onsdag den 14. juni 2017

Ejerregistre

Der er i dag krav om 3 typer registrering af ejere af selskaber med mere.

EJERBOG: som skal befinde sig på selskabets fysiske adresse. Omfatter liste over alle aktie/anparts ejere.

EJERREGISTER LEGALE EJERE: Registreres på virk.dk og skal omfatte alle der legalt ejer mere end 5% af et selskab. Disse ejere er de direkte ejere, hvilket vil sige personer og selskab som ejer anparter og aktier. Er der ingen legale ejere med over 5% registreres dette.

Dette er kendt af langt de fleste og skaber ikke normalt problem, da disse ejere er lette at finde frem til, og man skal jo kun et led tilbage for at finde disse legale ejere.

Der er bod og risiko for tvangslukning for de selskaber der ikke overholder loven på dette punkt.


EJERREGISTER RÉELLE EJERE: Nyt krav fra år og omfatter registreringskrav af de personer der réelt står bag ejerskab i virksomhederne. Det vil sige de PERSONER som réelt har indflydelse og registrering skal ske, af alle som har + 25% indflydelse/stemmeret.

Fristen er 1/12-2017.


Ejerne registreres med CPR som så henter navn og bopæl.


Er der ingen réele ejere med 25% indflydelse, så registreres dette og der skal redegøres for, hvad der har været gjort, for at undersøge forholdet - samt hvorfor det ikke var muligt og dokumentationen skal gemmes i 5 år.

Dette kan være mere kompliceret, da selskaber ofte kan være ejet af holdingselskaber med komplicerede ejerstrukturer, både i Danmark og uden for. Det er ledelsens pligt at få identificeret alle disse +25% réele ejere så disse bliver korrekt registreret, og der er udmeldt ganske store bøder for de som ikke overholder dette. Registrering skal ske fra ult Maj og snarest muligt for alle nye, og senest oktober for eksisterende. 

Der er udmeldt meget store uge bøder for de som ikke får tilmeldt korrekt.

Man kan være +25% legal ejer både ved at have stemmeret direkte som følge af et legalt ejerskab af f.eks anparter OG ved gennem aftaler eller forskellige aktieklasser at have bestemmende indflydelse på et selskab. Det er derfor nødvendigt at afdække sådanne aftaler.

Man skal hele tiden se på det næste led ned, for at se om nogen person har denne 25% indflydelse.
Der er i eksemplet oplagt tale om at den person der ejer Holding X er réel ejer af A.
De to personer Jens Jensen og Anders Andersen ejer halvdelen af Holding Z og dermed jo kun 16,6% hver i hovedselskab A MEN her ser man på at de via Holding Z ejer mere end 25% og dermed skal også personerne Jens og Anders registreres som réelle ejere.

Erhvervsstyrelsen har også godt eksempel og meget mere forklaring i dette LINK 


Fritaget er børsnoterede selskaber og enkeltmandsvirksomheder mens de nye regler betyder at også ejere af Interessentselskaber I/S, kommanditselskaber samt f.eks selvejene institutioner skal registreres. 


 • Aktieselskaber (A/S)
 • Anpartsselskaber (ApS)
 • Iværksætterselskaber (IVS)
 • Partnerselskaber (P/S)
 • Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA og SMBA)
 • Kommanditselskaber (K/S)
 • Interessentskaber (I/S)
 • Erhvervsdrivende fonde
 • Europæiske aktieselskaber (SE-selskaber)
 • Europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber)
 • Europæiske Økonomiske Firmagrupper (EØFG)
 • Finansielle virksomheder, der er omfattet af selskabsloven
 • Gensidige forsikringsselskaber
 • Tværgående pensionskasser
 • Sparekasser
 • Andelskasser
 • Sparevirksomheder
 • Firmapensionskasser
 • Kapitalforeninger
 • Investeringsforeninger
 • SIKAV
 • Ikke-erhvervsdrivende fonde
 • Foreninger omfattet af lov om fonde og visse foreninger
Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

Søg i denne blog