tirsdag den 11. februar 2020

Kapitalforhøjelse i et selskab


KAPITALFORHØJELSE

Har dit selskab behov for ny kapital, enten fra dig selv - eller fordi der skal nye ejere ind, som ikke skal købe eksisterende anparter, men skal skyde ny frisk kapital ind i selskabet, så får du lidt råd her:

Inden du kan forhøje kapitalen i selskabet, så skal selskabet afholde en generalforsamling, hvorpå ejerne kan/bør afgive stemme. Her vedtages det, at udvide kapitalen med xx kr. til ialt yyy kr. 

I bør også se, om der skal ændres i “tegningsreglen” - hvem tegner for firmaet i sager ud over daglig drift.

Generalforsamlingen vil være del af de dokumenter der uploades til erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af udvidelsen.

Vedtægterne skal givet ændres, og dette vedtages også på generalforsamlingen og - de nye vedtægter skal også med ind til Erhvervsstyrelsen.

Den nye tegningsregel registreres i Erhvervsstyrelsen ved samme lejlighed og ud fra samme generalforsamling.

Herefter udarbejdes et dokument for hver ny ejer, som dokumenteres disses respektive kapitaludvidelsen, og dette dokument underskrives, hvorefter pengene via netbank overføres til selskabets bankkonto og bogføres i status kredit ejerkapital mod debet bank.

Selskabets ejerbog på selskabets adresse opdateres, og nye legale og - ved over 25% faktisk indflydelse, reelle ejerregister opdateres.

Ejeraftalen skal også - gerne inden udvidelsen være forhandlet på plads, og denne ejeraftale er noget af det mest afgørende for, om I får samarbejdet til at fungere siden. Mere om det i LINK HER

Husk også, når I nu er flere ejere, at have gode tydelige direktørkontrakter.

Du checker at du korrekt i erhvervsstyrelsen virk.dk har fået registreret forhøjelsen korrekt sammen med nævnte referat fra generalforsamling og vedtægter der uploades.


OVERKURS:

Hvis du skal købe dig ind i et eksisterende selskab, så vil du ofte kunne opleve, at du ikke får lov at købe dig ind til den oprindelige stiftelseskurs, men at du vil skulle betale en overkurs.

Lad os tage et eksisterende ApS med en oprindelig kapital 40.000 (kan jo også nu have været 50.000 eller 80.000 oprindeligt), og du skal have 20% af værdien - ja så skal kapitalen øges med 20% af de oprindelige 40.000 kr, svarende til 10.000 kr (= 20% af den ny sum på 50.000 kr).


Hvis du skal betale en overkurs, så du måske afkræves ialt 50.000 kr for de 10% af selskabet, så vil de 40.000 kr være en overkurs.

Efter denne indbetaling vil du så i praksis eje 20% af de 40.000 når transaktionen er gennemført.

Kapitalforhøjelsen til overkurs medfører dermed en værdistigning i kapitalejernes andele, som dog ikke beskatte før realisation af anparterne.

For den der køber sig ind via kapitaludvidelsen, ofte via et holdingselskab, vil værdien så, indtil der evt sker senere reguleringer, stå som 40.000 kr (kostpris) som værdi på de 10.000 anparter der blev resultatet af kapitaludvidelsen for dette holdingselskab som køber. 

Stifter man selskabet med mere end kr. 40.000,00, kan det være en fordel at stifte selskabet til overkurs. Når selskabet stiftes til overkurs, betyder det at der alene registreres en nominel kapital på kr. 40.000,00, mens resten af det indskudte beløb bliver allokeret til selskabets frie reserver. Fordelen ved dette er, at man har større råderet over de frie reserver.

I bør altid bruge en konkret rådgivning af kompetente personer ved disse sager, med mindre I er helt sikre på at kunne udføre alt korrekt, og jeg påtager mig ikke noget ansvar for evt fejl eller mangler i denne artikel, som på ingen måde erstatter konkret rådgivning.SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog