mandag den 2. december 2019

Kontant betaling - Hvad må vi

KONTANT BETALING - KAN GODT GIVE PROBLEMER

Der er lidt regler, som det kan være godt at være opmærksom på, når vi som erhverv behandler kontant betaling. Det  kan her godt være som CPR, hvis vi driver erhverv som CPR personer, f.eks. tager ud og laver mad eller andet.

Reglerne kommer dels fra hvidvaskloven og dels fra skattelovgivning.

Der er tre hovedregler:
1
Betaling digitalt krævet - med mindre der indberettes ved betaling af regninger på 8.000 kr. incl. moms eller derover.

2
Kontantforbuddet ved modtagelse af penge– som forbyder modtagelse af kontanter for 14.999 kr. fra 1/3-2024 eller derover (inden den dato 19.999) 

3
Kontanter over grænsen som omfatter forbud mod ind- og udrejse over grænsen med kontanter for 75.000 kr. (10.000 euro) eller derover 

1
Digital betaling er krævet - hvis ikke betalingen anmeldes og, betalingen udgør over 8.000 kr inkl moms (6.400 ex moms) (sat ned fra 10.000 i 2018).

Det langt letteste er jo at foretage sådanne betalinger digitalt, og jo i virkeligheden alle man kan, rent digitalt.

Man kan betale større beløb uden det foregår digitalt, ved at man sender besked via SKAT TastSelv Erhverv
Anmeldelsen er forklaret her i link fra SKAT.


Reglen omfatter også ydelser og andet, som betales fast med f.eks et månedsbeløb, hvis det samlede beløb til leverandøren på årsbasis overstiger de 8.000 inkl moms.

Overtrædelse har to konsekvenser. Dersom modtageren snyder med momsen, vil man som betaler hæfte for momsen og - virksomheden har ikke skattefradrag for betalinger over 8.000 inkl moms - eller derover.

Digital betaling omfatter:
  1. Betaling ved overførsel fra konto til konto. 
  2. Betaling på anden måde til modtagerens konto (fx via betalingskort), som sikrer en entydig digital identifikation af betaler og betalingsmodtager.
  3. Betaling af indbetalingskort i et pengeinstitut.
  4. Betaling, der fuldt ud afvikles ved byttehandel, modregning eller udligning af mellemregningskonti. Hvis betalingen ikke afvikles fuldt ud, tæller det som kontant betaling.
  5. Betaling ved checks, som vel meget sjældent anvendes i dag tæller ikke som en digital betaling, men anses for kontant betaling. 
2
Kontantforbuddet er relativt ligetil at gå til. Firmaer må ikke modtage over 14.999 kr kontant fra 1/3-2024 - hverken fra danskere eller - fra udlændinge der besøger Danmark og køber ind hos en. Grænsen på 14.999 kr. maksimum gælder også hvis betalingen er delt i flere mindre omgange.
Enkelte brancher er ikke underlagt punktet, f.eks. advokater, aut. revisorer og aut. ejendomsmæglere.


Reglen omfatter både varesalg, levering af ydelser og fast ejendom. Der er tale om at betalinger der hænger sammen med samme leverance heller ikke må overskride grænsen. Der må altså ikke være f.eks rate betalinger for varer eller ydelser, som samlet overskrider de 14.999 kr.
Forbuddet gælder, uanset betalingen deles op.

Har man overtrådt loven, kan det skete ikke lige gøres godt igen, ved selv at anmelde det, eller på andet vis.
Overtrædelse medfører som udgangspunkt bøde på 25% af det beløb som ligger over de grænsen, dog minimum 10.000 kr. Der er udstukket bøder til f.eks. bilforhandleren guldsmede og flere andre for overtrædelse. 


3
Kontanter over grænsen gælder uanset hvilken valuta der medbringes og dækker også over rejsechecks og værdipapirer. Reglerne gælder også, hvis virksomheder sender værdier/beløb svarende til 75.000 kr ud af landet - eller modtager tilsvarende fra udlandet. Man kan inden man ud/indrejser, få tilladelse fra told til større værdier.

Overtrædelse kan medføre bødestraf og tilbageholdelse af kontanterne.


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

 

HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN I MIN BLOG SOM DETTE LINK 

 

SE MEGET GERNE MINE 6 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE.
DER ER LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB SIDEN HOS SAXO

MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

 

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Introduktion Til REGNSKAB” – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

Facebook

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog