torsdag den 6. november 2014

Rejseudgifter - fradrag og moms

Fradrag under Rejse:

Udgangspunktet er rejser over 24 timer. Det er som udgangspunkt et krav, at rejsen omfatter en nødvendig overnatning.Du kan som lønmodtager eller som ejer af et selskab, enten få dækket de faktiske omkostninger efter regning, eller modtage diæter - i sidste fald kun ved samtidig reel løn.

Som personlig virksomhed tager du enten de faktiske udgifter som fradrag eller - trækker fra i henhold til statens takster - som skatteregulering af dit resultat.


Der er regler for hvornår et forhold regnes for "rejse" og kan udløse diæter - Afstand og tid. Skat gennemgår det her i LINK. Kort beskrevet er kravene:

  • Rejsen skal vare i mindst 24 timer, og du skal overnatte uden for hjemmet.
  • Din arbejdsgiver dækker ikke dine udgifter hverken som udlæg efter regning eller som fri kost og/eller frit logi.
  • Din arbejdsgiver udbetaler ikke skattefri godtgørelse.
  • Din arbejdsgiver udbetaler skattefri godtgørelse, men med et beløb lavere end standardsatserne.
Rejsens formål bør altid dokumenteres - Hvortil og hvorfor rejses?

Er du ejer selv, og dermed jo kontrollerer dig selv, skal du være meget omhyggelig med al dokumentation.

Kravet er naturligvis, at rejsen er rent firmabetinget. Kombinerer man med et par dages ferie, så skal disse afholdes for egen regning, ligesom evt. deltagende familie naturligvis holdes helt uden for firmaets omkostninger. Det er stadigt helt ok, at fratrække f.eks hele flyrejsen, hvis den er gennemført med firma formål og indtægt som hovedmål, også selv om man vælger at tage et par afslapningsdage på rejsemålet for egen regningen.

Her må man også bruge lidt sund fornuft. Det siger sig selv, at 10 dage i Thailand, hvor ejer af personlig virksomhed bruger en dag eller to på en leverandør men ellers har hele familien med, KAN give spørgsmål fra skat, men udgangspunktet er blot, at det skal være firma hensyn der udløser omkostningerne.

For ansatte er det lettere at påvise, at rejsen var firmabetinget, da ejeren næppe bare betaler for sjov, men stadigt er god dokumentation en fordel.

Det er ikke tilladt at nedsætte lønnen for i stedet at udbetale skattefri rejsegodtgørelse.
De specifikke regler for ejere, ansatte og selvstændige gennemgås efterfølgende.


Her ser du hvad statens takster er for 2023 og 2024 hvis du vil benytte diæter frem for
faktiske omkostninger:
Krav - mindst 24 timers rejse - Ud over første 24 timer tæller hver time 1/24 af satsen

Hvis arbejdsgiveren betaler en del af omkostningerne til kost, nedsættes den skattefrie godtgørelse med

Fri kost                75% svarer til der er 25% til rest som er fradrag uanset godtgørelse
Fri morgenmad   15%
Fri frokost            30%
Fri aftensmad      30%

Faktiske udgifter eller diæter:

Man kan vælge mellem at bogføre de faktiske udgifter - eller diæter efter statens takster

Selskaber skal for ejer og ansatte opgive til skat hvis de udbetaler diæterne til den ansatte/ejeren

Ejere af virksomhed og selskab kan ved at lade firmaet betale de faktiske udgifter i stedet for diæter betale hvad det koster. 

Ejere af selskaber skal, for at benytte diæter i stedet for faktiske udgifter - have en helt reel løn samtidigt.

Ejere af personlig virksomhed skal tage diæterne som fradrag i personlig indtægt = ikke bogføre dem som udgift men tage dem som skatteregulering til regnskabet - 

Selvstændige, med personlig virksomhed, kan ikke ved brug af diæter anvende 25% fradraget til småfornødenheder.

Ansatte:

Også for ansatte der ikke modtager nogen form for rejsegodtgørelse fra arbejdsgiveren, kan der tages fradrag.

Satserne er de samme som angivet i skemaet med beløbsangivelser.

B-skatteydere/honorarmodtagere kan ikke modtage skattefrie diæter men kan i stedet fradrag de faktiske dokumenterede omkostninger direkte i indtægten.

Beløbet angives af arbejdsgiveren, dersom denne udbetaler, og hvis der ikke er arbejdsgiver til at udbetale, skrives beløbet i selvangivelsen/årsopgørelsens rubrik 53 og i forskud rubrik 429

Turistchauffører der kører uden for Danmark har en særlig grænse for kost på 150 kr per døgn. Ved kørsel indenfor Danmark er beløbet 75 kr.

Anvendelse af faktiske udgifter:

Alle udgifter skal dokumenteres efter regning

MOMSREGLER ved rejse:

Desværre er der lidt komplicerede momsregler for fratræk af moms for bespisning og hotel.

I DANMARK:

Bespisning: 25% af momsen kan fratrækkes for ejer og personale. Det kaldes kvartmoms.

Hotel: Tidligere var der begrænsninger i momsfradrag men siden 2016 har hele momsen kunne fratrækkes. Hoteller har pligt til at specificere morgenmad hvis den er en del af prisen. I så fald skal regningen deles i hotel og morgenmad, som man så kun har kvart momsfradrag for. (som øvrig bespisning)

I UDLANDET:

Udenlandsk moms på regningen kan aldrig fratrækkes danske moms. 

I lande hvor momsen kan refunderes (generelt EU):

Hvis den samlede moms betalt i et land som udgangspunkt overstiger 50 Euro, så kan man kræve denne moms refunderet. Det kan gøres ved at logge på skat.dk og der er der et punkt for refusion af udenlandsk moms. I så fald bogføres regningsbeløbet uden moms

Det samme gælder, hvis moms beløbet overstiger 50 Euro, og man vælger ikke at bruge tid på at søge refusion. Så har man selv påtaget sig den risiko og så må man kun bogføre og have skattefradrag for faktura beløbet uden moms. Momsen skal så tillægges resultatet når man laver årets skattereguleringer.

Hvis momsen per land og momsperiode er under 50 Euro, så kan man ikke få den refunderet og, man må så bogføre hele fakturabeløbet, inkl. den udenlandske moms, som omkostning i regnskabet.

I lande hvor momsen ikke kan refunderes

Her kan man tage hele beløbet ind i regnskabet som udgift. Stadigt naturligvis ikke noget med dansk moms.

Transport:

Transport vil generelt være uden moms. Jeg kan lige nævne en enkelt undtagelse, nemlig broafgift på Øresundsbroen. Der er der momsfradrag. Storebælt derimod, er der ikke momsfradrag for hvidpladebiler på broafgiften.

Slut op alm. info om rejsefradrag.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog