fredag den 1. februar 2013

Fradrag for lokale i privat bolig

FRADRAG FOR ARBEJDSPLADS I HJEMMET

Først kan det slås fast, at der ikke findes en præcis formel man kan lægge ting ind, for at få svar på, om der er fradrag at hente for arbejdsplads i hjemmet.

Lad os lige tage skats redegørelse i LINK HER men læs bare videre i første omgang

Man kan anmode skat om bindende svar i linket. For at gøre dette, skal der stilles et meget klart spørgsmål - og gives en helt klar beskrivelse af forholdene. Her kan du tage hensyn til pt. 1 til 4 herunder.

Alternativt, kan man jo selv være så helt overbevist, ud fra kravene, om at man opfylder betingelserne og tage fradraget, men man må så være klar på, at det kan blive underkendt siden.

Undersøg gerne, hvad egen revisor mener, - i hvert enkelt konkrete tilfælde.

Overvej også bogen fradrag, som gennemgår en lang række fradrag, listet alfabetisk. Ved klik på billedet kan du se indholdsfortegnelsen, så du bedre kan afgøre, om der er tale om fradrag du kan have glæde af mere viden om.


For fradrag for arbejdsplads i hjemmet er der dog i alle fald, en række ret faste retningslinjer:

      1:
Lokalet skal fysisk være indrettet, så det rent faktisk kun kan benyttes som arbejdsværelse. Heraf følger, at der ikke må være møbler eller andet til privat brug i værelset, og det er væsentligt lettere at bevise behovet, hvis det er et regulært maskinværksted ingen private ville drømme om at benytte, end hvis det er et værelse indrettet til at skrive romaner i.
Regn med, at der kan blive problemer, hvis det står en seng der inde eller private reoler, puslebord eller, hvis husets i øvrigt eneste computer befinder sig derinde.

2: 
Det er en fordel hvis værelset er fysisk adskilt fra privat del i boligen, f.eks. med egen indgang, og det vil normalt medføre et nej, hvis familien f.eks. skal gå igennem rummet for at komme fra køkken til stue, eller toilet.

3: 
Skatteyderen skal gerne ha væsentlige indtægter ved selvstændig virksomhed, og virksomheden betinger brug af lokalet inden for langt størstedelen af normal arbejdstid. Lokalet benyttes rent praktisk således også langt størstedelen af arbejdsdagen.

4: 
Lokalet skal danne ramme om den arbejdsindsats der medfører den primære indtægtskilde. Der skal altså i princip gerne genereres en ”normal” indtægt ved hjælp af det arbejde der udføres i egen virksomhed fra lokalet i privatboligen, før det kan give ret til fradrag i forbindelse med lokalet.

Forbrug i form af el og varme, vil normalt fordre opsættelse af bi-målere for ejere af personligt ejede virksomheder. Man kan dog også anvendes statens takster, som i dette link  og få fradrag, hvis det faktiske forbrug overstiger disse satser.

Det kan bemærkes, at det normalt vil være endnu vanskeligere at få fradrag for arbejdsværelse hvis man er lønmodtager, f.eks kørende sælger med skrivebord i hjemmet, det sker meget sjældent der opnås accept for dette.

Der er derimod i praksis en vis tendens til at se mildere på ApS og A/S virksomheder, hvis disse udelukkende har adresse i ejerens hjem. Der er jo så ikke fradrag for lokalet, men mulighed for at leje ud til et ApS. Her vil der også blive lagt vægt på, at disse selskaber har en drift og omsætning, der sandsynliggøre nødvendigheden af, at de lejer sig ind hos ejeren og, at de ikke har tilgang til andre lokaler overhovedet.

Opfyldes de øvrige betingelser, ses oftest accept af noget der ligner op til 20% af husleje og forbrug som huslejebetaling fra ApS til ejeren af et ApS der udelukkende har lokale i dennes lejebolig. Beregnes disse 20 % skarpt som 20 % af den husleje ejeren selv betaler for lejeboligen, opstår ikke en personlig skat for ejeren som følge af huslejeindtægten.
Se dog på arealet i forhold til totalarealet.

Boligtilskud kan påvirkes:

Modtager man boligtilskud skal man meddele evt huslejeindtægt og fradrag for brug af lejemålet til det kontor der udbetaler boligtilskud, da det kan ha betydning for boligtilskuddet, at den faktiske leje falder.

Forskel mellem fradragsberegning i lejet bolig og ejet bolig:

Bor man til leje, vil man udgå fra m2 – forudsat alle m2 bedømmes at betale samme leje, og så blot bruge lejen + forbrugsomkostninger - til beregningen.
Fradraget kan tages ved at reducere det driftsmæssige resultat af personlig virksomhed når det skattemæssige resultat beregnes i personlig virksomhed, og for selskaber ved at selskabet betaler en en leje, som ikke er skattepligtig for modtager, så længe lejen præcist svarer til % kvadratmeter - dog accepteres for selskaber ofte 20% af leje+forbrug (ikke tv o.l.)

Ejer man sin bolig, gælder andre beregningsformer. Jeg skal ikke komme ind på det her i større dybde, men lige slå fast, at renter og fradrag i forbindelse med lån i huset ikke har betydning i forhold til fradrag. Her vil man ofte måtte nøjes med fradrag for den relevante påviselige andel af el/varme, forsikring, grundejerforening o.l., samt en forholdsmæssig reduktion i ejendomsskatten.
Man kan også vælge at leje ud til selskabet, men så vil man jo få en lejeindtægt der beskattes privat, og man vil være lige vidt ved udlejning til erhverv, hvor der ikke er et bundfradrag skattemæssigt,

I det hele taget er reglerne relativt komplicerede afhængigt af hvor stor en del af den samlede ejede bolig man lejer ud som forklaret af STARTVÆKST

Link til skat fra 2013 om forholdene: LINK

Jeg gør opmærksom på, at  jeg ikke er revisor eller speciel uddannet i skatteret, så dette er kun mine bedste råd og erfaringer, og absolut ikke ansvarspådragende for mig.

SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil væreSELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

Søg i denne blog