mandag den 7. november 2016

Fradrag velgørenhed

Som udgangspunkt er der kun fradrag for rene donationer til velgørenhed, hvis den forening man giver til, er på skats liste over godkendte foreninger.


Dersom du som virksomhed kan godtgøre at , donationen har en helt direkte og umiddelbar forbindelse til din indtægt fra f.eks. salg til dine kunder, og ligger inden for dit firmas naturlige rammer - og således ikke kan anses for at være af privat karakter, så vil du kunne opnå fradrag uden nogen øvre grænse.

Bidraget ville så kunne indgå som en almindelig driftsomkostninger/reklameudgift.

Skatterådet har f.eks. godkendt, at en virksomhed som led i sit salgsfremmende initiativ, tilbød sine kunder, at en anden af den pris de skulle betale for en vare, skulle gå til et bestemt velgørende formål.
Kunden skulle altså betale det fulde beløb til virksomheden, men denne skulle så afgive en andel af beløbet, til en velgørende organisation.

I samme forbindelse blev det slået fast, at de foreninger der modtog donationen, ikke dermed blev skattepligtige og - der skulle heller ikke betales moms.

BDO har gennemgået dette fint HER I LINK

Er der ikke tale om en del af helt almindelige forretning/markedsføring/reklame, så er vi tilbage i det almindelige udgangspunkt, at der kun er fradrag for donationer til foreninger som skat har forhåndsgodkendt som modtagere.

Er der efter almindelige kriterier tale om gaver til noget som må anses for personlige forhold, så er der ikke fradrag, og hovedaktionærer vil blive beskatte af maskeret udlodning.

Listen over godkendte velgørende foreninger, kan findes her i DETTE LINK.

Der findes også en liste over specielt godkendte forskningsformål HER I LINK.

Bemærk, at disse lister jo opdateres og du skal derfor gå ind og checke den nyeste der måtte ligge.

Gives til ikke godkendte foreninger og enkeltpersoner, vil det være en gave uden momsfradrag og kun kvart fradrag for udgiften.

Til de godkendte foreninger kan der i 2024 gives op til 18.300 kr per år med fradrag for personer. 

Vil man give mere, så skal man indgå en gavebrevsaftale som skal være en skriftlig forpligtelse til at give et bestemt beløb fast i en mindst 10 årig periode. Der kan så doneres op til 15% af den personlige indtægt med tillæg af positiv kapitalindkomst.

Gaver til SKATTEGODKENDTE formål OG til SELVEjENDE INSTITUTIONER, FONDE OG FORENINGER som SKAT anderkender som almenvelgørende eller almennyttige:

Her er der en undtagelse, hvor gaverne vil kunne give fradrag uden at f.eks hovedaktioner beskattes af maskeret udlodning. Dog vil selskabet som udgangspunkt ikke have fradrag for disse gaver til ikke skattegodkendte foreninger. Det handler blot om, at hovedaktionær ikke bliver beskattet af maskeret udlodning. Se evt et godt link til skatteafgørelse om dette HER I LINK.

Det forudsætter, efter skattepraksis, at selskabets økonomi ikke forringes væsentligt som følge af bidraget, også selv om dette i er til fordel for selskabets økonomi. 
Man kan således – uden risiko for udlodningsbeskatning – lade sit selskab yde gaver til f.eks en sportsklub, friskole, eller et museum eller tilsvarende, så længe modtageren bør anses som almennyttig/almenvelgørende. 

Se fx denne afgørelse om gaver til en golfklub og til foreningen Hospitalsklovne.

For personlig virksomhed (f.eks enkeltmandsvirksomhed gælder, at det er indehaveren som kan få fradraget. Det er betingelse, at det gives i indehaverens CPR som så indberettes af modtageren. Fradraget er under ligningsmæssige fradrag (ikke i topskat f.eks) i rubrik 55

For selskaber er den faste grænse 15% af selskabets skattepligtige indkomst i donation til godkendte foreninger. LINK TIL SKAT.
Selskaber skal oplyse CVR til de godkendte foreninger de giver gaver eller ydelser til, hvis de skal have fradrag.

For god ordens skyld skal nævnes, at selskaber ikke kan donere til religiøse foreninger som vist her i svar fra skat:
Det skal for en sikkerheds skyld lige nævnes, at et selskab ikke kan være med i en religiøs forening.

En bindende aftale er, som navnet siger, bindende. Det betyder, at hvis du "hopper" ud af den ved ikke at betale, så kan foreningen retsforfølge dig for at få sin betaling. Dersom foreningen ikke retsforfølger, så kan SKAT kræve, at du nu betaler den skat du har sparet, ved at indgå den brudte aftale.

Der er dog en mulighed, at der er tale om bristede forudsætninger. Enten at foreningen har begået noget ulovligt der kunne begrunde et stop, eller at du f.eks. har meldt dig ud af en religiøs forening.
Aftaler kan ikke flyttes mellem foreninger.

Giver du som person, så vil den forening du giver til skulle bruge dit CPR nummer for at indberette til skat, så du får dit fradrag

Giver du som CVR registreret på vegne af et CVR skal dette nummer angives, således at foreningen også dér kan indberette på CVR nummeret til skat

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog