fredag den 27. januar 2023

Kan SKAT kræve sikkerhed for moms og skat?

 


Hvornår må SKAT stille krav om sikkerhedsstillelse for moms og skat, ved stiftelse af ny virksomhed.

Dette er reguleret i opkrævningsloven § 11 og her omfattes såvel personer som CPR personer - og ejere af tidl. personlig virksomhed som alle der har været hovedaktionær, direktør, eller reelt ledet (stråmænd) selskaber som ApS, A/S og IVS.

Loven tilsiger kort beskrevet, at hvis du som CPR person eller enkeltmandsvirksomhed 4 gange på 12 afregningsperioder ikke rettidigt har indbetalt skatter og afgifter og eller har en restskat som person eller enkeltmandsvirksomhed, sammen med personskater + restskat har påført SKAT et tab på over 50.000 kr, så kan/vil skat stille krav om sikkerhedsstillelse for moms og skat, med et beløb 
der kan svare til den forventede fremtidige moms og skat for en moms/skatteperiode.

Reglen gælder for 5 år efter skat har konstateret et sådan tab på personen

Tidligere/nuværende ejere af selskaber, som f.eks. ApS eller A/S (og IVS fra den gang de fandtes), kan også mødes af krav om sikkerhedsstillelse, hvis de skal være direktør eller hovedaktionær i et nyt selskab. Dette dækker de personer, som har påført SKAT tab som enten hovedaktionær, direktør, eller den som reet har drevet et selskab (stråmænd f.eks.).

Konklusionen er, at hvis du som person, i personlig virksomhed eller selskabsejer/direktør har påført SKAT tab på mere end 50.000 kr, så kan SKAT efter en række regler, kræve sikkerhedsstillelse for momsen ved etablering af nyt selskab, eller indtræden som ny hoveaktionær mm.

Reglen gælder både ved stiftelse, eller hvis en person der er omfattet, indtræder i hovedaktionærkreds eller ledelse af eksisterende selskaber.

For at der skal kunne stilles krav om sikkerhed, forudsætter det også, at der efter et konkret skøn vurderes, at virksomhedens drift indebærer en nærliggende risiko for tab for staten.

Kravet kan stilles
 for et beløb, der svarer til virksomhedens restancer med skatter eller afgifter m.v., og det forventede gennemsnitlige tilsvar i en 3-måneders-periode samt det skønnede eller opgjorte tilsvar fra den eventuelle periode, hvor virksomheden har været drevet uregistreret.

For enkeltmandsvirksomheder gælder dette tillige indehaverens personskatter
og bidrag, herunder restskat, der vedrører virksomhedens drift, og restancer vedrørende de i dette stykke omhandlede skatter og afgifter m.v. fra indehaverens tidligere enkeltmandsvirksomhed, der er blevet afmeldt fra registreringen. 

Det gennemsnitlige tilsvar beregnes for igangværende virksomheder på baggrund af det senest afleverede årsregnskab.

Sikkerhedsstillelsen for selskabsskatter beregnes med udgangspunkt i beregnet acontoskat for indeværende regnskabsår reduceret med eventuelle acontobetalinger. Sikkerhedsstillelsen for personskatter og bidrag beregnes ud fra skattebilletten.

Når en virksomhed pålægges at stille sikkerhed, kan virksomheden ikke registreres, før disse pålæg er opfyldt.

Omgåelser:

Der er givet en del som søger at omgå denne sikkerhedsstillelse, ved at indsætte en stråmands direktør og/eller ejer. Dette sker ofte ved at unge håbefulde lokkes med en noget fremtidigt guld, eller fordi de kan trues til det ligefrem (alternativet kunne være farligt synes de måske). Disse stråmænd sidder så ofte kort tid, og selskabet aflægger ikke regnskab for første regnskabsår, og erklæres så konkurs, efter de virkelige bagmænd har tømt alt. Herefter kan direktøren hænge på mange ting, og ofte er denne så bange for bagmændene, at der holdes lukket mund.

Her har du link til opkrævningsloven § 11 med hele indholdet.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog