tirsdag den 6. december 2016

Afskrivning

Lidt elementært om afskrivninger:



Afskrivninger kan deles i skattemæssige afskrivninger - og regnskabsmæssige.

Ofte vil man kunne se et sammenfald, så de skattemæssige og de regnskabsmæssige er ens. 


Ved større investeringer bør man dog være opmærksom på, at regnskabet jo skal vise virksomhedens værdi korrekt, og derfor kan aktiver jo sagtens have en reelt større værdi i virkeligheden, end den værdi som de skattemæssige afskrivninger viser.

Jeg gennemgår her blot kort skattemæssig afskrivning af almindelige drifts aktiver. Der er særregler for f.eks. bygninger (4% max - og 25 år) samt goodwill mm - men det må I søge oplysninger om hvis I får det behov. 

For almindelige aktiver gælder:


For overhovedet at kunne afskrive, så skal:

  1. Aktivet anvendes erhvervsmæssigt
  2. Aktivet være ejet af den der afskriver
Hertil kommer at:
  1. Aktivet skal være endeligt leveret
  2. Til en virksomhed som er drift
  3. Være bestemt for at indgå i driften og
  4. Være færdiggjort sådan at det kan indgå i driften umiddelbart.
STRAKSAFSKRIVNING = hele beløbet afskrives på EN gang:

Aktiver med en værdi - ex. moms på under 13.800 kr for 2019 (nyt tal hvert år) kan straksafskrives. Det betyder at beløbet skattemæssigt giver fuldt fradrag med det samme. 

Momsen fradrags altid ved anskaffelsen og indgår ikke i afskrivningerne for momsregistrerede firmaer.

For ikke momsregistrerede er det så det samlede beløb inkl. moms som der skal bruges ved straksafskrivninger.

Det er en forudsætning for straksafskrivning, at der er tale om et aktiv der bruges som "stand alone" - kan bruges alene. 

F.eks. vil et kamera og en linse være sammenhængende aktiver, og så skal beløbene lægges sammen, inden man kommer frem til straksafskrivningsgrænsen. Der er dog praksis og dom for, at f.eks en computer og en printer kan ses hver for sig, hvis f.eks. printeren kan bruges alene - f.eks som kopimaskine.

ALT TIL VÆRDI OVER STRAKSAFSKRIVNINGSGRÆNSEN:

Er værdien ex moms højere end straksafskrivningsgrænsen, så afskrives det som udgangspunkt med 25% om året.

Det foregår ved, at man først bogfører hele udgiften, for at få momsen korrekt med på anskaffelsesdatoen, og så bogfører man 25% af værdien uden moms - ofte via en konto til afskrivninger UDEN moms (ellers får man jo flyttet momsen væk igen igen) som indtægt i drift og ned til status for afskrivninger.

Dit regnskabsprogram har med al sandsynlighed en søgefunktion, så du kan søge "afskrivninger" og få oplyst de konkrete kontonumre du skal bruge.

Herefter kan man hvert år flytte 25% af den samlede værdi af aktiverne i status væk fra status og tilbage til udgift i drift.

Først når den samlede værdi af alle aktiver i status er under straksafskrivningsgrænsen kan alt færdig afskrives i et "huk".
----------------- 

At et aktiv er afskrevet betyder ikke, at så kan ejeren tage det ud til sig selv. Uanset aktiver er afskrevet, så ejes de af firmaet, og ejer må ikke tage det ud, uden at betale markedspris for aktivet. Moms skal betale med fuld moms i anskaffelsesåret og så 20% mindre moms hvert år, indtil momsen rammer 0% år 6.
                                                              -----------------


Aktiver der anvendes blandet privat og erhvervsmæssigt må kun få fratrukket moms i forhold til % erhvervsmæssig anvendelse - ofte accepterer skat uden den store begrundelse 50% for f.eks. telefoner o.l.

Aktiver der anvendes blandet privat og erhvervsmæssigt må kun afskrives i forhold til den % der anvendes til erhverv. Anvendes et aktiv f.eks., halv til erhverv, så afskrives på halvdelen af aktivets værdi.

Eneste undtagelse er en computer, hvor skat accepterer, at den fuld afskrives i firmaet, også selv om ejer måtte anvende den delvist privat. Momsen på en sådan computer skal dog deles, så der kun afskrives på den % del som computeren anvendes i firmaet. Igen accepterer skat normalt en fordeling 50/50 uden videre store begrundelser.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog