mandag den 8. januar 2024

Investering i Guld - og Crypto - privat og i selskabsform


PRIVAT HANDEL OG INVESTERING I CRYPTOVALUTA:

Cryptovaluta er ikke omfattet af alm skattelovgivning om finansielle kontrakter, så du skal selv føre nøje regnskab med alle handler du foretager.

Kun hvis du faktisk køber Cryptovaluta og bruger denne aktivt til omgående indkøb af varer, vil du kunne gøre dette uden speciel beskatning. Du kan ikke forvente at kunne opbevare den type valuta og lade den stige, for så at købe varer for den. Det vil betyder, at det skattemæssigt anses som "spekulation" og kompliceret og ganske høj beskatning.

Du skal regne med, at helt generelt er investering i cryptovaluta et forhold, som SKAT ser som spekulation. 

Skat kan kræve dokumentation for din Wallet og bevis for alle handler og:

Fra 2024 gælder DAC8 som påbyder alle udbydere af Crypto tjenester ti, at dele oplysninger om deres kunders indeståender og transaktioner med de forskellige landes skattemyndigheder. Kravet dækker i princip alle, også uden for EU
. Mere i LINK for nørder

Hver handel beskattes for sig. Tab giver fradrag som ligningsmæssige fradrag med knapt 26% værdi, mens gevinster beskattes som personlig indkomst med en skat mellem ca. 37% og 53%

Tab kan således ikke fremføres til modregning i senere gevinster, hverken inden for året, eller til senere år.

Her kan ses, at SKAT er aktive i kontrollen med mere end 300 borgere der har måtte betale mere end 58 mio i skat for 2019 til 2021 LINK

Her er link til god SKAT gennemgang af samlet cryptobeskatning for private

Angivelse i årets oplysningsskema (selvangivelsen):

Tab - årets samlede tab fra alle handler opgives i rubrik 58 til kun ligningsmæssig fradragsværdi

Gevinster, årets gevinster lagt sammen, men ikke fratrukket tab - skrives i rubrik 20

Et eksempel her kan vise, at selvom man måske i et år ikke har tjent spor og heller ikke tabt noget, med andre ord, er gået i rent 0, så vil kunne opleve at man beskattes:
ERHVERVSMÆSSIG BRUG AF - OG INVESTERING I CRYPTOVALUTA:

Generelt vil SKAT også i erhvervssammenhæng se investering i Cryptovaluta som spekulation.

SKAT har dog i bindende svar som i LINK her angivet, at hvis man ex kan begrunde investering i selskabsform i f.eks BTC med ønske om at undgå negativ rente, ville det ses som del er selskabets sfære og dermed indgå som alm gevinst og tab i resultatet til skat for selskabet - jævnfør LINK

Erhvervsmæssig investering er hæmmet af, at SKAT ellers generelt ser investering i cryptovaluta som spekulation og dermed som en del af privatsfæren, og man risikerer dermed at blive personligt beskattet. 

Der vil formentlig så også kunne være risiko for at det kan ses som maskeret udlodning/ulovligt aktionærlån, i og med SKAT - også i selskabsform ser spekulation i Cryptovaluta som den af privatsfæren, og dermed en privat hævning hvis ikke det kan rent handelsmæssigt begrundes som i de bindende svar to afsnit oppe.

Det kan evt. være en god ide, at søge bindende svar fra skat, hvis du i selskabsform ønsker at investere i cryptovaluta.

INVESTERING I GULDBARRER - PRIVAT OG I SELSKABSFORM  SAMLET:

Investering i fx guldbarrer betragtes som spekulation, og anses ikke for erhvervsmæssig virksomhed.

Beskatningen er asymmetrisk og opgøres ved realisation, d.v.s. fortjeneste er personlig indkomst, og tab er ligningsmæssigt fradrag.(som Crypto)

Skat skriver, at investering i fx guldbarrer, ikke er erhvervsmæssig virksomhed, men spekulation, så medmindre det er næring, må det tilhøre privatsfæren, d.v.s. det må kunne anses for maskeret udlodning hvis det købes i selskab, og spekulationsbeskatning i EMV

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog