onsdag den 26. april 2017

Blive selvstændig som under 18

HOVEDREGEL 1:

MAN MÅ IKKE STIFTE OG EJE PERSONLIG VIRKSOMHED, HVIS MAN IKKE ER MYNDIG OG IKKE HAR DISPENSATION FRA STATSAMTET.

HOVEDREGEL 2:

MAN MÅ IKKE STIFTE SELSKAB - ET ApS HVIS MAN ER UNDER 18, MEN MAN GERNE KØBE ANPARTERNE OG VÆRE EJER.Mange vil idag gerne være selvstændige inden de er myndige = fyldt 18 år. Det er ikke helt ligetil, og faktisk godt for det, for det ville jo så også ha betydet, at man skulle være fuldt ansvarlig, hæfte som en voksen for alt - og kunne pådrage sig gæld - kunne snydes af smarte "voksne" - så udgangspunktet er fornuftigt nok.

Sandheden er, at selv blandt personer over 18, laves der ulykker, skabes gæld, moms, skat osv, som kan forfølge disse selvstændige i masser af år, og det er vel godt nok, at det ikke skal kunne ramme de helt unge, specielt fordi der faktisk ER løsninger:

1: LØSNING VED AT F.EKS FORÆLDRE BÅDE STIFTER OG EJER:

En del løser det, ved at lade en forældre stifte personlig virksomhed. Så "ansættes" den unge, der derved kan hæve det som ellers ville blive overskud, som løn, hvorved forælderen ikke betaler skat af det overskud, det gør den unge lønmodtager.

Det forudsætter, at den unge er over 15, da man ellers ikke må være lønmodtager i en forældres virksomhed.

Løsningen er ikke uden problemer. For det første fordi det kan være et problem for en forældre at stå som firmaejer (det kommer jeg ind på i afsnittet FORÆLDRES PROBLEM)

For det andet fordi det er svært at kende overskud præcist, og dermed få skatten over på den unge, hvorved forælderen kan hænge på noget skat, og som det vigtigste måske:

Forælderen ejer firmaet, og den unge kan ikke bare overtage når denne bliver 18, uden der enten skal gennemføres lidt besværligt generationsskifte mm.

2: DEN UNGE SØGER DISPENSATION FRA STATSAMTET TIL VIRKSOMHED:

Kort beskrevet består løsningen i, at f.eks. forældre sammen med den unge indsender en ansøgning om dispensation til statsamtet. Her beskrives projektet og der angives lidt budget og planer. 

Hvis det som beskrives, virker relativt risikofrit for større gæld, så vil man ofte få dispensationen, og en person kan så være helt selvstændig fra 15 år.

Lav risiko er af betydning, da dispensationen betyder, at forældrene påtager sig ansvaret for evt gæld og forpligtelser over for kunder og leverandører, indtil den unge er 18. Statsamtet giver ikke ret gerne dispensation til risikofyldte projekter. 

Det er derfor lettere at få dispensation til at levere ydelser (IT service f.eks) eller sælge produkter man selv fremstiller, end det vil være at få dispensation til import af dyr elektronik fra Kina.

Dispensation gives i dag som udgangspunkt kun til enkeltpersoner og ikke til flere under 18 der vil stifte noget (et I/S) sammen.


Det tager i gennemsnit ca 10 uger at få dispensation, men der er også kendte tilfælde som er gået igennem på 3-4 uger. Herfra en opfordring til lovgivere og statsamter om, at lette processen med mere klare regler og hurtig ekspedition.
Unge vil ofte mene, at 8-10 uger svarer til halvdelen af resten af deres liv.


Dette er ofte den billigste løsning. At søge dispensation, med beskrivelse af fremgangsmåden og adresser med mere - har sit helt eget BLOGINDLÆG I LINKET HER. 

2: EN OVER 18 STIFTER ET SELSKAB OG SÆLGER DET OMGÅENDE TIL DEN UNGE:

Den unge under 18 må godt være ejer af aktier og anparter, og gerne være 100% ejer af et selskab. Det vil i dag være et ApS som udgangspunkt. 

Den person der er over 18 kan derfor stifte et selskab, og omgående sælge det til den unge, for samme pris som selskabet er stiftet for. Så har den unge ejerskab over eget firma.

En over 18 skal så være direktør. Den unge må ikke selv være direktør, men gerne ejer, og derfor skal en over 18 være formelt direktør. Den unge bør så ansættes, og tage løn eller ikke løn, ganske som det måtte passe. 

Kravet er så, at der skal være en tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring for direktøren og for den unge aktive ejer - helt uanset de hæver løn eller ikke - blot de på nogen måde er aktive, og det kan direktøren aldrig hævde ikke at være, og den unge som aktiv ejer heller ikke. Her må man regne med ca. 2 x 1.800 kr i årlig udgift.

Den mindreårige ejer kan ikke stemme på generalforsamling og der skal derfor oprettes aktieklasser, hvor f.es den ene andel har den fulde stemmeret (forældre) og den anden har den fulde udbytteret (den unge)

Direktørens - og ejerens ansvar:

Direktøren skal så kraftigt tilrådes, at tage ansvaret som direktør helt alvorligt. Det er dennes pligt, at sikre f.eks. den lovpligtige forsikring, men også at sikre, at selskabet overholder alle love og regler, ligesom direktøren vil være første ansvarlig for årsrapport,  skat/selskabs selvangivelse og moms og hele tiden rettidig indberetning.

 Dertil kommer punkter som tilknytning af Erhvervskonto i bank til det nye selskab (lovpligtig) - tilmelding af e-boks - digital signatur - offentlige ejerbog - vedtægter, offentlige ejerregister, sikre der ikke hæves private penge uden løn eller udbytte -  med mere.

Også kapitalberedskabet skal tages alvorligt af alle parter.

Det er også super vigtigt, at man driver selskabet, så man ikke på noget tidspunkt kan beskyldes for, at der stiftes fortsat gæld, selv efter et tidspunkt, hvor det burde ha været oplagt, at selskabet ikke ville kunne betale gælden.

Det er ikke forbudt at gå konkurs, men har man fortsat gældsstiftelse, efter det tidspunkt, hvor det burde have stået klart, at man ikke kunne klare tilbagebetaling, så kan der ske "hæftelsegennembrud" og istedet for den beskyttelse man har mod personlig hæftelse i selskabet, ja så hæfter man pludseligt personligt.

Mulige ekstra problemer at overveje for direktøren OG måske den unge:

Må direktøren være direktør i et selskab for sit arbejde? Ofte kan der i en ansættelsesaftale stå, at man skal bruge sin fulde arbejdskraft på arbejdet - eller lignende, og så kan det, at man er direktør medføre fyring. Det skal man bare lige checke inden.

Direktøren vil ikke kunne forvente dagpenge (eller barsel) hvis han står som direktør i et selskab.

En unge må gerne i princippet lave alt direktørens arbejde, men direktøren har som nævnt, en række formelle forpligtelser.

Løsningen ligger lige for, hvis man er sikker på en helt ung sagtens kan drive selvstændigt firma. Du unge vil være ejer, og kan blive direktør så snart der fejres 18 års fødselsdag.DET ER LANGT LETTERE HVIS DER ER EN UNG END HVIS 2 UNDER 18:

Jo flere under 18 der skal være ejere, jo vanskeligere kan tingene være. Det vil så være nødvendigt med ejeraftaler. De omhandler, hvordan gør man hvis den ene vil ud af selskabet - en vil sælge og andre ikke købe, hvem bestemmer ting osv.

Det er ikke noget man skal rode med alene. Man bør tage råd, og så skal det med, at sådan en ejeraftale kan man jo ikke forpligtes af, hvis man er under 18. Ejeraftale kan man læse meget mere om i LINK HER


Samtidigt er det også kendt, at hvis EN far stifter for sin søn og en af sønnens venner, så er det ofte lettere for far at blive set som sønnens forlængede arm, end som sønnens vens forlængede arm, og igen kan kun en god ejeraftale afgøre, hvad man går i konflikter. 


Jeg vil derfor ikke råde til være flere under 18 som ejere i selskab

LUKNING AF SELSKAB:

Vær klar over, at det ikke bare lige er et lille flueben i registreringen at lukke et selskab. Det er en proces der kan tage ganske langt tid og stiller lidt krav. En lukning uden konkurs, kan let tage 6-9 mdr. at gennemføre, så man skal være gennemtænkt når man stifter.

SELSKAB SOM NÆVNT HER - ELLER PERSONLIG VIRKSOMHED PÅ DISPENSATION

Lige til slut et lille link til forskellene mellem selskab og virksomhed, som kan være med til overvejelser, om du som ung skal vælge trods alt, at søge dispensation til virksomhed via statstamtet. Du ser en del forskelle i DETTE LINK.

Er valget at stifte selskab, vil det være en god idé at sætte sig mere ind i enten ApS eller IVS som selskab. Stiftelse, pligter, skat, moms og en masse inspiration findes f.eks. i bøgerne om netop enten IVS eller ApS. Her er link til deres indholdsfortegnelser.


Til slut bare en lille opfordring. Lad nu være med at tro at selvstændigt firma er den lette vej til hurtige penge. Det er for langt flere den svære vej til at tabe penge desværre. Sørg derfor for, at der er kvalitet i det I vil starte. Derfor - læs lige dette LINK om at starte med kvalitet.

Jeg håber med denne gennemgang, at ha lettet lidt på forståelsen af, hvordan man som under 18 evt. kan blive selskabsejer. Alle oplysninger er givet efter bedste viden og jeg påtager mig ikke ansvar for evt. fejl


Venligst John Hannover


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØBMANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber - 2019 version med de nye kapitalkrav og inkl. IVS med de nye regler

”IVS” – Om at drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog