onsdag den 13. juni 2018

Udbytte - og hvordan indberettes det

Ejere af ApS, IVS og A/S kan modtage udbytte. Udbyttet kommer som udgangspunkt fra selskabernes overskud. Dette overskud er først beskattet i selskabet, i form af skat på selskabets overskud, og er så til rådighed, enten som overførsel til selskabets reserver, eller - som udbetaling af udbytte til ejerne.

Udgangspunktet er, at udbyttet fordeles helt ligeligt mellem ejerne af selskaberne, i forhold til ejernes andel af anparter og aktier i selskabet.

Man kan ikke beslutte, at Peter skal have udbytte mens Jens ikke skal som ejere, uden at man inden har opdelt anparter eller aktier, i forskellige klasser med forskellige udbytte rettigheder. Det er derfor som udgangspunkt vanskeligt at fordele udbytte andet end lige mellem ejernes % ejerandel.


Hvad er bedst, udbytte eller løn:

Som udgangspunkt kan kort siges, at man skal tage løn op til topskat, derefter udbytte op til de ca 50.000 kr som er grænsen for udbytte til 27% udbytteskat, og derefter vil man komme af med noget der svarer til topskat, uanset man vælger løn eller udbytte. Dette er gennemgået meget nøjere HER I LINK.


Hvornår må selskaber betale udbytte til ejerne?:

ApS og A/S må udbetale når der er frie reserver ud over den bundne kapital.  

For IVS gælder, at det er forpligtet til at opspare 25 pct. af et eventuelt overskud til opbygning af selskabets kapitalgrundlag, indtil dette udgør mindst 50.000 kr.Der må således først udloddes udbytte, når selskabskapitalen og den særlige opsparings-reserve udgør mere end 50.000 kr. 

En del ser på bankkontoen for at se om der er penge til udbytte, men bankkonto er ikke det samme som frie reserver. De opstår som udgangspunkt ved overskud, som der så betales selskabsskat af, inden overskuddet lægges til reservene.

Tre hovedformer for udbytte.
Hvordan vedtages udbytte - og 

Hvornår beskattes modtager:

ORDINÆRT UDBYTTE:

Det centrale ledelsesorgan eller kapitalejerne/anpartshaverne, stiller forslag om udbetaling af ordinært udbytte. Beslutning om udbetaling af ordinært udbytte må kun træffes af den ordinære generalforsamling på grundlag af den årsrapport, som generalforsamlingen samtidigt tager stilling


Ordinært udbytte skal medtages i indkomsten i det år hvor udbyttet er deklareret på generalforsamlingen. Selve udbetalingstidspunktet er uden betydning for beskatningstidspunktet.
Dette betyder, at selv om udbytte først kan kræves udbetalt året efter at det er deklareret, skal det beskattes i det år det deklareres. 
EKSTRAORDINÆRT UDBYTTE

Der kan træffes beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte, når selskabet har aflagt den første årsrapport. Ifølge selskabsloven kan generalforsamlingen enten selv beslutte udlodning af ekstraordinært udbytte, eller generalforsamlingen kan bemyndige ledelsen til at træffe beslutning herom.

Hvis udbyttet ikke er deklareret på generalforsamlingen, har aktionæren først erhvervet endelig ret til udbyttet på udbetalingstidspunktet. Udbyttet skal derfor medtages i indkomsten i udbetalingsåret.
ACCONTOUDBYTTE: Beskattes i udbetalingsåret.
I DETTE LINK kan man læse meget mere om både ordinært og ekstraordinært udbytte,
Selskabets pligt til at indberette udbyttet skattemæssigt:

Selskabet skal indberette det udbetalte udbytte til skat og tilbageholde 27% (22%) udbytteskat for modtageren - og indbetale skatten til SKAT og udbetale resten til den glade modtager.


Hvordan indberettes udbytte og udbytteskat rent praktisk?:

Som indlogget med nemID finder du i SKAT.DK tast selv et menupunkt "Udbytteskat og modtagere.

Her har du mulighederne, at:

 • Indberette udbyttemodtagere OG indeholdt udbytteskat - brug dette punkt som hovedregel.
 • Angive udloddet udbytte og indeholdt udbytteskat, hvis du ikke har indberettet udbyttemodtageren i tast selv erhverv.
Du skal under skat være tilmeldt og have tildelt dig disse punkter under administration under tilmeldingsoplysninger men har du angivet løn og andet, så vil du kende dette og normalt være forberedt.
Du kan også tildele din revisor ret til at indberette for dig. Det kan revisor så forklare dig.

Du vil møde forskellige rubrikker til udbytteskat satser.
 • Den simple og første er 27% udbytteskat. Den vil for mange læsere her, være nok at koncentrere sig om. Den omfatter personlig og andre modtagere, hvor der ikke er grundlag for lavere udbytte %. Det er nok, sammen med det sidste punkt i denne rubrik gennemgang, den rubrik de fleste her skal benytte. Vist med fed skrift.
 • 22% udbytte skatteprocent vil omfatte udbytter udloddet til andre danske selskaber, fonde, foreninger med med A/S eller ApS/IVS i det officielle navn, eller som findes på database hos skat, over 22% udbytteskat berettigede. Det er også procenten hvis datterselskab udlodder udbytte til moderselskab der ejer mindre end 10%.
 • Der er også en rubrik til udbytte omfattet af udbytte som betales, hvor du som udlodder har særligt tilladelse fra skat til at indeholde lavere % samt rubrik for en særlig 15% udbytteskat til investeringsselskaber efter skattelovens § 3.1.19
 • Egne aktier har egen rubrik. Her oplyses udbytte til aktier/anparter som selskabet selv ejer Der skal ikke indeholdes udbytteskat af dette.
 • Der er i samme forbindelse en rubrik til 0 skattetræk hvor SKAT har givet tilladelse til tilbagekøb af egne aktier eller kapitalnedsættelse, med fritagelse for beskatning af udbytte.
 • Til slut en rubrik som bruges ved mange udbyttebetalinger fra driftsselskab til holdingselskab. Her skal ikke indeholdes udbytteskat forudsat modtager af udbyttet er:
Moderselskab med ret til skattefrit udbytte =
 1. Et Moderselskab med mindst 10% af selskabskapitalen
 2. Koncernselskab (som sammen med moderselskab og andre ejer mindst 10%)
 3. Et selskab er har gyldigt udbytte-skattefrikort fra SKAT (gælder max 10 år)
 4. En pensionsopsparingsordning hvor det udloddende selskab har modtaget brev fra depot forvaltningsinstituttet om, at udbytte indgår i en pensionsopsparingsordning.
Lad mig igen slå fast - at det at holding kan modtage udbytte fra datter skattefrit IKKE betyder lavere skat for ejerne. Den vil altid som minimum være det samme, uanset penge kommer direkte fra datter drift - eller moder holding.¨

Fristen for at indberette og indbetale udbytteskat:

Fristen for angivelse og betaling er den sammen. Som standard er fristen den 10. i måneden efter den måned hvor udlodning besluttet. Dog er fristen for evt besluting i Januar sat til den 17 januar.(eller nærmeste efterfølgende hverdag)

Der opkræves rente ved for sen betaling samt rykkergebyr. Det er strafbart ikke at angive og/eller betale rettidig.

Til slut kan nævnes, at likvidations-provenu som udloddes i det år hvor et selskab endeligt opløses, ikke skal indberettes. Det vil i stedet være aktieindkomst eller tab på samme for ejeren.

Har du behov for mere viden om det at drive selskaber, skat, moms og alt det andet, så overvej mine e-bøger eller paperbacks for henholdsvis IVS eller ApS som LINK HER


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Søg i denne blog