torsdag den 5. marts 2015

Selvangivelsens rubrikker kapitalindkomst


HUSK AT CHECKE INDHOLDSFORTEGNELSEN SOM DETTE LINK FOR MANGE ANDRE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

SELVANGIVELSENS RUBRIKKER TIL POSITIV KAPITAL INDKOMST - RENTER, OBLIGATIONER M.M. FOR MERE INFO RUBRIKKERNE 30 TIL 40 SAMT 346 -

YDERLIGERE FORKLARINGER TIL HVERT PUNKT, MED UNDTAGELSER M-M. FINDES I LINKET SKAT HVOR DE ENKELTE PUNKTER KAN FOLDES UD.
JEG TAGER FORBEHOLD FOR EVT FEJL

Rubrik 30: Gevinst/tab på investeringsbeviser, obligationsbaseret med minimumsbeskatning

Bagatelgrænse

Der er en samlet bagatelgrænse på 2.000 kr. for gevinst og tab på investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, fordringer (herunder obligationer), samt fordringer og gæld i fremmed valuta. Har du gevinst eller tab på over 2.000 kr., skal du medregne hele gevinsten eller hele tabet. Beløbsgrænsen gælder for hver ægtefælle for sig.

Rubrik 31: Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter mv. Renteindtægter af obligationer og pantebreve i depot samt udlodninger fra obligationsbaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat

Rubrik 32: Gevinst/tab på obligationer, der er
optaget til handel på et reguleret marked


Bagatelgrænse

Der er en samlet bagatelgrænse på 2.000 kr. for gevinst og tab på fordringer (herunder obligationer), gæld i fremmed valuta og investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning. Har du gevinst eller tab på over 2.000 kr., skal du medregne hele gevinsten eller hele tabet. Beløbsgrænsen gælder for hver ægtefælle for sig.

Rubrik 33: Reservefondsudlodninger og kapitalværdistigninger af pensionsordninger

Rubrik 34: Udlodninger fra investeringsselskaber og fra obligationsbaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning, hvor der er indeholdt udbytteskat

Rubrik 35: Over- /underskud ved skibsanparter og overskud ved anden anpartsvirksomhed

Rubrik 36: Fortjeneste/tab ved ophør af skibsprojekter (tab angives med minus). Fortjeneste ved ophør af anden anpartsvirksomhed.

Rubrik 37: Lejeindtægt ved udleje af helårsbolig en del af året samt sommerhus- og værelsesudlejning. Lejeindtægt ved udleje af den ene lejlighed i et tofamilieshus. Gælder kun, hvis du selv ejer boligen.

Rubrik 38: Gevinst/tab på aktier/beviser i investeringsselskaber

Rubrik 39: Anden kapitalindkomst

Rubrik 40: Gevinst/tab på obligationer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

Rubrik 346: Gevinst/tab på finansielle kontrakter og visse strukturerede fordringer

Venligst www.johnhannover.com        Facebook startup advise           Google+

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

all advertising as comment is spam and will not be allowed

Søg i denne blog