fredag den 28. december 2018

Lønsumsafgift

Lønsumsafgift er en afgift som mange der IKKE har momspligtig aktivitet vil høre under.

Jeg skal her prøve at forklare det så forståeligt som muligt, men giver dig også til slut et godt link til skat. Det vil specielt være nyttigt til den konkrete forståelse af grundlaget for afgiften.

Den omfatter i hovedtræk:

  • En række brancher indenfor sundhed, så som læger, tandlæger, tandteknikere, fysioterapeuter, optikere, kiropraktorer og en række alternative behandlere
  • Persontransport f.eks.taxivognmænd
  • Virksomheder inden for Finans så som banker, sparekasser, kreditforeninger, pensionskasser, investeringsforeninger, vekselerer, forsikringsselskaber og forsikringsmæglere
  • Bedemand og begravelsesforretninger
  • Organisationer, fonde, foreninger, som arbejdgiver, ejerlejligheds- og grundejerforeninger
  • Virksomheder der sælger en del faglig undervisning, kulturelle ydelser, avisudgivere, ydelser til sport samt lotterier mm


Afgiften betales efter 4 forskellige metoder, afhængig af hvilken gruppe man hører til:


Metode 1: Organisationer, fonde, foreninger og loger, spilleaktiviteter og offentlige virksomheder uden overskud. Her er afgiftssatsen for årene 2018 og 2019 på 6,37 pct.
Afgiftsgrundlaget er Lønsummen. Det er altid lønnen indtjeningsperiode der anvendes, og ikke udbetalingsdato - Lønsummen tillægges feriepenge forpligtelse, som årligt jo altid reguleres. Beregnigen er derfor: Lønsum x afgiftsprocent.
Hvis der ikke er nogen ansatte, skal virksomheden ikke betale lønsumsafgift.

Afgiftsperiode: Kvartal.
---------------------------------
Metode 2: Den finansielle sektor. Her er afgiftssatsen 14,5 % for 2018 og 15 %  for 2019
Afgiftsgrundlaget er Lønsummen. Det er altid lønnen indtjeningsperiode der anvendes, og ikke udbetalingsdato - Lønsummen tillægges feriepenge forpligtelse, som årligt jo altid reguleres. Beregnigen er derfor: Lønsum x afgiftsprocent.
Hvis der ikke er nogen ansatte, skal virksomheden ikke betale lønsumsafgift.

Afgiftsperiode: Kvartal.
                                                     ---------------------------------
Metode 3: Virksomheder der udgiver eller importerer aviser. Her er afgiftssatsen for årene 2018 og 2019 på 3,54 pct,

Afgiftsgrundlag: Omsætningen fra salg af aviser. Afgiften er derfor: Salg af aviser * afgiftssatsen.

Afgiftsperiode: Kvartal.
                                                     ---------------------------------
Metode 4: Øvrige. Her er afgiftssatsen for årene 2018 og 2019 på 4,12 pct.
Afgiftsgrundlag: Der skal betales lønsumsafgift af den samlede udgift til løn mv. med tillæg af virksomhedens overskud eller fradrag af underskud.
Over-/underskud opgøres som det skattemæssige resultat før finansielle poster.
Skattemæssigt over-/underskud før finansielle poster opgøres ved at korrigere for ikke-fradragsberettigede omkostninger, private andele og med skattemæssige afskrivninger, samt finansielle poster, som fx renter, kursgevinster og aktieudbytte.
Afgiftsperiode: Kvartal og år.
Her så for metode 4 lidt mere komplekse beregningsforhold:

Hvis virksomheden har ansatte, er hvert kvartal en foreløbig opgørelsesperiode, hvor du skal indberette kvartalets lønsum og lønsumsafgiftens størrelse, det vil sige 4 aconto indberetninger. Derudover skal du indberette en årsangivelse, efter udløb af indkomståret.
På årsangivelsen skal du indberette lønsumsafgiften af virksomhedens skattemæssige over-/underskud før finansielle poster og lønsumsafgiften af indkomstårets samlede lønsum og trække den lønsumsafgift fra, du har indberettet aconto hvert kvartal.
Du kan modregne negativ lønsumsafgift fra tidligere år. Det er, når virksomheden i et år har et underskud, der er større end årets lønsum.
Lønsumsafgiften beregnes som: (Lønsum +/- skattemæssigt over/underskud før finansielle poster) X afgiftssats.
---------------------------------
Afgiften beregnes af skattepligtigt resultat (efter skattemæssige reguleringer - f.eks kørsel - repræsentation mm) og FØR renter
Afgiften kan trækkes fra skattegrundlaget som en driftsomkostning således at du jo har "skattefradrag" for den.

Her får du link til skats vejledning som jeg varmt vil anbefale. 

Jeg vil som udgangspunkt altid anbefale, du får en revisor eller anden regnskabskyndig til at kontrollere dit valg, og din opsætning af bogføringen, for let og korrekt at kunne angive afgiften.


Jeg blogger blot af interesse og for at gøre det svære lettere forståeligt, men jeg kan ikke drages til ansvar for evt fejl eller misforståelse i mine tekster. Bemærk altid hvis der er link til lovgivning og myndigheder.

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

 

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

 

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

 

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

 

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

 

"ApS" Alt om anpartsselskaber

 

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

 

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

 

 Facebook råd og   GOOGLE BUSINESS MED TILBUD

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog