og de vil så blive certificeret inden årets udgang - formentlig via en revisorerklæring.
.

Det fremhæves, at de præcise datoer for pligtens indtræden for brugerne endnu er ukendte. Det fremgår af sammenhængen, at det ikke bør kunne blive så tidligt som 1.1. 2024.

Jeg vil ikke blive overrasket hvis datoen bliver alle regnskaber med startdato efter 30/6-2024 og dermed reelt først fra 1/1-2025 for de fleste, og for personligt ejede virksomheder og foreninger, formentlig først 1/1-2026

Loven omfatter dels ny bogføringslov - den lov både personlig virksomhed og som selskaber (der også skal følge årsregnskabsloven) skal følge, og - som du ser længere nede, ændringer til årsregnskabsloven for selskaber, herunder revisorregler mm.

Her se du selve lovforslaget LINK og her.

De vigtigste ændringer i forhold til den nuværende bogføringslov er:

 • Der stilles krav om digital opbevaring af regnskabsmaterialet og en sikkerhedskopi heraf. 
 • Kravet vil ikke komme til at gælde for små virksomheder med personlig hæftelse. Det ser i loven ud til at blive fritagelse for personlig virksomhed med under 1.000.000 kr i først omgang fra 2026 mede senere nedsættelse til  300.000 kr omsætning 2 år i træk, mens alle selskaber vil være omfattet.
 • Erhvervsstyrelsen får hjemmel til at kunne gennemføre risikobaseret bogføringskontrol hos virksomheder, som ikke har indsendt første årsrapport og hos virksomheder, der har fravalgt revision - i modsætning til de som har tilvalgt revision, der jo giver styrelsen lidt mere sikkerhed.
 • Forenklede krav til virksomhedernes beskrivelse af procedurer for registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale. 
 • Definitionen af "regnskabsmateriale" udvides, og vil dække dokumentation for faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport.
 • Indførsel af kraftigt forhøjede bøde muligheder, helt op 1,5 mio.kr., hvis virksomheden hverken kan stille det originale, digitale regnskabsmateriale eller den digitale sikkerhedskopi til rådighed for myndigheder, som har berettiget krav dertil.

Også årsregnskabsloven (som dækker selskaber) får nye punkter - bl.a. visse skærpede revisionskrav :

 • Der indføres krav om revisionspligt for virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr. i 2 på hinanden følgende år, uanset størrelsen af virksomhedens nettoomsætning.
 • Krav om revisorerklæring efter eget valg for virksomheder i særlige risikobrancher med en årlig nettoomsætning mellem 5-8 mio. kr. i 2 efter hinanden følgende år.
 • Muligheden for at fravælge revision suspenderes -  ved bødeforlæg eller dom for overtrædelse af hvidvasklovgivningen og i tilfælde hvor et ledelsesmedlem inden for de seneste to har være optaget i konkurskarantæneregisteret. 
 • Mulighed for administrativt at påbyde revision, hvis der konstateres væsentlige fejl eller mangler i virksomhedens bogføring.
 • Krav om at oplysningen i virksomhedens årsrapport om antal ansatte altid skal angives, også hvis der er 0 ansatte.
Når jeg finder hele loven samlet skal jeg linke og her er LINK til partiernes beskrivelse af formål og øgede pligter af typen revision mm 

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det basale skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

 

Facebook råd

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog