mandag den 9. januar 2017

Personalegoder
PERSONALEGODER:

Et tilbagevende spørgsmål fra mange iværksættere er, om man som eneejer af et firma, virksomhed eller selskab, kan give sig selv personalegoder. Det kan være frugtkurv, julegave, personalefest osv.
Svaret er, at det kan man lovmæssigt ikke. 

Personalegoder gives ud fra krav om, at de skal være taget, fordi udgiften medgår til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i firmaet. Det vil det gøre, hvis man tager dem for at fastholde og tiltrække personale, men ikke hvis det er for at gavne sig selv som eneste ejer med lidt skattefrie goder.

Skat har i skriftligt svar til mig tilkendegivet:

Selvstændige, der har enkeltmandsvirksomhed eller eneejere af selskaber, kan fratrække udgifter, der er nødvendige for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i virksomheden. Udgift til frugtkurv til ejeren anses ikke for at være en sådan udgift og dermed ikke fradragsberettiget - en selvstændig erhvervsdrivende vurderes at arbejde uanset, om de får goder eller ej
Personalegoder til medarbejderne er fradragsberettigede, fordi de er en del af de ting, som gør, at medarbejderne finder det attraktivt at arbejde i en virksomhed.

Vh. Lisa

Der er derimod en række områder, hvor man uden skat kan give sine ansatte goder, og have fradrag for disse. Der er også praksis for, at dersom man som ejer giver disse goder som led i den helt generelle personalepolitik, så  kan man medtage sig selv, men det er altså ikke for eneejer, men for virksomheder hvor der ud over ejeren er en række ansatte som alle tildeles et personalegode.

Der to væsentlige grænser at koncentrere sig om, når vi taler personalegoder:
Hvis personalegodet har direkte sammenhæng med arbejdet, så er det skattefrit at tildele medarbejderen op til 6.600 for 2022
Hvis godet ikke har direkte tilknytning til arbejdet, så er grænsen 1.100 kr. per år.
Personalegoder der har direkte sammenhæng med de ansattes arbejde, skal kun beskattes, hvis den samlede værdi af disse goder overstiger 6.600 for 2022
Som eksempler på typiske personalegoder som ofte har direkte sammenhæng med arbejdet nævner SKAT:
  1. Fri avis til brug for arbejdet
  2. Gratis mad og drikke ved større overarbejde
  3. Frikort til offentlig befordring som er ydet af hensyn til erhvervsmæssig befordring, men som også kan benyttes privat.
  4. Kreditordninger
  5. Kørekort (delvist) betalt af arbejdsgiver, hvis det skal bruges som led i arbejdet.

Overskrides grænsen skal medarbejderen beskattes af hele den samlede værdi og ikke blot af det som overstiger grænsen for året.

SKAT medtager også personalegoder, som ikke er med i bagatelgrænsen. 

Disse personalegoder tæller ikke med i bagatelgrænsen, fordi de beskattes på en anden måde – f.eks. ved at medarbejder får en direkte SKAT af godet - og SKAT nævner her som f.eks.:
·                     fri bil LINK 
·                     fri telefon LINK 
·                     fri bolig
·                     fri lystbåd
·                     fri radio- og medielicens
·                     fri kost og logi efter skatteministeriets satser
·                     kost og logi, der ikke er regnet med i din løn
·                     personalelån.
For disse gælder, at modtageren beskattes af godet efter regler for hvert område, og det omfattes ikke som sådan af fradrag som gennemgået her. Jeg har dog for de mest almindelige områder givet et link til en mere detaljeret gennemgang.

For personale goder, hvor der ikke er en konkret sammenhæng mellem personalegodet og arbejdet, skal medarbejderen betale SKAT af goderne, hvis deres samlede værdi overstiger 1.200 kr. per år. En række personalegoder er der så tilmed specielle regler for. Det omfatter f.eks. Julegaver

Dette var blot en helt generel gennemgang af personalegoder overordnet.

Alle de mere specielle fradrag, også julegaver m.m. er godt gennemgået i min bog FRADRAG. Klik på bogen for at se indholdsfortegnelse med indholdsfortegnelse der viser præcis hvilke fradrag der er med i bogen (nu i 2022 udgave):


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog