torsdag den 6. november 2014

Rejseudgifter - fradrag og moms

Fradrag under Rejse:

Udgangspunktet er rejser over 24 timer. Det er som udgangspunkt et krav, at rejsen omfatter en nødvendig overnatning.Du kan som lønmodtager eller som ejer af et selskab, enten få dækket de faktiske omkostninger efter regning, eller modtage diæter - i sidste fald kun ved samtidig reel løn.

Som personlig virksomhed tager du enten de faktiske udgifter som fradrag eller - trækker fra i henhold til statens takster - som skatteregulering af dit resultat.


Der er regler for hvornår et forhold regnes for "rejse" og kan udløse diæter - Afstand og tid. Skat gennemgår det her i LINK. Kort beskrevet er kravene:


  • Rejsen skal vare i mindst 24 timer, og du skal overnatte uden for hjemmet.
  • Din arbejdsgiver dækker ikke dine udgifter hverken som udlæg efter regning eller som fri kost og/eller frit logi.
  • Din arbejdsgiver udbetaler ikke skattefri godtgørelse.
  • Din arbejdsgiver udbetaler skattefri godtgørelse, men med et beløb lavere end standardsatserne.
Rejsens formål bør altid dokumenteres - Hvortil og hvorfor rejses?

Er du ejer selv, og dermed jo kontrollerer dig selv, skal du være meget omhyggelig med al dokumentation.

Kravet er naturligvis, at rejsen er rent firmabetinget. Kombinerer man med et par dages ferie, så skal disse afholdes for egen regning, ligesom evt. deltagende familie naturligvis holdes helt uden for firmaets omkostninger. Det er stadigt helt ok, at fratrrække f.eks hele flyrejsen, hvis den er gennemført med firma formål og indtægt som hovedmål, også selv om man vælger at tage et par afslapningsdage på rejsemålet for egen regningen.

Her må man også bruge lidt sund fornuft. Det siger sig selv, at 10 dage i Thailand, hvor ejer af personlig virksomhed bruger en dag eller to på en leverandør men ellers har hele familien med, KAN give spørgsmål fra skat, men udgangspunktet er blot, at det skal være firma hensyn der udløser omkostningerne.

For ansatte er det lettere at påvise, at rejsen var firmabetinget, da ejeren næppe bare betaler for sjov, men stadigt er god dokumentation en fordel.

Det er ikke tilladt at nedsætte lønnen for i stedet at udbetale skattefri rejsegodtgørelse.
De specifikke regler for ejere, ansatte og selvstændige gennemgås efterfølgende.


Her ser du hvad statens takster er for 2017 og 2018 hvis du vil benytte diæter frem for faktiske omkostninger.Rejsegodtgørelse/diæter - Skattefrie/fradrag20172018
Kost og småfornødenhederkr. 487kr. 498
Logi per døgnkr. 209kr. 214
Reduktion  ved fri morgenmad15%15%
Reduktion ved fri frokost30%30%
Reduktion ved fri middag30%30%
25% fradrag selv om arbejdsgiver betaler altkr. 121,75kr. 124,50

Hvis arbejdsgiveren betaler en del af omkostningerne til kost, nedsættes den skattefrie godtgørelse med

Fri kost                75% svarer til der er 25% til rest som er fradrag uanset godtgørelse
Fri morgenmad   15%
Fri frokost            30%
Fri aftensmad      30%

Betaler et selskab alle udgifter efter regning, kan den ansatte stadigt fratrække en 25% godtgørelse som udgør 25% af godtgørelsen for kost - nemlig for 2017 kr 121,75 per døgn og 124,50 for 2018. Selvstændig med personlig virksomhed kan ikke tage 25% fradraget.

Faktiske udgifter eller diæter:

Man kan vælge mellem at bogføre de faktiske udgifter - eller diæter efter statens takster

Selskaber skal for ejer og ansatte opgive til skat hvis de udbetaler diæterne til den ansatte/ejeren

Satserne er de samme som for ansatte og selvstændige som angivet længere nede.
Anvendes statens takst, så er max beløbet for 2018 for både ansatte og ejere 27.400 kr

Ejere af virksomhed og selskab kan ved at lade firmaet betale de faktiske udgifter i stedet for diæter betale hvad det koster. 


Ejere af selskaber skal, for at benytte diæter i stedet for faktiske udgifter - have en reel løn samtidigt.

Ejere af personlig virksomhed skal tage diæterne som fradrag i personlig indtægt = ikke bogføre dem som udgift men tage dem som skatteregulering til regnskabet - her er loftet for selvstændige 26.800 for 2017 og 27.400 for 2018 

Selvstændige, med personlig virksomhed, kan ikke ved brug af diæter anvende 25% fradraget til småfornødenheder.

Ansatte:

Også for ansatte der ikke modtager nogen form for rejsegodtgørelse fra arbejdsgiveren, kan der tages fradrag, dog max 27.400 kr (2018 tal) pr år.

Satserne er de samme som angivet neden for.

B-skatteydere/honorarmodtagere kan ikke modtage skattefrie diæter men kan i stedet fradrag de faktiske dokumenterede omkostninger direkte i indtægten.

Beløbet angives af arbejdsgiveren, dersom denne udbetaler, og hvis der ikke er arbejdsgiver til at udbetale, skrives beløbet i selvangivelsen/årsopgørelsens rubrik 53 og i forskud rubrik 429

Turistchauffører der kører uden for Danmark har en særlig grænse for kost på 150 kr per døgn. Ved kørsel indenfor Danmark er beløbet 75 kr.

Anvendelse af faktiske udgifter:

Alle udgifter skal dokumenteres efter regning

MOMSREGLER ved rejse:

Desværre er der lidt komplicerede momsregler for fratræk af moms for bespisning og hotel.

I DANMARK:

Bespisning: 25% af momsen kan fratrækkes for ejer og personale. Det kaldes kvartmoms.

Hotel: Tidligere var der begrænsninger i momsfradrag men siden 2016 har hele momsen kunne fratrækkes. Hoteller har pligt til at specificere morgenmad hvis den er en del af prisen. I så fald skal regningen deles i hotel og morgenmad, som man så kun har kvart momsfradrag for. (som øvrig bespisning)

I UDLANDET:

Udenlandsk moms på regningen kan aldrig fratrækkes danske moms. 

I lande hvor momsen kan refunderes (generelt EU):

Hvis den samlede moms betalt i et land som udgangspunkt overstiger 50 Euro, så kan man kræve denne moms refunderet. Det kan gøres ved at logge på skat.dk og der er der et punkt for refusion af udenlandsk moms. I så fald bogføres regningsbeløbet uden moms

Det samme gælder, hvis moms beløbet overstiger 50 Euro, og man vælger ikke at bruge tid på at søge refusion. Så har man selv påtaget sig den risiko og så må man kun bogføre og have skattefradrag for faktura beløbet uden moms. Momsen skal så tillægges resultatet når man laver årets skattereguleringer.

Hvis momsen per land og momsperiode er under 50 Euro, så kan man ikke få den refunderet og, man må så bogføre hele fakturabeløbet, inkl. den udenlandske moms, som omkostning i regnskabet.

I lande hvor momsen ikke kan refunderes

Her kan man tage hele beløbet ind i regnskabet som udgift. Stadigt naturligvis ikke noget med dansk moms.

Transport:

Transport vil generelt være uden moms. Jeg kan lige nævne en enkelt undtagelse, nemlig broafgift på Øresundsbroen. Der er der momsfradrag. Storebælt derimod, er der ikke momsfradrag for hvidpladebiler på broafgiften.
Jeg er ikke revisor og påtager mig ikke ansvar for evt fejl eller mangelende info i dette indlæg. Det er skrevet efter bedste evne og i sagens natur dobbelt kontrolleretSE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPER-BACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgende er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil væreSELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Søg i denne blog