søndag den 5. februar 2017

udpluk fra bogen Fradrag


BETINGELSEN FOR, AT EN UDGIFT KAN FRADRAGES GENERELT:

Grænserne for hvad man kan medtage i regnskabet som skattemæssigt fradrag, er ikke helt faste. Ofte er der tale om et skøn – en samlet vurdering af købet i forhold til virksomheden og dens aktiviteter.
Der er to hovedregler for at en udgift kan tages som fradrag skattemæssigt:

Udgiften skal medgå til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger (statsskattelovens § 6).

Og

Virksomheden skal være drevet erhvervsmæssigt forsvarligt og med indtjening for øje. Formålet skal altid være, at få indtjening og overskud.

Du skal derfor have opmærksomhed på at skabe resultat.

Man kan sige, at jo bedre resultat du skaber, jo mere aktivitet og overskud, jo større spillerum får du normalt for udgifter til fradrag.

SKAT skal ikke bestemme om du skal sidde med en billig eller en dyr computer, eller bo på dyre eller billige hoteller under forretningsrejser. Omvendt må du forvente, at hvis du ikke skaber resultater, så vil SKAT kigge skeptisk på, at du i stedet ”skaber” underskud med dine dyre vaner.

SKAT’s udgangspunkt, ved bedømmelse af en virksomheds skatteresultat, vil overordnet bygge på et helt samlet billede, og først ved tvivl om det samlede billede, vil SKAT normalt gå ned og endevende de enkelte bilag.

Udgifterne skal knytte sig til virksomheden, og må naturligvis ikke være af privat karakter.

Der er heller ikke her en facitliste, men f.eks. vil SKAT normalt nægte fradrag for f.eks. kaffemaskine anskaffet for, at ejer i personlig virksomhed drevet fra hjemmet, kan servere kaffe for eventuelle kunder. Begrundelsen vil være, at maskinen befinder sig i privat hjem og må forventes at være anskaffet for privat brug.

Dokumentation for udgifter/indtægter er vigtig. Al dokumentation skal være dateret og indeholde identifikation af sælger eller køber i form af navn, adresse, CVR eller CPR, så man kan påvise hvem man handlede med.

Også varens art skal beskrives så godt som muligt, og specielt kan det være klogt at påføre bilaget noget om formålet, hvis der kan være tvivl.

Det kunne være man købte et regnskabsprogram. Hvis der nu kun står ”program” på regningen, så bør man notere, at det var regnskabsprogram xxx.

Det er vigtigt, at moms altid fremgår, hvis der er tale om køb fra en dansk momspligtig virksomhed, og endeligt er det vigtigt, at antal evt. fremgår samt den valuta der anvendes, $ eller kroner osv.

Du må IKKE regne med, at kunne dokumentere køb og salg alene ud fra bankkonto eller PayPal eller andre tilsvarende konti. Bankkonto er blot oversigt over dine penge i banken (eller hos PayPal eller andre) og et kontoudtog er ikke i sig selv dokumentation for selve salget eller købet.

RET TIL FRADRAG KNYTTER SIG TIL DEN INDTÆGT SOM FRADRAGET KNYTTER SIG TIL:

Det betyder, at udgifterne skal have sammenhæng med de indtægter der er i regnskabet. Man kan således ikke umiddelbart trække udgifter til etablering af en helt ny branchetype fra, i indtægter fra en eksisterende branche.

På samme måde, må en virksomhed der beskæftiger sig med f.eks. VVS service i København, ikke altid forvente, at kunne få fradrag for en rejse til England, for at se om der skulle være et marked at hente der. Det er gråzone, og det kan hævdes, at turen til England slet ikke knyttede sig til det nuværende indtægtsgrundlag.

Det er som med så meget andet – sund fornuft og evne til at kunne godtgøre, at udgiften er taget for at erhverve, sikre og vedligeholde indtægterne og ikke til helt nye projekter. Nye projekters fradrag vil naturligvis kunne fratrækkes i indtægter fra de nye projekter. Der findes som nævnt ikke en facitliste, derfor må man anvende sund fornuft, eller evt. rådgivning fra revisor, eller bindende svar fra SKAT, hvis man er i tvivl.

Dette er blot lidt korte udpluk fra min bog Fradrag 2017.

Bogen består i øvrigt af en lang række fradrag gennemgået i alfabetisk orden. De vil gøre dig i stand til med ganske stor sikkerhed at vide, om du kan trække en udgift fra eller ikke

Bogen finder du HER I LINK både som e-bog hvor der kan klikkes på hvert fradrag i indholdsfortegnelsen, og som paperback.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPER-BACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

Søg i denne blog