mandag den 3. juni 2019

Fradrag for uddannelse
Der er fradrag for uddannelse/kurser til ansatte - efter skats regler, men dette gælder som udgangspunkt ikke for ejer selv.

Hovedreglen er, at der er fradrag for udgifter til at erhverve sikre og vedligeholde den løbende indkomst. Det vil sige ikke til at udvide forretningsområdet for at skabe en ny indkomst.

En let beskrivelse kunne være, at en uddannet frisør har fradrag for genopfriskning omkring hårfarvning, men ikke for kursus i Neglemani
cure, som ikke er del af frisør faget .men NY viden - uanset det jo kan bruges i forretningen

For ansatte gælder - taget fra SKAT, at:

Der er ikke fradrag for udgifter i forbindelse med grund- eller videregående uddannelse. Sådan uddannelser, der giver helt nye kompetencer eller kvalificerer til andre stillinger eller helt andre funktioner, er en etablering af et nyt indkomstgrundlag. Etablering af et nyt indkomstgrundlag er ikke fradragsberettiget.

Kursusudgifter kan trækkes fra, hvis kurset har til formål at vedligeholde eller ajourføre din faglige uddannelse. Udgifter til grund- eller videreuddannelse kan ikke trækkes fra. Skriv fradraget i rubrik 58 på årsopgørelsen. Bundgrænsen på 6.700 kr.

  Link til SKAT om spørgsmålet

Skats tekst:
Der er ikke fradrag for udgifter i forbindelse med grund- eller videregående uddannelse. Sådan uddannelser, der giver helt nye kompetencer eller kvalificerer til andre stillinger eller helt andre funktioner, er en etablering af et nyt indkomstgrundlag. Etablering af et nyt indkomstgrundlag er ikke fradragsberettiget.

og;
Udgifter ved deltagelse i faglige kurser er derfor fradragsberettigede, når der er tale om kurser, der har til formål at vedligeholde og ajourføre deltagernes faglige viden og uddannelse, mens udgifter til kurser med videreuddannelsesformål ikke kan fratrækkes."

Her skal man bide mærke i "faglige uddannelse" f.eks. en uddannet frisør der skal på opfølgningskursus i hårfarvning, eller en uddannet elektriker, der skal på opfølgningskursus i nye HFI regler osv.

Om der er fradrag for en uddannelse, herunder studierejser og kurser, afhænger af om uddannelsen har karakter af en driftsudgift, der er nødvendig for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, eller om det er en anlægsudgift, der etablerer et nyt indkomstgrundlag. Det samme gælder for faglitteratur. 
Der er ikke fradrag for udgifter i forbindelse med grund- eller videregående uddannelse. Sådan uddannelser, der giver helt nye kompetencer eller kvalificerer til andre stillinger eller helt andre funktioner, er en etablering af et nyt indkomstgrundlag. Etablering af et nyt indkomstgrundlag er ikke fradragsberettiget. 
Der er derimod fradrag for udgifter til efteruddannelse, hvis uddannelsen har den fornødne forbindelse til ens lønnede arbejde. Efteruddannelse er uddannelse der er egnet til at vedligeholde ens viden og kvalifikation.
Fradrag for udgifter til kurser, studier og faglitteratur er omfattet af bundgrænsen for personalegoder på 6.300 kr. årligt i 2020 (link til SKAT)
  1. Ejere af personlig virksomhed - der jo ikke står som ansatte, kan ikke modtage fradrag for ny uddannelse.
  2. Nyere skattepraksis - og ligningslovens § 31 - giver mulighed for fradrag for ny uddannelse til ejere af selskaber der står som ansat - under visse forhold. Praksis omfatter ikke ejer alene i personlig virksomhed.
    For øvrige ansatte er der generelt mulighed for fradrag
  3. Fradrag for selskabsejere gives som fradrag i selskabet, og som nævnt, hvis rent erhvervsmæssig relevant uddannelse, uden det medfører personlig skat af betalingen
  4. For ejere af selskaber vil jeg stærkt tilråde, at man beder om bindende svar, da det vil være meget dyrt, dersom skat ser det som maskeret udbytte/løn.
  5. Fradraget gives i selskabet, og kan jo så som sådan kun udnyttes, via overskud som får modregnet underskuddet fra uddannelses perioden i efterfølgende år.
  6. Der skal have været klar drift og aktivitet i selskabet inden, har der ikke været det, anses det ikke for en driftsomkostning, og dermed ikke fradrag
  7. Der må ikke ske modregning i løn for modtageren
  8. Du har således ikke glæde af fradraget likvidt i form af penge under uddannelsen, men måske/formentlig - som modregning i kommende års overskud.
Reglen er reguleret i Ligningslovens § 31 som LINK 

Generelt gælder, at der ikke er fradrag for ny viden og uddannelse i personlig virksomhed, men kun for nødvendigt viderekursus til eksisterende uddannelse.

Det betyder f.eks. at der ikke er fradrag for et kursus i neglemanicure for en frisør, da negle ikke hører under frisøruddannelsen, men - der er fradrag for relevant opfølgningskursus i hårfarvning for frisøren.

I selskabsform er skat dog gået over til, at se ejer som egentlig ansat, og dermed give fradrag for for selskabet, uden det medfører skat for ejeren/den ansatte, forudsat det ikke kan ses som havende et personligt formål.

Man skal være ejer i selskabet, og man kan så få uddannelsen som bruttoløns ordning = selskabet har fradrag og man sparer dermed den personlige skat, som ellers ville falde, hvis man skulle hæve løn til uddannelsen. 

Det forudsætter man er ansat - for at det er et personaleforhold som gør, at man falder ind under ligningslovens § 31 - og den samlede løb og betaling for uddannelsen - skal så afspejle arbejdsindsatsen - Det kan ske som tillæg til lønnen - så længe det dækker over en løn der svarer til arbejdsindsatsen - eller ved bruttoløns ordninger, at man går ned i løn med et beløb der svarer til den udgift selskabet påtager sig.

Skattestyrelsen har til uddybning skriftligt svaret mig:

For at der kan gives fradrag for udgifter til uddannelse i en virksomhed skal der være tale om en erhvervsmæssig driftsudgift, der kan knyttes til virksomhedens indkomst.
Det gælder uanset om det er et selskab eller anden 
form for virksomhed.
Der er altid tale om en konkret vurdering, som mine kolleger kan hjælpe videre med på telefon 72 22 28 82.

Og henviste til bla.a. denne - hvor der er ekstra opmærksomhed netop op sammenfald ejer/beslutningstager og modtager

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2293196&chk=216701...

Udgifter til faglige kurser og øvrig uddannelse for en virksomheds ansatte anses som udgangspunkt for fradragsberettigede driftsudgifter i virksomheden. Se SL § 6, stk. 1, litra a. Det er en betingelse, at indholdet og omfanget af kurset/uddannelsen knytter sig tæt til virksomhedens evne til at tjene penge (indkomsterhvervelse) og er relevant for den ansattes arbejde i virksomheden. Dette gælder generelt, men udgør et særligt fokus, når den erhvervsdrivende og den ansatte er nært knyttede til hinanden og dermed kan have sammenfaldende interesser.

Den erhvervsdrivende mv. kan som udgangspunkt trække udgifter til personalets uddannelse fra som driftsudgifter efter SL § 6, stk. 1, litra a. Om den ansatte skal beskattes af værdien af den modtagne uddannelse afgøres i det konkrete tilfælde.


BDO beskriver her i link, at bruttolønsordningen skal være reel aftale om ÆNDRING af lønnen og indebære en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn - og nedgangen skal være fast over hele aftale perioden.

Hvis et gode må anvendes privat af medarbejderen, bliver virksomheden begrænset i sin momsfradragsret for udgiften. Dette vil ofte ske på baggrund af et skøn.

Hvis Skattestyrelsen anser betaling som betaling af privat udgift = udlodning eller lønindtægt, skal det beskattes. Det afgøres ud fra en konkret vurdering, så vil du i selskabsform, lade selskabet betale ny uddannelse, så enten få skriftlig bedømmelse fra en revisor eller - Bed om bindende svar fra skat - alt andet kan være dyrt.

Man skal også være opmærksom på, at man - hvis man er nystiftet med selskabet til formålet - så fortabes egenkapitalen naturligvis, og man skal holde generalforsamling og tage korrekt seriøs stilling til dennes genetablering.
I IVS form skal der være 40.000 kr samlet bundet kapital per 15/4-2021 - og dermed jo ikke samlet underskud frem dertil. 

Endeligt skal man sikre sig, at man kan få en bankkonto, hvis selskabets første år peger på underskud.

Man kan også blive klogere HER I LINK TIL SKAT med citat:
Et kursus må heller ikke have karakter af videreuddannelse. I så fald kan udgiften ikke fratrækkes, fordi den vedrører virksomhedens indkomstgrundlag eller etablering af et nyt.

Skat erhverv har skriftligt givet mig følgende svar som stadigt mest peger på NEJ
Såfremt hovedaktionæren tager en videreuddannelse og lader selskabet betale for uddannelsen, vil hovedaktionæren som udgangspunkt blive beskattet af udgiften som maskeret udbytte og der vil ikke være fradragsret i selskabet. 
Der kan være tale om yderligere løn, som hovedaktionæren beskattes af og selskabet får fradrag for, men det kræver at der foregår en aktivitet i selskabet og at lønnen ikke større end, hvad der normalt vil udbetales en fremmed direktør for samme arbejde.
------------------------------

Denne afgørelse fra skat kommer ind på spørgsmålet, i bindende svar - dog ansættes en anden, lønnet, direktør under orloven i dette fald, og dermed var direktøren jo ikke eneste ansatte under uddannelsen og - nyansættelsen viste selskabets behov - ligesom det må have været i aktiv drift med visse indtægter, der både kunne lønne ny adm.dir og betale uddannelse.

BRUTTOLØNSORDNING hvor den ansatte går ned i løn, imod arbejdsgiver betaler uddannelse, er gennemgået godt af BDO i LINK her

------------------------------

Her følger en samtale mellem en spørger - og @skattefar - en revisor kyndig spørger, som sjovt nok vælger @skattefar - formentlig for at få et hurtigt svar


"@AAftenbakke

Hej igen :). I forlængelse af mit tidligere spørgsmål, er der så nogen øvre grænse for hvor stort et beløb der kan fradrages når selskabet betaler uddannelse for ejeren i henhold til Ligningslovens § 31? Er der altid fradrag for selskabet når betalingen er skattefri for modtager?
7:51 AM - 2 Jun 2019

@Skattefar
Replying to @AAftenbakke
Nej, der er ikke ingen beløbsmæssig grænse.
Der er altid fradrag for udgiften, uanset om det er løn eller uddannelse, der bliver betalt for. Spørgsmålet er om, det er skattepligtigt eller skattefrit for modtageren.^Simone

@AAftenbakke
Tak for svar. Så jeg kan altså I princippet starte et selskab, ansætte mig selv, og så bruge de første 5 år på at tage en erhvervsrelateret videreuddannelse på selskabets regning, med fuldt fradrag for selskabet og skattefrihed for mig?


@Skattefar
Som udgangspunkt ja.
Men hvis Skattestyrelsen anser betaling som betaling af privat udgift = udlodning eller lønindtægt, skal det beskattes. (Svar er som altid vejledende)
Det afgøres ud fra en konkret vurdering. Du kan anmode om et bindende svar, hvis du ønsker en afgørelse
---------------------
Og endeligt svar fra Skattestyrelsen til mig selv:

Hej John:
Det vil altid være en konkret vurdering om, der er tale om en uddannelse, der skal beskattes ved modtageren. Dette afhænger af omstændighederne. Der må således ikke ske modregning i lønnen ved betaling af en uddannelse.


Hvis der er tale om en driftsomkostning for et selskab, er dette fradragsberettiget, men dette afgøres også efter en konkret vurdering. 

Udlodninger er således ikke fradragsberettigede. Hvis der ikke er nogen aktivitet i selskabet, er der ikke tale om en driftsomkostning. 


KONKLUSION FOR MIG, HVIS DU ER SPOR I TVIVL ER - KØB BINDENDE SVAR FRA SKAT HVIS DU SOM SELSKABSEJER VIL PRØVE AT GÅ NED AF DEN VEJ.
'

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog