onsdag den 13. maj 2015

Velfærd og sundhedsydelser - skatOm fradrag for sundhedsydelser kan læses konkret her fra skat:

Betaler du for sundhedsydelser til en medarbejder, er det som udgangspunkt skattepligtigt for medarbejderen. Du skal indberette den værdi, som sundhedsydelsen ville koste medarbejderen i almindelig fri handel.

For SELVSTÆNDIGE er der siden 2011 kun fradrag for udgifter til forsikringer  og behandlinger for misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller til rygeafvænning.
Dette er også meget fint dækket i dette LINK

Der er dog en del mere i dette emne også når det drejer sig om ANSATTE:

Hvis der er en konkret sammenhæng mellem en arbejdsbetinget skade og behandlingen af denne, så er behandlingen skattefri. Det skal tages bogstaveligt, at der skal være konkret sammenhæng mellem en forebyggelse eller behandling, og så medarbejderens konkrete arbejde og de skader det kan give.

I en konkret arbejdsbetinget skade kan også eneejer af firma have mulighed, men der skal være meget klare "bevis" for sammenhænget til det konkrete arbejde og behovet. Det ville her være fint med en udtalelse fra en læge om - f.eks - massage er en løsning på problemet.


Øvrige "personalegoder" kan eneejer som udgangspunkt ikke bevilge sig selv.,


Her følger skats oversigt over de mere almindelige skattefrie ydelser, som kan gives når der er denne konkrete sammenhæng med arbejdets udførelse, og behandling eller forebyggelse:
 • Akupunktur
 • Fysioterapi
 • Kiropraktor
 • Massage
 • Medicin
 • Psykolog eller psykiater
 • Tandlægeydelser og/eller tandskader
 • Zoneterapi
Du skal være omhyggelig med at kunne dokumentere en konkret sammenhæng mellem arbejdet og behovet for denne behandling. Det må ikke bare være, at det er godt for kontorfolk at få massage gratis o.l. Er der læge inde over, vil det altid være en god begrundelse. Tilbydes alle medarbejdere ex massage forebyggende - så kan der være en skattebesparelse i en bruttoløns ordning som del af alm. personalegoder, som dog så har beløbsgrænser


Adgang til motionsrum og fitness:
Der er tre betingelser for, at personale kan få adgang til dette:
 1. Rummet skal være beliggende på arbejdspladsen.
 2. Adgangen skal være uden væsentlig økonomisk værdi 
 3. Rummet skal stå til rådighed for alle medarbejdere.
Til pt. 1 kan tilføjes, at det betyder, at træningsrum uden for arbejdspladsen aldrig vil opfylde betingelsen for skattefrihed.

Til pt 2 kan nævnes at værdien ikke sammen med værdien af andre mindre personalegoder på årsbasis må overskride 1.200 kr (2019)

Som pt 3 kan her tilføjes, at der i rådigheden og almindelige regler ligger, at enkeltmandsvirksomheder eller ene ejere af selskaber, ikke kan stille sådanne rum til rådighed for sig selv.

Kostrådgivning:

Denne form for rådgivning kan gives skattefrit for modtager, forudsat den stadigt sammen med værdien af andre mindre personalegoder ikke overstiger 1.200 kr pr år

Alkohol og andet misbrug:

Behandling af alkoholmisbrug, medicin og andre rusmidler er skattefri hvis der foreligger en skriftlig lægeerklæring om, at medarbejderen har behov for behandling og udgiften afholdes som del af den generelle personalepolitik, og dermed tilbydes alle medarbejdere

Forsikringsmuligheder:

Generelt er arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer at se som skattepligtigt personalegode. Dækker en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring både arbejdsrelaterede skader og skader, der opstår i privatlivet, så er medarbejderen skattepligtig af hele forsikringen, men mindre denne er klart opdelt i en police for det arbejdsrelaterede, og en police for det private.


Forsikring der dækker misbrug af medicin, alkohol, andre rusmidler og rygeafvænning er skattefrie. 

Syge og ulykkesforsikring:

Er skattefri for medarbejderen hvis den kun dækker i arbejdstiden. Betales en sådan forsikring så den dækker både arbejdstid og fritid, så er den skattefri hvis dækningen ikke overstiger ialt 500.000 kr  - forudsat forsikringen kun dækker medarbejderen og ikke dennes familiemedlemmer. 

Er dækningen over 500.000 kr, eller dækker forsikringen også andre familiemedlemmer, så vil den del af forsikringen som vedrører dækning af risikoen i arbejdstiden være skattefri, medens den del der går til dækning af risiko i fritiden, være skattepligtig for den ansatte.
Bedst vil det være med en opdelt forsikringspolice men er dette ikke muligt, er praksis, at præmien deles i 50% skattefri 50% skattepligtig.


Tilskud til medicin i forbindelse med misbrug:

Der er tilskud for betaling af medicin i forbindelse med misbrugsbehandlingen. Skattefriheden er dog begrænset til de første 6 mdr. efter 1. behandling, med mindre udgifterne afholdes under indlæggelse på hospital eller klinik

Rygeafvænning:

Rygestopkurser, terapi, rådgivning og farmakologiske hjælpemidler, herunder nikotinpræparater, er skattefrie for medarbejderen, hvis udgiften afholdes som del af den generelle personalepolitik og tilbydes alle medarbejdere. I tilfældet rygeafvænning må man dog begrænse generelt ud fra kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer.
Der er ikke tidsbegrænsning på rygeafvænning (modsat de 6 mdr for alkoholafvænning)

Stressbehandling:

Arbejdsgiverbetalt behandling af stress er skattefrit for medarbejderen, hvis det konkret påvises, at stressen er opstået som følge af arbejdet. Igen vil en lægeerklæring være god.

Sundhedstjek generelt:

Sundhedscheck kan være skattefrie efter to forskellige regler. Først efter personaleplejefritagelsen. Her er der tre betingelser der skal opfyldes:

Behandling skal ske på arbejdspladsen
Den skal være uden væsentlig økonomisk værdi som anden personalepleje
Der skal være samme tilbud i samme situation til alle medarbejdere.

Regel to er Bagatelgrænsen 2022 for personalegoder på de 6.600 kr pr år. Opfyldes denne, så kan også sundhedstjek UDEN for arbejdspladsen være skattefrit, så længe de samlede personale goder ikke overstiger de 6.600 kr. Bemærk det er personalegode, så ejer alene i selskabet kan ikke bruge noget der hedder personalegode, uden det er en del af hvad en personale gruppe alle benytter, aldrig alene 

Generelt er sundhedsundersøgelser skattepligtige, med mindre der er tale om undersøgelser med det formål at konstatere arbejdsrelaterede helbredsrisici.


Vaccinationer:

Kan være skattefri efter tre regler. Igen først personaleplejefritagelsen med dens tre betingelser
 • Der vaccineres på arbejdspladsen
 • Det er uden væsentlig økonomisk værdi
 • Det tilbydes alle medarbejdere
Regel to er så den sædvanlige med bagatelgrænsen for mindre personalegoder som tillader at behandling foregår uden for arbejdspladsen forudsat, at værdien sammen med andre mindre personalegoder ikke overstiger 1.200 kr pr år.

Endeligt regel 3, bagatelgrænsen for erhvervsrelaterede personalegoder som er på 6.300 kr for 2020. Her er betingelsen blot, at vaccinationen i overvejende grad sker af hensyn til arbejdet og, ikke sammen med andre tilsvarende goder overstiger 6.300 grænsen. Det kunne være til medarbejdere som det ville være særligt svært at undvære på arbejdspladsen.

Der stilles en del krav til bedømmelse af, at vaccination i overvejende grad udføres af hensyn til arbejdet. At det er nøglemedarbejdere der kun vanskeligt kan undværes kan flere typer vaccination accepteres og vaccinationer i forbindelse med arbejdsmæssige rejser i udlandet vil også generet være skattefrie.

Er du ejer alene, kan du kun for fradrag for vaccine som måtte være nødvendigt for udlandsrejser krævet i det pågældende land, ikke for alm. dansk influenza vaccine.

Andre typer af fradrag er godt gennemgået i min bog FRADRAG - regler og praksis og med mange alfabetisk ordnede fradrag i dette link


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook råd           

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog