torsdag den 15. juni 2017

For sent regnskab

Næsten alle selskaber skal aflevere generalforsamling godkendt regnskab senest 5 mdr. efter afsluttet år, og selvangivelse 6 mdr efter.

Ejere af personlig virksomhed kan hoppe af nu, for I skal ikke indsende regnskabet men blot opbevare det, så skat selv kan bede om det ved kontrol. I skal blot overholde fristen for udvidet selvangivelse som er 1/7

Derimod oplever mange med IVS og ApS at få et sådan brev.

Fristen for indsendelser af regnskabet er for alle jeres "almindelige IVS og ApS:  Inden udgangen af 5 mdr fra regnskabsåretsafslutning.

Da mange selskaber jo har kalenderår som regnskabsår, så betyder det, at regnskabet for disse skal ind inden 31/5. 

Det er virksomhedens øverste ledelse som har ansvar for, at regnskabet indsendes rettidigt, og det er alle registrerede i ledelsen der her er tale om.

Ved for sent afleveret regnskab sker så følgende:

Erhvervsstyrelsen sender et brev med krav om indsendelse af årsrapporten m.v. Brevet sendes til virksomhedens digitale postkasse. Husk altid at få besked om ny post til selskabet, så du ikke overser den type meddelelser.
Man får i brevet to frister.
En 8 dages frist fra brevets dato. Får man regnskabet ind inden denne frist, så sker der ikke yderligere, og man får ikke bod. Klarer man ikke dette, vil der nu komme en bod ud af det. 
En 4 ugers frist hvor Erhvervsstyrelsen efter udløbet af denne frist, og regnskabet stadigt ikke er modtaget, kan sende selskabet til tvangsopløsning ved skifteretten.
Afgift/bod ved for sen aflevering:
Der pålægges en bod til hvert registrerede ledelsesmedlem ved for sent regnskab. Boden beregnes ud fra indsendelsesfristen = 5 mdr efter regnskabsårets afslutning for almindelige IVS og ApS og den udgør:
- 500 kr. for 1. påbegyndte måned (efter 8 dages fristen)
- 2.000 kr. i alt for 2. påbegyndte måned, og
- 3.000 kr. i alt for 3. påbegyndte måned.
Afgiften kan højst udgøre 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem (henholdsvis filialbestyrer).
Afgiften udløses når det forsinkede regnskaber er modtaget.
Tosset nok, bortfalder afgiften hvis man SLET ikke afleverer regnskab, men lader selskabet tvangsopløse. Den regel er medskyldig i mange IVS tvangslukninger og dermed nok også, i at selskabsformen fik ny lov.


Overskrides 4 ugers fristen i brevet, skal kan EOS sende selskabet til tvangsopløsning. Det sker ikke præcis 4 uger efter, da styrelsens systemer ikke kan udsende til så mange på en gang, så det kommer lidt drypvis, ofte klart mere end 4 uger efter den oprindelige frist. Det er dog sådan, at efter de 4 uger, så sker oversendelse til skifteretten med anmodning om tvangsopløsning, uden yderligere varsel.

Først når skifteretten har modtaget anmodning fra EOS og registrerer sagen, vil selskabets ledelse få et rent fysik brev om problemet.

Vil man så fortsætte selskabet, så er proceduren lang og koster lidt penge. Der skal nu anmodes om genoptagelse af selskabet Det har man en 3 måneders frist til.
En genoptagelse kan kun gennemføres hvis man kommer med en vurderingserklæring fra en godkendt/autoriseret revisor om, at kapitalen på genoptagelsestidspunktet er fuldt til stede.
Det betyder, at revisor skal gennemgå regnskab på genoptagelsestidspunktet (også selv om der var revideret 31/12) og revisor skal, med ansvar overfor evt kreditorer garantere, at kapitalen findes. Dette koster ofte et sted mellem 3.000 og 8.000 kr erfaringsmæssigt.
Herudover skal det manglende regnskab indsendes. Det udløser så boden til ledelsen. Brev om denne bod sendes til de enkelte medlemmer af ledelsens private e-bokse og boden er personlig og kan ikke fradrags skattemæssigt.
Vil man lukke selskabet, så kan man bare lade stå til. Det som så sker er, at man bliver tvangslukket, ens kapital er tabt, og man vil fremover altid fremgå af CVR med navn som en der har været i ledelse af tvangslukket selskab.
Derudover KAN man risikere personlig hæftelse. Det sker kun hvis man ENTEN ikke kan påvise, at den oprindelige kapital var korrekt indbetalt. (sker for en del IVS som bare har haft pengene i en kasse eller bare har hævet dem i banken efter stiftelsen) ELLER fordi man har drevet selskabet groft uforsvarligt, og har skabt gæld man kunne være helt klar over, selskabet aldrig ville kunne klare at betale. I det fald kan der dømmes "hæftelsesgennembrud" og personlig ansvar. 
Er alt i orden - så lukkes selskabet ellers bare uden yderligere omkostninger.

Ekstra komplikation for IVS der sendes til tvangsopløsning efter 15/4-2019:

IVS der sendes til tvangsopløsning kan ikke genoptages som IVS men kun genoptages hvis de omregistreres til ApS. Dette kræver, at der er en samlet kapital der kan stå som bunden egenkapital, på mindst 40.000 kr. Det vil i mange fald betyde, at der skal skydes frisk kapital ind.


SELVANGIVELSEN OG BOD FOR IKKE AT AFLEVERE TIL TIDEN:

Fristen for at indsende selskabets selvangivelse til SKAT er for selskaber med afslutning ved årsskifte -  30. juni. En overskridelse af fristen koster et skattetillæg på 200 kr. for hver dag, fristen overskrides – dog højst 5.000 kr
...........
Mit råd er klart: Få regnskabet færdigt til tiden. Det er skidt at have sit navn forbundet med et tvangslukket selskab - og vil man fortsætte, så er det dyrt at være sent ude med regnskabet.

Bruger man revisor (eller anden rådgiver - og jeg anbefaler altid en af tingene i starten) så skal man i god tid aftale, hvornår denne skal have regnskabet, for at man kan være sikker på, det kommer ind til tiden.
Er man seriøs nok til at ville drive selskab uden personlig hæftelse, så er man også seriøs nok til at aflevere et korrekt regnskab til tiden.
Venligst John Hannover
Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog