torsdag den 3. april 2014

UDBYTTE ELLER LØN?

Udbytte eller løn

Hvad er bedst i selskab. Det er ofte en overvejelse man læser om.

For at kunne modtage udbytte, skal man først ha et overskud at uddele udbytte ud fra. Udbytte må ikke tages ved underskud og udhule selskabs kapitalen men skal komme fra de frie reserver. Udbytte baserer sig således på overskud i selskabet, og det overskud skal der være betalt selskabsskat af med 22% (2024) inden der kan udloddes udbytte.

Generalforsamling skal vedtage udbytte:

Udbytte skal besluttes på generalforsamlingen. Generelt den som vedtager årets resultat og anvendelse af overskud – overførsel til næste eller andet, herunder  - udbytte til aktie/anpartsejere. Udbyttebeslutningen er således med i generalforsamlingens referat.

Udbytte kan udloddes direkte til ejerne eller udloddes til i et holding selskab der ejer driftsselskabet. 

Indberetningspligt og tilbagehold af udbytteskat  - for selskabet:

Udlodning skal af selskabet indberettes til skat og tilbageholde 27% udbytteskat 

For modtageren:

Ved udlodning til ejerne påløber der udbytteskat på 27 % op til de første 61.000 kr for 2024 (ny grænse hvert år)  - og dobbelt op – grænse- for ægtepar, hvis den anden ikke har nogen sådan. Udbytte over denne grænse udløser udbytteskat på 42%. De 27% vil være tilbageholdt af selskabet, men hvis beløbet er over bundgrænsen (de 61.000 kr) vil personen få en ekstra skat svarende til forskellen mellem 42% og de allerede betalte 27%

Udbytteskat svarer under bundgrænsen til alm am-bidrag og bundskat og over grænsen til topskat når selskabsskatten tages i betragtning:

Ser vi på hvor meget skatten så bliver samlet  - selskabsskat OG udbytteskat, så har man først selskabsskat på på 22% og så udbytteskat den lave grænse 27% og det svarer til bundskat ca. 40%, og derover - først 22% selskabsskat og så 42 % og dermed svarer det samlet til ca. topskat 56%. 

Udloddes udbytte op til et holdingselskab der ejer driften, udløser det ikke nogen yderligere skat, så længe udbytte ligger i holding, deraf det lidt misvisende navn - skattefrit udbytte. Mange tror at pengene derved helt undgår skat, men dels er der jo betalt selskabsskat af dem, dels vil der stadigt være skat på dem, når de skal videre ud til ejeren som person, eks. som udbytte til person fra holding.

Hæves det direkte i driften eller senere som udbytte fra holding af ejerne, så er der jo efter den betalte selskabsskat på 22  %, i alt 78 % tilbage af det oprindelige overskud til udlodning med udbytteskat.

Af dette skal ejer så betale udbytteskat med 27 % op til grænsen – 61.000. (2024 grænse)

Prøv at regne efter og se, at man nu rammer ca. de helt samme 44 % som man betaler hvis man hæver det helt samme som løn inden årets udgang -  i samlet skat og AM bidrag. Her er skatten af lønnen, når man betaler helt almindelig skat, op til topskattegrænsen (efter fradrag er brugt) netop ca 44 %

Når man kommer op over grænsen for lav udbytte skat, og derved kommer op i de 42 % udbytteskat, ja så kommer den samlede skat til at svare fint til det man ville ha betalt, hvis man inden regnskabsåret havde hævet løn - og betalt topskat

Råd: Hæv løn til topskat - så udbytte til bundgrænsen:

Dermed – som standard råd: Hæv først løn op til topskat,  - så udbytteskat op til 27/42 grænsen - og derefter er det hipper som happer om det er løn eller udbytte

At man så kan ha glæde af at udbytte kan være i ly for kreditorer i drift ved at ligge i holding er en anden sag, men skatten - når du står med pengene i hænderene kommer til at svare til skat af løn

For IVS ejere gælder så også, at de ikke må føre udbytte fra drift op til holding - før kaptialen i drifts IVS, - efter betalt selskabsskat udgør 40.000 kr - og dem må man ikke udlodde som udbytte, så kun beløb derudover, når de 40.000 er nået.


Dette svarer helt til reglerne for ApS, idet man jo heller ikke dér må udloddeudbytte - uden et overskud der har øget kapitalen, og ikke udbetale selve anpartskapitalen på 50.000 kr som udbytte

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog