tirsdag den 6. december 2016

Afskrivning

Lidt elementært om afskrivninger:Afskrivninger kan deles i skattemæssige afskrivninger - og regnskabsmæssige.

Ofte vil man kunne se et sammenfald, så de skattemæssige og de regnskabsmæssige er ens. 


Ved større investeringer bør man dog være opmærksom på, at regnskabet jo skal vise virksomhedens værdi korrekt, og derfor kan aktiver jo sagtens have en reelt større værdi i virkeligheden, end den værdi som de skattemæssige afskrivninger viser.

Jeg gennemgår her blot kort skattemæssig afskrivning af almindelige drifts aktiver. Der er særregler for f.eks. bygninger (4% max - og 25 år) samt goodwill mm - men det må I søge oplysninger om hvis I får det behov. 

For almindelige aktiver gælder:


For overhovedet at kunne afskrive, så skal:

  1. Aktivet anvendes erhvervsmæssigt
  2. Aktivet være ejet af den der afskriver
Hertil kommer at:
  1. Aktivet skal være endeligt leveret
  2. Til en virksomhed som er drift
  3. Være bestemt for at indgå i driften og
  4. Være færdiggjort sådan at det kan indgå i driften umiddelbart.
STRAKSAFSKRIVNING = hele beløbet afskrives på EN gang:

Aktiver med en værdi - ex. moms på under 14.400 kr for 2020 (nyt tal hvert år) kan straksafskrives. Det betyder at beløbet skattemæssigt giver fuldt fradrag med det samme. 

For aktiver anskaffet efter 23 november 2020 er straksafskrivning sat op til 30.000 kr, og tilsvarende for 2021. Lovforslaget er i høring og har flertal men ikke klart færdigt formuleret med alt jeg ved. 

Der indføres endvidere et midlertidigt investeringsvindue, så selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber får mulighed for at vælge at afskrive på 116 pct. af anskaffelsessummen for fabriksnye driftsmidler, som er anskaffet i perioden fra og med den 23. november 2020 og indtil udgangen af kalenderåret 2022. Det er en betingelse, at driftsmidlet udelukkende benyttes erhvervsmæssigt. Afskrivningerne foretages på en særskilt saldo.
Denne ordning vil med andre ord kun gælde frem til og med 2022. Der er også en regel, som nok ikke rammer så mange af jer, at afskrivninger i denne form, ikke må overstige 910 mio kr i 2022 værdi.
Reglen om 116% af anskaffelsessum gælder ikke for personbiler og skibe. Reglen vil heller ikke gælde for maskiner, der drives af fossile brændstoffer. 
Det forhøjede afskrivningsgrundlag giver en skattebesparelse på ca 3.500 kr for hver 100.000 kr der investeres. Denne besparelse fordeles dog over mange år, da afskrivning sker efter saldometoden.


Jeg er uafklaret omkring beløbsgrænse ved saldoafskrivning af aktiver anskaffet før 23/11-2020 hvor der måske er afskrevet 25% af 30.000 kr og nu er saldo på 22.500 til rest. Her kan jeg ikke TRO andet end, det må være 14.100 der stadigt er grænsen i 2021, mens der ikke er udmeldt en grænse for 2022.

Det må næsten hænge sådan sammen, da man jo ellers reelt, hvis man kun havde ET aktiv anskaffet tidligt i 2021, så ville have 30.000 i straksafskrivning, som iflg loven kun omfatter aktiver anskaffet efter 23/11-2020

Jeg er også uafklaret omkring hvordan det hænger sammen med regler for straksafskrivning på små aktier, OM man får merfradraget på de 116% af anskaffelsessummen, selvom man derved samlet kommer til at have mere samlet i afskrivning end i anskaffelse. Umiddelbart virker det sådan.
SÅ mangler afklaring om hvad der så sker, når man sælger aktivet - om der skal ske "genaktivering - anvendes genvundne afskrivninger ud fra de 116%. Der kommer formentlig også værnsregler for at forhindre køb og salg i flere omgange af samme aktiv?

Når disse sager er afklaret (er ikke klart i lovteksten) kommer jeg med update. Foreløbigt kan man nok regne med de 30.000 fra 23/12 og 116% reglen i alle fald. Har man lyst - er hele lovforslaget her i LINK

Momsen fradrags altid ved anskaffelsen og indgår ikke i afskrivningerne for momsregistrerede firmaer.

For ikke momsregistrerede er det så det samlede beløb inkl. moms som der skal bruges ved straksafskrivninger.

Det er en forudsætning for straksafskrivning, at der er tale om et aktiv der bruges som "stand alone" - kan bruges alene. 

F.eks. vil et kamera og en linse være sammenhængende aktiver, og så skal beløbene lægges sammen, inden man kommer frem til straksafskrivningsgrænsen. Der er dog praksis og dom for, at f.eks en computer og en printer kan ses hver for sig, hvis f.eks. printeren kan bruges alene - f.eks som kopimaskine.

ALT TIL VÆRDI OVER STRAKSAFSKRIVNINGSGRÆNSEN:

Er værdien ex moms højere end straksafskrivningsgrænsen, så afskrives det som udgangspunkt med 25% om året.

Det foregår ved, at man først bogfører hele udgiften, for at få momsen korrekt med på anskaffelsesdatoen, og så bogfører man 25% af værdien uden moms - ofte via en konto til afskrivninger UDEN moms (ellers får man jo flyttet momsen væk igen igen) som indtægt i drift og ned til status for afskrivninger.

Dit regnskabsprogram har med al sandsynlighed en søgefunktion, så du kan søge "afskrivninger" og få oplyst de konkrete kontonumre du skal bruge.

Herefter kan man hvert år flytte 25% af den samlede værdi af aktiverne i status væk fra status og tilbage til udgift i drift.

Først når den samlede værdi af alle aktiver i status er under straksafskrivningsgrænsen kan alt færdig afskrives i et "huk".
----------------- 

At et aktiv er afskrevet betyder ikke, at så kan ejeren tage det ud til sig selv. Uanset aktiver er afskrevet, så ejes de af firmaet, og ejer må ikke tage det ud, uden at betale markedspris for aktivet. Moms skal betale med fuld moms i anskaffelsesåret og så 20% mindre moms hvert år, indtil momsen rammer 0% år 6.
                                                              -----------------


Aktiver der anvendes blandet privat og erhvervsmæssigt må kun få fratrukket moms i forhold til % erhvervsmæssig anvendelse - ofte accepterer skat uden den store begrundelse 50% for f.eks. telefoner o.l.

Aktiver der anvendes blandet privat og erhvervsmæssigt må kun afskrives i forhold til den % der anvendes til erhverv. Anvendes et aktiv f.eks., halv til erhverv, så afskrives på halvdelen af aktivets værdi.

Eneste undtagelse er en computer, hvor skat accepterer, at den fuld afskrives i firmaet, også selv om ejer måtte anvende den delvist privat. Momsen på en sådan computer skal dog deles, så der kun afskrives på den % del som computeren anvendes i firmaet. Igen accepterer skat normalt en fordeling 50/50 uden videre store begrundelser.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

 

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

 

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

 

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

 

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

 

"ApS" Alt om anpartsselskaber

 

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

 

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

 Facebook råd og   GOOGLE BUSINESS MED TILBUD

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog