onsdag den 14. juni 2017

Ejerregistre

Der er i dag krav om 3 typer registrering af ejere af selskaber med mere.
Det handler her om selskaber inkl. I/S der kun ejes af selskaber men ikke om enkeltmandsvirksomheder og PMV


EJERBOG: som skal befinde sig på selskabets fysiske adresse. Omfatter liste over alle aktie/anparts ejere.

EJERREGISTER LEGALE EJERE: Registreres på virk.dk og skal omfatte alle der legalt ejer mere end 5% af et selskab. Disse ejere er de direkte ejere, hvilket vil sige personer og selskab som ejer anparter og aktier. Er der ingen legale ejere med over 5% registreres dette.

Dette er kendt af langt de fleste og skaber ikke normalt problem, da disse ejere er lette at finde frem til, og man skal jo kun et led tilbage for at finde disse legale ejere.

Der er bod og risiko for tvangslukning for de selskaber der ikke overholder loven på dette punkt. Der er gået lang tid nu, så det kan ikke vare længe før det får konsekvens ikke at være registreret, men der kommer formentlig rykker i digital post inden. 


Fristen var, fra start, at nye selskaber stiftet før 15/12-2014 fik ½ års frist til at registrere sig i register over legale ejere, og selskaber stiftet senere skulle registrere ejerforholdet med det samme.
Alle ejerforhold der ændredes siden 15. december 2015 skulle registreres i det offentlige ejerregister med det samme.


EJERREGISTER RÉELLE EJERE: Nyt krav fra år og omfatter registreringskrav af de personer der réelt står bag ejerskab i virksomhederne. Det vil sige de PERSONER som réelt har indflydelse og registrering skal ske, af alle som har + 25% indflydelse/stemmeret.

Fristen var sat til 1/12-2017 - men der var ikke i den oprindelige lov givet mulighed for tvangsopløsning ved manglende registrering. Dette er ændret i ny lovgivning 2018 således, at det med 
virkning fra 01.07.2018 i.h.t. selskabslovens § 225, stk. 1, bliver muligt at sende kapitalselskaber (IVS +ApS + A/S) til tvangsopløsning, hvis selskabet ikke har foretaget registrering af reelle ejere i henhold til lovens § 58 a.

Der er ikke mulighed for tvangsopløsning, hvis blot der er foretaget registrering af reelle ejere. Skulle den registrering ikke være korrekt - navn, % eller andet, så kan der ikke tvangsopløses men alene anvendes bod mm.

Der vil blive udsendt advarsel først - til selskabernes digital postkasser, hvorfor det endnu en gang er vigtigt at påpege, at man skal knytte en besked-mail til denne, så man ikke overser beskeder. I meddelelsen vil man få en 4 ugers frist til at bringe forholdet på plads, og herefter vil selskabet blive sendt til tvangsopløsning uden andre meddelelser. 


Ejerne registreres med CPR som så henter navn og bopæl.

Er der ingen reelle ejere med 25% indflydelse, så registreres dette og der skal redegøres for, hvad der har været gjort, for at undersøge forholdet - samt hvorfor det ikke var muligt og dokumentationen skal gemmes i 5 år. I stedet er det virksomhedens ledelse der skal registreres som reelle ejere.

Dette kan være mere kompliceret, da selskaber ofte kan være ejet af holdingselskaber med komplicerede ejerstrukturer, både i Danmark og uden for. Det er ledelsens pligt at få identificeret alle disse +25% réele ejere så disse bliver korrekt registreret, og der er udmeldt ganske store bøder for de som ikke overholder dette. Registrering skal ske fra ult Maj og snarest muligt for alle nye, og senest oktober for eksisterende. 

Der er udmeldt meget store uge bøder for de som ikke får tilmeldt korrekt.

Man kan være +25% legal ejer både ved at have stemmeret direkte som følge af et legalt ejerskab af f.eks anparter OG ved gennem aftaler eller forskellige aktieklasser at have bestemmende indflydelse på et selskab. Det er derfor nødvendigt at afdække sådanne aftaler.

Man skal hele tiden se på det næste led ned, for at se om nogen person har denne 25% indflydelse.
Der er i eksemplet oplagt tale om at den person der ejer Holding X er réel ejer af A.
De to personer Jens Jensen og Anders Andersen ejer halvdelen af Holding Z og dermed jo kun 16,6% hver i hovedselskab A MEN her ser man på at de via Holding Z ejer mere end 25% og dermed skal også personerne Jens og Anders registreres som réelle ejere.

Erhvervsstyrelsen har også godt eksempel og meget mere forklaring i dette nye LINK 


Rent praktisk skal du, når du har registreret en legal ejer, vælge at gå til legal ejer og trykke på "revider" og så vælge tilføj ny ejer - som så skal være "Reel ejer" så du får den korrekt tilknyttet. 

Fritaget er børsnoterede selskaber og enkeltmandsvirksomheder mens de nye regler betyder at også ejere af Interessentselskaber I/S, kommanditselskaber samt f.eks selvejene institutioner skal registreres. 


 • Aktieselskaber (A/S)
 • Anpartsselskaber (ApS)
 • Iværksætterselskaber (IVS)
 • Partnerselskaber (P/S)
 • Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA og SMBA)
 • Kommanditselskaber (K/S)
 • Interessentskaber (I/S)
 • Erhvervsdrivende fonde
 • Europæiske aktieselskaber (SE-selskaber)
 • Europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber)
 • Europæiske Økonomiske Firmagrupper (EØFG)
 • Finansielle virksomheder, der er omfattet af selskabsloven
 • Gensidige forsikringsselskaber
 • Tværgående pensionskasser
 • Sparekasser
 • Andelskasser
 • Sparevirksomheder
 • Firmapensionskasser
 • Kapitalforeninger
 • Investeringsforeninger
 • SIKAV
 • Ikke-erhvervsdrivende fonde
 • Foreninger omfattet af lov om fonde og visse foreninger
For I/S har Erhvervstyrelsen først svaret mig, at reel ejer KUN skal registreres hvis der ikke er nogen personlige ejer med personlig hæftelse. Det svar har de nu 1 mdr efter rettet på eget initiativ (der sidder nok en kontrol af svar og nu fremgår, at reelle ejere SKAL registreres også for I/S. Her citerer jeg det ny svar fra styrelsen:


Jeg kan se, at jeg må have misforstået din henvendelse, det beklager jeg.
Det er helt korrekt at alle I/S’er skal registrere reelle ejere, uanset hvordan de er registreret. Det fremgår ikke af min tidligere mail og det skal jeg beklage.

Der er imidlertid færre krav til registrering af I/S’et af andre forhold f.eks. ledelse med videre, som jeg skrev i min sidste mail.


Men ikke for reelle ejere som alle former for I/S’er skal registrere fristen for at registrere reelle ejere er d. 01.12.2017, så denne er ikke udløbet endnu, hvorfor nogle I/S’er formentlig ikke har registreret reelle ejere endnu.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog